Du kære blide danske bæk

Baggrund Danmark
Du kære blide danske bæk

Jeppe Aakjær var mester i sproglige finurligheder og ordsammensætninger. I denne hyldest til hans hjemstavns bæk optræder både vandrevand, puslestrøm og sølverklang. På den måde skaber Aakjær billeder af naturen, så man ser den for sig som et maleri. Poul Schierbeck, der var elev hos Carl Nielsen, skrev den enkle, vuggende melodi.

Sangen er et uddrag af digtet Vor Barndoms Bæk

Jeppe Aakjær når som lyriker sit ypperste, når det er hjemstavnen det gælder: åen, engen, heden og – som i denne sang – bækken. Digtet stammer fra samlingen Den Sommer og den Eng og er et lille uddrag af digtet Vor Barndoms Bæk, som er på 19 vers. I Højskolesangbogens 14. udgave var der seks vers med. I den 16. udgave gled den – som så mange andre – helt ud, og fra og med 17. udgave har vi så tre vers tilbage: vers 4, 19 og 3.

Du kære blide danske bæk


1. Du kære blide danske bæk,
som bag om hegn og hybenhæk
mod salte fjorde glider,
dit vandrevand, din puslestrøm
har nynnet i vor folkedrøm
og pyntet Danmarks kjolesøm
fra landets ældste tider.

2. Du lille muntre danske bæk
bag hyld og hegn og hybenhæk
og midt i lave enge,
du gav mit sprog dets sølverklang;
det bløde nyn ved vuggens gang
og rytmen i vor folkesang
er lån fra dine strenge.

3. Så værn da ømt om Danmarks land,
dets blide kyst, dets bløde strand
og mejsens bo i hækken,
lys over haren markens fred,
giv ly og læ og rugested
for alt, hvad hjertet hænger ved;
men værn dog mest om bækken!

Aakjær var berømt for sin sproglige opfindsomhed

Aakjær var berømt/berygtet for sin sproglige opfindsomhed. Ved hans 60 års fødselsdag skrev ”Ærbødigst”, Viggo Barfoed, især med henblik på digterens brug af verber:

Tak Jeppe Aakjær-Sivensnak,

vi hvister dig en særlig Tak,

fordi du duget har vort Bord

med mærkelige Udsagnsord,

som dels sprang frem af Bondens Sjæl,

og som du dels har lavet selv.

Viggo Barfoed

Digtet henvender sig også til hørelsen

Men Aakjær var også god til overraskende ordsammensætninger. Fra dette digt gælder det ord som vandrevand, puslestrøm, folkedrøm og sølverklang. Han kan beskrive naturen, så man ser den for sig som et maleri. Man ser bækken, der er på vej mod den salte fjord; man ser hegn og hybenhæk og lave enge, og man ser mejsens rede og haren på marken. Hans digte henvender sig også til hørelsen, tænk på en linje som ”det bløde nyn ved vuggens gang”.

Jeppe Aakjær

En digter, der står i gæld til hjemstavnen

At Aakjær som digter står i gæld til hjemstavnen – i dette tilfælde bækken – siger han i linjerne: ”og rytmen i vor folkesang er lån fra dine strenge”.

Poul Schierbeck var elev hos Carl Nielsen

I 1914 udgav grundlæggeren og lederen af den senere Johan Borups Højskole, Johan Borup, Dansk Sangbog med løfte om udgivelse af et musikhæfte med nye melodier. Carl Nielsen, der var med i arbejdet på at skaffe musik til samtidens digte, overlod en del af sangene til sine elever, heriblandt Poul Schierbeck.

Melodien er sangbar og vuggende

Schierbecks melodi til Du kære blide danske bæk er fra 1918, en sangbar melodi uden de store spring. Efter versets første linje, hvor bækkens nynnen høres i den stille vuggen mellem to toner, synker melodien roligt nedad for derefter i sekvenser atter at arbejde sig op, til den endelig falder til ro på grundtonen.

En melodi til sangen om en bæk, skrevet af en -beck

Under melodien skrev den unge mand, (han var dengang endnu ikke fyldt 30):

med Melodi af SchierBECK – og Tekst, mærkelig nok, af en Aakjær.

Fakta om Du kære blide danske bæk

Nr. 395 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Jeppe Aakjær, 1910

Melodi: Poul Schierbeck, 1918

Artiklen er skrevet af Uffe Bjerre

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere