Du, som har tændt millioner af stjerner

Baggrund Aften

Denne nutidige aftensang er kendt blandt mange, siden den blev sunget første gang på FDF's landslejr i 1981. Salmeforfatter og biskop Johannes Johansen formidler her klassiske budskaber om lovprisning og trosbekendelse i salmen, hvis melodi er skrevet af Erik Sommer.

FDF's landslejr 1981

Denne lille aftensang kom med i Den danske Salmebog i 2002, men var allerede kendt af mange voksne og børn fordi den oprindelig var skrevet til FDF’s landslejr ved Julsø ved Himmelbjerget i 1981. Efter nogle små justeringer i 1982 blev den trykt i diverse sangbøger brugt af børn og unge. Efter optagelsen i salmebogen er den blevet uhørt kendt og populær.

Johannes Johansen skriver Ingemann ind i nutiden

Sangen kan siges at være en moderne fortsættelse af Ingemanns Morgen- og aftensange, som har haft en stærk placering i hjem og skole, siden de udkom i 1837. Johannes Johansens sang er ny i sprogtonen, men tager de samme temaer op: Han lovpriser Gud for hans skaberværk og bekender troen på denne Gud, som er hvert enkelt menneske nær med sin omsorg og kærlighed. Lovprisning og bekendelse er således optakt til sangen i første vers. 

Tak og bøn om tilgivelse

I andet vers takkes for dagen, der er gået; og takken forbindes straks med en bøn om tilgivelse for de svigt og den ondskab, et menneske uundgåeligt kommer til at foretage. (Sammenlign med vers to i Jeg er træt og går til ro, hvor der synges ”Har i dag jeg kære Gud syndet imod dine bud”, dér er menneskets svigt ikke en selvfølge).

Genklang af fadervor og den barmhjertige samaritaner

I tredje vers takkes for den glæde i hjertet som gjorde vort liv til en fest. Og takken følges op af en bøn om styrke til at bære de byrder og smerter, som livet også fører med sig. Sidste linje har en genklang fra bønnen i Fadervor: Ske din vilje som i Himlen således også på jorden. I fjerde strofe gælder takken til Gud de mennesker, som har været en til støtte i vanskelige stunder, og takken følges op af en bøn om, at man selv kan være til hjælp for de ”forknytte”. Et godt ord for børn at lære om mennesker der er lukket inde i sig selv. Og til sidst en bøn om at Gud vil møde os i de mennesker, der trænger til vores hjælp. Lignelsen om den barmhjertige samaritaner rinder måske én i hu.

Lovprisning og bekendelse

Sangen sluttes af, som den begyndte, med lovprisning og bekendelse. Universets millioner af stjerner vidner om Guds magt til at byde mørket trods. Salmen klinger ud med bekendelsen til Gud som en far, der vogter og værner og har magt til lyse op i det mørke, som mennesker selv afstedkommer.

Melodien er skrevet kort før lejren

Erik Sommer fortæller om melodiens tilblivelse, at teksten lod vente på sig i forhold til landslejren:

”Og således fik jeg til opgave at skrive en melodi til teksten, og det måtte godt gå lidt stærkt! Pointe: Når teksten er så klar, metrisk korrekt, ensartede betoninger etc., har den på én eller anden måde musikken i sig.” 

Erik Sommer

Aftenens salige ro formidles i melodien

Med sin næsten barnlige uskyldighed understreger Erik Sommers melodi sin nære forbindelse til teksten. Melodien udfolder sig over den gentagne enkle rytmes langsomme puls og den rolige harmonik. Den udtrykker aftenens salige ro, og i den centrale tredje linje i hvert vers åbner den sig mod lyset og det guddommelige.

Sangen blev sunget til Prins Henriks begravelse

I 2019 blev sangen sunget i Christiansborg Slotskirke til Prins Henriks begravelse.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til Højskolesangbogen for børn. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (SpotifyiTunes og andre online tjenester) 

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Fakta om Du, som har tændt millioner af stjerner

Nr. 591 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Johannes Johansen, 1981

Melodi: Erik Sommer, 1981

Artiklen er skrevet af Arne Ørtved, melodibeskrivelsen af Jørgen Andersen

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere