Du, som gir os liv og gør os glade

Baggrund Tro
Du som gir os liv og gør os glade

Hans Anker Jørgensen skriver i et ligefremt sprog og med en antiautoritær tilgang til kristendommen og livet. Han betegner sig selv som en kristen socialist, og hans salmer har opnået stor popularitet. Til denne salme bringes to forskellige melodier, men det er forfattererens egen, der er mest velkendt.

Hans Anker Jørgensen skrev sin første salme som 12-årig

Hans Anker Jørgensen skrev sine første salmer som 12-årig, blev cand.theol. i 1974 og tjente sine første penge som landbrugsmedhjælper, postbud og varevognschauffør, ligesom han har arbejdet som gymnasie- og seminarielærer og på Kofoeds Skole. Som præst har han haft embede ved Tingbjerg Kirke og ved Hans Tausens Kirke på Islands Brygge sideløbende med, at han var studenterpræst ved Københavns Universitet.

Det ligefremme sprog kendetegner den kristne socialist

Han skriver i et ligefremt sprog med en antiautoritær tilgang til kristendommen og livet. Hans salmer kan ofte umiddelbart forstås og kan derfor i højere grad end mange andre bruges af kirkefremmede. Han har blik for samfundets svageste og et ønske om retfærdighed og omsorg. Han betegner sig selv som kristen socialist, og det mærkes i hans tekster.

Jørgensens salmer er populære

Da salmebogskommissionen i år 2000 fremlagde sit forslag til en ny salmebog, var der kun en enkelt salme af Hans Anker Jørgensen med, men det blev der rettet op på efter den offentlige høring, der viste, at hans salmer var populære og blev brugt i mange sogne.

Salmen er skrevet som afslutningen på et foredrag

Du, som gir os liv og gør os glade er skrevet som slutningen på et foredrag med titlen: ”Ansvaret for alt det skabte” som blev holdt på en økumenisk familielejr på Ømborgen ved Mossø. Den er blevet optaget i mange af de kirkelige børne- og ungdomsforeningers sangbøger og er blandt de seks af hans salmer i Den Danske Salmebog.

Teksten henvender sig direkte til Gud

Salmen åbner med en direkte henvendelse til Gud som skaberen og opretholderen (”du, som holder af os, som vi er”), hvorefter der kommer en besindelse på, hvad der sker i en verden uden Gud. Her viser forfatterens sin evne til at rime på en gang ligefremt og overraskende (”spekulanter” over for ”gamle tanter”).

Jesus’ budskab skinner igennem fra vers 3

Tredje vers munder ud i en bøn om atter at blive belært om Jesus’ budskab. Dette følger i vers 4 og 5, som er en række centrale bibelord skrevet i anførselstegn - som direkte tiltale fra Jesus.

Salmen slutter med en lovprisning

Til sidst lukker slutverset atter salmen, som den begyndte – med en lovprisning, nu med tak for frelsen og tilgivelsen gennem en henvisning til nadveren og til Johannesevangeliets tale om hvedekornet, som må falde i jorden og dø for at kunne bære mange fold (Johannesevangeliet 12,24). I de to sidste linjer afrundes teksten med gentagelse af første vers’ begyndelse – blot i omvendt rækkefølge.

Mogens Jensen har skrevet en dansende bossanova

Organisten Mogens Jensens melodi fra 1989 er en bossanova. Den bliver krydret med nogle højt opbyggede akkorder og kan være en udfordring for akkompagnatøren. Med denne melodi lykkes sangen bedst, hvis de syngende er fortrolige med den. Den dansante melodi understøtter tekstens glædesfyldte budskab.

Forfatterens egen melodi er mest kendt

Hans Anker Jørgensens egen melodi er den mest kendte og har utvivlsomt bidraget til salmens popularitet. Den er meget enkel, stort set trinvis (hvis ikke der er tonegentagelser) og med samme rytme i de tre afsnit: A-A’-B. Det melodiske højdepunkt falder i B-afsnittet. Der er ikke mange andre salmedigtere, som selv skriver melodier. 

Fakta om Du, som gir os liv og gør os glade

Nr. 59 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Hans Anker Jørgensen, 1982

Melodi: Mogens Jensen, 1989 og Hans Anker Jørgensen, 1982

Artiklen er skrevet af Charlotte Tine Christensen og Jesper Moesbøl

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere