Alle mine kilder skal være hos dig

Baggrund Tro

Salmen udtrykker Grundtvigs syn på kirken og kristendommen. Alle mine kilder skal være hos dig er Gudsordet, som kirken bringer videre fra generation til generation ved dåben. Det gentages i begyndelsen af alle vers og baner vej for den vision, der udtrykkes i sidste vers; nemlig at hele skaberværket skal genfødes ved tidernes ende. Thomas Laub komponerede melodien til Melodibogen fra 1922.

Salmen udfolder Grundtvigs syn på kristendommen

Livs-Kilden i Dåben er Grundtvigs oprindelige titel. Kun en enkelt linje er blevet ændret, siden Grundtvig digtede salmen. Sidste linje i 2. vers lød oprindelig: ”Endskiønt ham en kvinde bar hos sig”. Digteren har altså haft en klar tanke med sin salme fra begyndelsen.

I denne salme kommer Grundtvigs historiske syn på kirke og kristendom til fuld udfoldelse. Vi bevæger os fra Det gamle Testamentes tid over Jesus’ fødsel og dåb, menighedens tilblivelse med dens åndelige bad og frem til nutiden og videre ind i fremtiden til tidernes ende og Gudsrigets endelige sejr.

Sangens titel er Gudsordet

Den røde tråd i dette historiske forløb er første linje i hvert vers: ”Alle min kilder skal være hos dig”. Det er et citat fra den gammeltestamentlige Sl 87,7. Derfor kan Grundtvig tale om, at det var Gudsordet i gamle dage. Det lød til det israelitiske folk, som også Jesus’ mor var rundet af. Grundtvig giver citatet en lille drejning ved at lade det være Gud, der taler til sit folk. Dermed kan han lade ordet lyde til de efterfølgende generationer.

Kirken har bragt det gamle ord videre

Ordet gjaldt stadig i ”tidens fylde”, da Jesus blev født som opfyldelsen af Guds løfter i Det gamle Testamente (vers to). Det gjaldt også, da han blev døbt i Jordanfloden, og ordene lød, da han steg op af vandet: ”Min søn! Jeg har velbehag i dig” (vers tre).

Vers fire kan virke lidt uklart; men Grundtvig tænker med Åndsbadet formodentlig på Helligåndens udgydelse over apostlene på den første pinsedag. Den kirke, som dermed blev indstiftet, har siden bragt det gamle ord om livskilden videre gennem århundrederne ved dåben, som gemmer Kristus i sig med det ord, der tilsiges den døbte. Det er en slags dobbeltvirkning: Dåben bærer Kristus skjult i sig; og Kristus bærer dåben i sig som det ord, der til stadighed fornyes i menigheden. Dåben spillede en afgørende rolle i Grundtvigs kirkesyn.

Skaberværket skal genfødes ved tidernes ende

Dermed er der banet vej for den mægtige vision i det sidste vers, hvor vi føres frem til, at hele skaberværket ved tidernes ende skal genfødes som en opfyldelse af det gamle ord: ”Alle mine kilder skal være hos dig!” Dette har hele tiden været Guds plan med verdens og menneskehedens historie.

Alle mine kilder skal være hos dig

1. Alle mine kilder skal være hos dig!
Det var Guds-ordet i gamle dage
til det folkefærd uden mage,
som bar på vor Herres moder hos sig.

2. Alle mine kilder skal være hos dig!
Det var Guds-ordet i tidens fylde,
da han fødtes, som engle hylde,
da Jomfru Marie ham bar hos sig.

3. Alle mine kilder skal være hos dig!
genlød røsten fra Himmel åben,
Fader-røsten ved Jesus-dåben:
Min Søn! Jeg har velbehag i dig.

4. Alle mine kilder skal være hos dig!
Det er Guds-ordet i nådens dage
til det bad, som er uden mage,
Ånds-badet, vor Herre bar i sig.

5. Alle mine kilder skal være hos dig!
Det er Gud Faders den høje tale
til den dåb, som i jordens dale
vor Herre han bærer skjult i sig.

6. Alle mine kilder skal være hos dig!
Af dig genfødes skal jord og himmel,
folks og tungers og stjerners vrimmel
med alt, hvad jeg evig bar i mig!

Ordforklaringer

1.3   folkefærd uden mage: israelitterne, Guds udvalgte folk

4.4   Ånds-badet: dåben med Helligånden (Matt 3,11)

Thomas Laub har komponeret melodien

Til Melodibogen i 1922 skrev Thomas Laub sin både rytmisk og melodisk enkle melodi med den meget flotte bue i første linje, næsten som en fanfare der understreger udsagnet, som gentages i samtlige vers.

Fakta om Alle mine kilder skal være hos dig

Nr. 53 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: N.F.S. Grundtvig, 1856-60

Melodi: Thomas Laub, 1922

Artiklen er skrevet af Arne Ørtved.

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere