Danmarks dale

Baggrund Danmark
Danmarks dale

Jens August Schade var en outsider i forhold til de samtidige digtere og forfattere. Han skrev om det danske land og dets folk med humor og finurlighed. Denne sang indledes med sætningen "Jeg ser mig selv så blufærdigt stå og smile mod Danmarks dale", og Schade placerer på den måde sig selv som venlig observatør af sit fædreland. Finn Mathiassens har skrevet den sangbare melodi. Den klinger næsten romantisk og er skrevet i en ny-traditionel stil.

Digtet er en del af samlingen Jordens største lykke

Digtet er udgivet i samlingen Jordens største lykke med titlen Danmarks dale. Schade havde kort forinden udgivet sine Samlede digte, men nåede enkelte flere udgivelser.

Værkerne beskriver det danske land og dets mennesker

Schade debuterede i 1926 med digtsamlingen Den levende violin; to år senere udkom hans måske vigtigste samling Sjov i Danmark, hvor en lille mand, Sjov – han selv hed jo Schade – går rundt og betragter det danske land og dets mennesker. I digtet Storbyens ensomhed, der også optræder i  Højskolesangbogen, er bymennesket glad, poetisk og dog melankolsk. Romanen fra 1944 Mennesker mødes – og sød musik opstår er hans digtnings temaer i prosa.

Schade var en outsider

I forhold til de samtidige digtere og forfattere var Schade en outsider, en ”digter på kvisten” med sit eget univers. Han levede næsten hele livet som boheme, hvor værtshuse og cafeer var centrale mødesteder med andre:

Kender I den lyse Digter Schade?
Har I set ham selv ved Solnedgang?
Dér paa Kanten af den runde Kugle
sidder han og kysser paa sin Blyant.
[…]
… ud af Hjertet flyver Solens Fugle.


(Schade, Hjerte-Bogen, 1930)

Tom Kristensen anmeldte digtsamlingen 

I anmeldelsen af digtsamlingen Jordens største lykke skrev den ti år ældre kollega Tom Kristensen, at Schade

befinder sig åbenbart strålende … denne lyksalighed har nu givet sig (nyt) udtryk … Det er godt at tænke på, at vort land har haft råd til at fostre en lys digter, som tuller hele den triste tilværelse igennem uden et eneste stænk af pessimisme.

Tom Kristensen

Citatet beskriver klart grundtonen i netop dette digt, hvor den stilfærdige digter rart og venligt ser på sit land. Det personificerede danske forår søger sig en mage, og da digteren hellere end gerne vil besynge hende, beder han om inspiration. Selvom Schade ikke var ”national” i traditionel forstand, var Danmark og hjertebånd naturlige begreber efter 2. verdenskrig og besættelsestid.

Ordforklaringer

2.4   brage: knage og bryde op efter en vinter

Mathiassens sangbare melodi er skrevet i ny-traditionel stil

Finn Mathiassens sangbare melodi fra 1980 i en ny-traditionel, næsten romantisk stil er en god musikalsk ramme om Schades tekst.     

Fakta om Danmarks dale

Nr. 404 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Jens August Schade, 1949

Melodi: Finn Mathiasen, 1980

Artiklen er skrevet af Egon Rasmussen

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere