Du satte dig selv i de nederstes sted

Baggrund Tro
Du satte dig selv i de nederstes sted

Hans Anker Jørgensen var den første præst ved Tingbjerg Kirke i København. Mange af hans salmer er præget af et moderne sprog og en slagfærdighed, der skulle være med til at skabe samhørighed og menighedsliv i Tingbjerg. Denne salme rummer en stærk fortælling om Jesus, der kæmpede for de fattige og undertrykte. Merethe Wendler var organist i Tingbjerg i samme periode, og har sat melodi til flere af Hans Anker Jørgensens tekster.

En moderne lejlighedssalme skrevet i Tingbjerg

Hans Anker Jørgensen var i årene 1983-91 præst ved den helt nye Tingbjerg Kirke i København, hvor han var den første præst. Siden fik han embede på Islands Brygge som sognepræst i Hans Tausens Kirke og som studenterpræst. I Tingbjerg blev det hans opgave og udfordring at være med til at skabe et menighedsliv i dette nybyggerkvarter, der ikke havde lokale kirkelige traditioner og bestemte forventninger. Det kom til at præge mange af hans salmer, som er lejlighedssange til brug ved en gudstjeneste for yngre og unge familier. De er præget af et moderne sprog og en slagfærdighed, der skulle være med til at skabe en stemning af samhørighed og styrke.

Du satte dig selv i de nederstes sted blev skrevet som slutning på hans prædiken Kristi himmelfartsdag i 1986.

Salmen har et agiterende evangelisk budskab

Salmen er præget af agitation. Nogle har ment, at den er socialistisk, men teksten har et klart evangelisk budskab og er ikke direkte politisk. Den beskriver den Jesus, der var på de fattiges side mod udbytning og undertrykkelse.

Teksten beskriver Jesus’ kamp for retfærdighed

Første vers ser tilbage på, hvad der skete i Jesus’ liv. Holdt i datid remser den slagfærdigt op, hvordan Jesus i alle sammenhænge kæmpede mod uretfærdighed og nød og satte sig selv og sit liv ind i den kamp. Hver linje begynder med ”Du satte”, men udtrykket varieres på raffineret, viseagtig facon. Dette viseagtige præg har en lang tradition i dansk salmedigtning. Vi finder det hos både Kingo, Brorson og Grundtvig, for nu at nævne de tre store.

Nu virker Jesus fra højeste sted

De efterfølgende tre vers er holdt i nutid og beskriver på den måde betydningen af Jesus’ virke for mennesker i dag. Men situationen er egentlig den samme, selv om Jesus nu ”taler til os fra højeste sted”, det vil sige Guds og autoritetens sted. Selv om han nu er uden for al fortræd, er han stadig levende til stede og deler liv med sin menighed.

Jørgensen leger med sproget

I tredje vers nævnes kampen for frihed og fred, som man vel på ingen måde kan sige, at socialismen har patent på. Snarere er det en inspiration fra evangeliet, når sådanne idealer indgår i den politiske kamp. I de sidste to linjer er der et fikst ordspil: ”ind i den yderste” og ”ud af den inderste”.

Jesus nævnes ikke direkte i salmen

I sidste vers sendes den syngende menighed ud til den samme kamp, inspireret og opmuntret af den Jesus, som faktisk slet ikke er nævnt i salmen, men som vi gætter os til ud fra vores kendskab til ham og evangeliernes beretning om ham.

Merethe Wendler har skrevet melodier til flere af Jørgensens salmer

Merethe Wendler var organist ved Tingbjerg kirke, samtidig med at Hans Anker Jørgensen var præst. Hun skrev melodierne til flere af hans salmer, og menigheden blev prøveklud for de nye salmer. Hun er nu gymnasielærer på Aurehøj gymnasium i København, hvor hun bl.a. skriver rytmisk kirkemusik.

Melodien understøtter tekstens agitation

Melodien til Du satte dig selv i de nederstes sted er som teksten moderne, den er enkel og rytmisk. Den består af én frase, der som sekvens flyttes opad i de tre første linjer før frasen i fjerde linje afslutter melodien, som den begynder. Melodien varieres undervejs ved skift mellem mol og dur. Den er enkel og let at lære, og den understøtter den agiterende tekst.

Fakta om Du satte dig selv i de nederstes sted

Nr. 60 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Hans Anker Jørgensen, 1986

Melodi: Merete Wendler, 1986

Artiklen er skrevet af Arne Ørtved, melodibeskrivelse af Jesper Moesbøl

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere