Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

Baggrund Året
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

Den svenske præst C.R. Sundell skrev denne salme, hvori jeg'et takker Gud for både regn, solskin og en god høst. Aastrup oversatte salmen til dansk, og den blev hurtigt populær, omend der findes forskellige holdninger til tekstens fortolkning af bibelen. Den enkle og organiske melodi af Knud Jeppesen har gjort salmen meget afholdt herhjemme - og efterhånden også i Sverige.

Sundells salme rummer en glæde over frodighed og lovende høst

Carl Reinhold Sundell, ”gammelprovsten”, var præst i Östra Eneby ved Norrköping. Selv skriver han (citeret efter A. Malling):

Den lille salme blev til straks efter midsommer 1934 … Jeg havde om aftenen gaaet i vor skønne allé og glædet mig over den herlige frodighed samt tænkt paa landmændenes glæde over den lovende høst. Denne stemning forblev hos mig, og da jeg gik til hvile, lod jeg lampen brænde, tog et stykke papir, og straks efter var den formet og færdigskrevet.

 

Aastrup oversatte en række svenske salmer til dansk

Som flygtning i Sverige fra januar 1944 til maj 1945 digtede K.L. Aastrup ikke en eneste salme selv, men oversatte eller gendigtede i stedet de salmer fra den svenske salmetradition, som han fandt det værd, og som ikke fandtes mage til på dansk. Her iblandt Du gav mig, o Herre, en lod af din jord i 1945. Mere end 200 blev det til, og det ærgrede ham, at det kun var Sundells För Jordbrukare der kom med i Den danske Salmebog i 1953, fordi han havde fundet meget bedre salmer hos svenskerne.

Du gav mig, o Herre, en lod af din jord


1. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord,
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord.
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo,
her nyder jeg ro
og kan dig med glæde påkalde.

2. Af henfarne slægter jeg arved den vang,
hvis muld jeg for udsæd nu pløjer.
Her rydded de marken for stene engang
og dyrked den siden med suk eller sang.
Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer:
den mark, som blev min,
var altid dog din.
Min tanke til dig jeg ophøjer.

3. Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.

4. Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!

Takkesangen blev populær, selvom Aastrup ikke var helt tilfreds

I alle fire vers henvender tekstens jeg sig til Gud, og salmen får derved karakter af takkesang og bøn. Salmen blev hurtigt kendt – båret frem af Knud Jeppesens dejlige melodi. Det overraskede K.L. Aastrup, og han var i forlegenhed, når folk roste og takkede ham for den. Dels var det hastværksarbejde, som den forelå; der er ting i den, han direkte har fortrudt fx: ”min tanke til dig jeg ophøjer” og det uklædelige i, at 3. og 4. vers begynder ens.

Salmens svenske opgav fornægter sig ikke

Desuden er dens tankegang Sundells og ikke Aastrups. Endnu mindre er den dansk-grundtvigsk. Netop fra grundtvigsk side er der gjort flere forsøg på at ændre slutningen, fordi vi i Danmark kun vil forstå, at vores navne allerede ved dåben er indskrevet i livsbogen (Johannes' Åbenbaring 21,27). Men det er jo en svensk salme, og som den er, kan den også synges meningsfuldt herhjemme.

Alting vokser, mens vi sover

Dens bedste ord er: ”Det vokser jo, medens vi sove” (3.8), for det gælder jo ikke blot kornet, men alt, vore børn, selve livet. Det står vist ikke i nogen anden salme. Og så takker den for både regn og solskin.

Ordforklaringer

3.5   love: (lov)prise, takke     

4.2   pund: evne (Luk. 19,12 ff)

Jeppesens organiske melodi er enkel og ærlig

Knud Jeppesens bredt strømmende melodi fra 1951 er i Nielsen/Laub traditionen. Næsten helt trinvis og organisk med en melodisk bue der lader sig synge uden akkompagnement. Den opleves som i pagt med det liv, den beskriver. Enkel og ærlig.

Sundells salme blev ikke kendt og udbredt i Sverige, men med den danske melodi er de ved at få den lært. 

Fakta om Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

Nr. 358 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: C.R. Sundell, 1934, oversat af K.L. Aastrup i 1945 

Melodi: Knud Jeppesen, 1951

Artiklen er skrevet af Waldemar Aastrup

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere