Dybt hælder året i sin gang

Baggrund Året
Dybt hælder året i sin gang

Dybt hælder året i sin gang er skrevet af præst og salmedigter C. J. Boye, der i kraft af sin poetiske og blomstende stil var en feteret prædikant. Teksten gennemløber både årstider og kirkens højdepunkter, og skildrer Guds urokkelige kærlighed og vælde i kontrast med efterårets forfald. Højskolesangbogen bringer en traditionelt harmoneret melodi af Johan Crüger.

Den norske Caspar Johannes Boye fik hele sit virke i Danmark

”Den norske” blev Caspar Johannes Boye kaldt af Kamma Rahbek, som i Bakkehuset på Frederiksberg samlede guldalderens forfattere og kunstnere. Han var født i Norge i 1791, men fik hele sin livsgerning i Danmark.

Som ung var Boye temperamentsfuld og ivrig

Allerede i skoleårene begyndte han at skrive digte, bl.a. Elegi ved Ruinerne af Munkeklosteret i Tuterøen, som senere blev udgivet. Boye var ivrig og temperamentsfuld som ung, og hans politiske digt Kæmpen Nor til sin Søster Dana, skrevet i 1814 som et angreb på den danske regering, der havde afstået Norge til Sverige, blev betragtet som statsfjendtligt, og en overgang var han eftersøgt.

Flere af Boyes skuespil blev opført på Det Kongelige Teater

I 1817 udgav han Davidsharpen, der bestod af 22 gendigtede Davidssalmer, og de følgende år kom der flere digte og skuespil, hvoraf flere blev opført på Det kongelige Teater. Han nåede en så fremtrædende position, at han sammen med Oehlenschläger og Heiberg blev opfordret til at skrive et festskuespil, som skulle opføres ved kronprinsens bryllup. Boye opgav dog kappestriden, som Heiberg vandt med skuespillet Elverhøj.

C.J Boye
C. J. Boye

I sin præstegerning var Boye en feteret prædikant

Boyes præstegerning begyndte i Søllerød i 1826 og fortsatte senere ved Sct. Olai Kirke i Helsingør og Garnisonskirken i København, hvor han med sin smukke stemme og sin poetiske, blomstrende stil blev en feteret prædikant. 

Hans digtning blev efterhånden til systematisk salmedigtning. Aandelige Digte og Sange udkom i årene 1833-37, Ny Samling i to dele 1840 og 43, og i 1847 begyndte han på en ny forøget udgave, hvoraf de sidste bind dog først udkom efter hans død 1853 under den store koleraepidemi.

Teksten skildrer Guds urokkelige kærlighed i efterårets forfald

Dybt hælder året i sin gang opfattes som regel som en efterårssang, men den gennemløber både naturens årstider og kirkeårets højdepunkter. Ganske vist tager Boye sit udgangspunkt i naturens efterår, men allerede i anden vers får tanken en drejning i retning af menneskelivet. Over for alt det, der visner og forgår, står det, der er urokkeligt: Guds vælde og Guds kærlighed, som åbenbarer sig i julebudskabet og i korset på Golgata, der kommer til at stå som træet, der aldrig visner. 

Salmen ender med løftet om en evig vår takket være Kristus’ opstandelse fra de døde.

Dybt hælder året i sin gang

1. Dybt hælder året i sin gang,
snart ødes eng og lund,
farvel med al din lyst og sang,
du korte sommerstund!

2. Snart sukker vinterstormens røst:
Alt visner og forgår!
Lad visne kun, jeg véd den trøst,
som lige fuldt består.

3. Lad solen korte af sin vej
og natten vokse til,
Guds vældes arm forkortes ej,
hans visdom fór ej vild.

4. Lad gulne hvert et blad på kvist,
lad falme alle strå,
Guds kærlighed, jeg véd for vist,
omskiftes ikke så.

5. Jeg véd, hvor glæden har sit hjem,
når øde mark står hvid;
hint frydekor fra Betlehem
forstummer ingen tid.

6. Jeg véd, hvor håbet grønnes da,
når alting falmer her,
min frelsers træ på Golgata
en evig krone bær'.

7. Lad synke kun med løvets fald
hver markens blomst i rad,
min tro på ham bevare skal
sit friske hjerteblad.

8. Han lover mig en evig vår,
trods vinterstorm og død;
thi livet frem af graven går,
som Kristus gennembrød.

Flere melodier

Der findes flere melodier til teksten - heriblandt en meget folkelig sønderjysk melodi og en af Carl Nielsen. Højskolesangbogen bringer Johann Crügers fra 1653. 

Komponisten Johan Crüger

Crüger (1598-1662) var komponist, korleder og organist med sit hovedvirke i Berlin. Han udgav sin tids mest betydningsfulde kirkesangbog, Praxis pietatis melica, fromhedsøvelser på vers, som blev genoptrykt talrige gange.

Den enkle melodi følger tidens koraltradition

Melodien til Dybt hælder året i sin gang er enkel med få dristige spring. Både den og teksten har højdepunktet i tredje linje. Harmoniseringen er traditionel med stort set kun tre akkorder. 

I overensstemmelse med tidens koraltradition har hver meloditone sin egen harmoni. Selvom de mange akkorder kan trække tempoet ned, og teksten i første vers fortæller, at naturen ødes, og at det er slut med glæden og sangen, skal den ikke synges for langsomt. Digtets håbefulde budskab om en evig vår er ikke efterårstung og slæbende, men lys og glædelig.

Fakta om Dybt Hælder året i sin gang

Nr. 375 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: C.J. Boye, 1833

Melodi: Johann Crüger, 1653

Artiklen er skrevet af Frede Møller, melodibeskrivelsen af Jepser Moesbøl.

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere