Syng, spis og snak åbner for ny ansøgningsrunde

Publiceret 29-10-2021

Yderligere 15 fri-, efter- og højskoler kan nu få muligheden for at være med til at udbrede fællessangen og den gode samtale i deres lokalsamfund. Ansøgningsfristen er 1. december 2021.

Vær med til at udbrede fællessangen

Næste ansøgningsrunde til Syng, spis og snak er nu åben. Vi optager 15 nye skoler – fem fra hver skoleform – som får mulighed for at bidrage til projektets idé om at udbrede fællessangen og glæden ved at synge, spise og snakke sammen.

Syng, spis og snak har lige nu 50 værtskoler, der i løbet af efteråret 2021 afvikler 100 sangarrangementer rundtomkring i hele landet.

Skolernes aktiviteter byder på stor variation og spænder over både høstmarkeder, koncerter, foredrag, fortælletimer, udendørsaktiviteter – og så selvfølgelig gode samtaler og sang over et måltid mad eller en kop kaffe.

Projektets format giver nemlig skolerne stor frihed til at sætte deres eget præg på, hvordan man mødes og synger sammen, men også for hvad man mødes omkring – hvilken mad der spises, og hvad der tales om.

Formålet med projektet er at give danskerne i skolernes lokalsamfund mulighed for at møde den folkelige fællessang og det fællesskab, der opstår, når mennesker mødes for at synge, spise og snakke med hinanden på tværs af generationer og relationer.

Hvad betyder det at være værtskole?

Som værtskole forpligter man sig på at afvikle to Syng, spis og snak-arrangementer pr. halvår. Det er skolen selv, der planlægger og afholder arrangementet, og det er også skolen selv, der bestemmer arrangementets tema og forløb. Syng, spis og snak-projektledelsen står til rådighed med vejledning og gode råd.

Hvert halvår inviterer projektledelsen til et inspirationsseminar med obligatorisk deltagelse af alle tovholdere. Næste seminar bliver afholdt 12. januar 2022, hvor vi ud over at byde velkommen til nye skoler, vil give inspiration til afvikling af arrangementer og skabe mulighed for at erfaringsudveksle.

Derudover bidrager projektet med økonomisk støtte på 4000 kr. pr. arrangement, som skolen kan prioritere efter eget ønske. Der ydes også støtte på 1000 kr. pr. arrangement til annoncering.  

Ansøgningsrunden er åben til og med 1. december 2021.

Læs mere og ansøg her

Fakta om projektet

Syng, spis og snak-projektet arbejder under overskriften ”Det Danmark, der synger sammen, hører sammen”. Projektet er et samarbejde på tværs af foreningerne for både friskolerne, efterskolerne og højskolerne. Med en 3-årig bevilling fra Nordea-fonden fortsætter projektet indtil udgangen af 2022.