Der findes en frihed

Baggrund Frihed og fællesskab

Jesper Kallesøe og Erik Sommer skrev sangen til Nørre Nissum Seminariums 100-års jubilæum i 1992. Sangen er en opmuntring til et ungt menneske på vej ud i livet; bagude ligger det velkendte og trygge, forude en ny verden at vinde. Begge dele kan fremkalde svære og vemodige følelser, men vi er nødt til at se usikkerheden i øjnene og finde os selv ved at kende os selv.

Sangen er skrevet til Nørre Nissum Seminarium

Sangen er skrevet til Nørre Nissum Seminariums 100-års jubilæum i 1992. Nørre Nissum har fra slutningen af 1800-tallet været en markant skoleby med både højskole, efterskole og seminarium, alle oprindeligt med rødder i Indre Mission. Tusindvis af elever er gennem årene blevet præget af stedets særlige ånd mellem kirke, højskolebevægelse og pædagogisk uddannelsessted. Både Jesper Kallesøe og Erik Sommer har været lærere på seminariet i en årrække.

Vi skal finde os selv ved at kende os selv

Sammen skrev de med sangen her en opmuntring til et ungt menneske, der er på vej ud i livet. Bagude ligger familien og hjemmet, man er rundet af. Foran venter voksenlivet med nye relationer og en verden at vinde. Begge dele kan fremkalde svære følelser: Vemod over at forlade det trygge, og angst over hvad det nye, fremmede vil bringe. Men ingen af disse følelser er farlige eller forkerte. At tøve og tvivle er naturligt og kan overvindes, så snart vi ser vores egen usikkerhed i øjnene. Den største fare er, at vi bliver fanget af usikkerheden og blot lader os binde til det ”som de andre har valgt,” som det lyder i første vers. Vi skal finde os selv ved at kende os selv.

Der findes en frihed

1. Der findes en frihed som kræver
at slippe og vokse i spring.
Den river dig løs så du svæver
og vil de utroligste ting
– for den er din ven!
Føler du den,
kan du blive til alt
og ikke blot bindes til det,
som de andre har valgt.

2. Der findes en tyngde som tøver
og spreder sin vægt i din krop.
Den holder dig fast når du prøver
at flyve afsted og nå op.
Men den er din ven!
Kender du den,
kan du flytte dit skel
og blive en anden
– men uden at miste dig selv.

3. Der findes en angst for at bindes
og én for at klippe sin snor;
men det er for drager! – Der findes
en kraft mellem himmel og jord,
og den er din ven.
Finder du den,
får du styrke og mod
til flugten mod stjerner
– og troskab mod det, du forlod!

4. Så lær da din tyngde at kende:
de andre, din tid og dit sted!
Der findes en verden at vinde,
men først må den komme dig ved
og blive din ven.
Elsker du den,
blir du fri som en sky,
der lytter til græsset
– og skaber af glæde det ny!

Vi må kende fortiden for at kunne skabe fremtiden

Som en kærlig kontrast til hippiebevægelsens paroler om ikke at se sig tilbage på vej mod det nye samfund, rummer Kallesøes sang en forståelse af, at vi som mennesker ikke kan skabe fremtiden uden at kende de historier og den fortid, vi kommer af. Altså hvad Grundtvig benævner det historisk-poetiske. Poesi henføres her til det græske ord poiesis, at skabe eller frembringe. Skolen som historisk-poetisk er helt central for grundtvigiansk pædagogik og dannelsestænkning. I Kallesøes tekst bliver det udtrykt billedligt som en kraft mellem himmel og jord; mellem stjernerne, der sigtes imod, og det sted, den unge er rundet af.

Spændingen består livet igennem

I ungdommen opleves det som en bevægelse væk fra noget, fra fortid til fremtid, men den erfarne poet og lærer ved, at det er en spænding, der består hele livet igennem. Derfor kan han til slut formane:

Så lær da din tyngde at kende:
de andre, din tid og dit sted!
Der findes en verden at vinde
men først må den komme dig ved.

Alt det, der binder den unge himmelstræber til jorden, er ikke overflødig ballast, men det potentiale fremtiden skal skabes med. Først når verden kommer os ved, bliver vi medskabere.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 nye sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (Spotify, iTunes og andre online tjenester).  

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Vi står i spændingen mellem fortid og fremtid

Sangen får yderligere tyngde af at være skrevet til et 100-års jubilæum. Historien er lineær, som et jubilæum i sagens natur understreger, og frydefuld frygt over fremtiden er en eksistentiel erfaring, som enhver årgang oplever. Det gør ikke følelserne mindre, tværtimod, men binder generationer sammen på tværs. Vi har alle stået der – og står for så vidt altid i spændingen mellem fortid og fremtid, uanset alder.

Melodien er sævende let, men med et strej af vemod

Kallesøe og Sommer har arbejdet sammen om en lang række sange, bl.a. At kende sig selv, skrevet til 150-året for etableringen af Rødding Højskole, og udgivelsen År-vågne viser (2012). Sommer er en af Højskolesangbogens mest fremtrædende, nyere komponister, og hans melodier til sange og salmer er kendt af mange. Med melodien her fanger han både den svævende lethed og det strejf af vemod, som sangen rummer. Melodiens højdepunkt i takt otte falder illustrativt sammen med tekstens betoning af, at friheden, tyngden, kraften og verden er din ven.

Fakta om Der findes en frihed

Nr. 211 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Jesper Kallesøe, 1992

Melodi: Erik Sommer, 1992

Artiklen er skrevet af Rasmus Bro Henriksen. 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere