Fædrelandet

Baggrund Danmark
Fædrelandet

I 2015 kunne Carl Nielsen fejre 150-års fødselsdag, og i den forbindelse mødtes en række danske kunstnere for at skrive nye sange med udgangspunkt i Nielsens værker. Her skrev Sys Bjerre denne nye fædrelandssang, der tager livtag med danskheden i det 21. århundrede gennem et portræt af Bjerres egen danske far.

Carl Nielsens 150-års fødselsdag gav anledning til nye sange

I anledning af Carl Nielsen-året i 2015, hvor 150-året for den fynske komponists fødsel blev markeret, bad organisationen Songwriters Circle og Odense Symfoniorkester en række sangskrivere om at skrive nye sange med inspiration fra Nielsens melodier samt teksterne til dem. Det skete på initiativ af sangeren og sangskriveren Betina Følleslev under projektnavnet Den Nye Danske Sang. Resultaterne blev opført ved en orkesterkoncert den 25. oktober 2015 i Odense, dirigeret af Michael Bojesen.

Sys Bjerre lod sig inspirere af en Drachmann-tekst

En af projektets deltagerne var popartisten Sys Bjerre, der i 2008 fik et gennembrud med debutalbummet Gør det selv. Hun blev bedt om at skrive en ny sang med afsæt i Du danske mand af al din magt, skrevet i 1906 til en tekst af Holger Drachmann. Sangen indgik i vaudevillen Sommerrejsen, der havde premiere i Tivoli samme sommer, og den blev i Carl Nielsens egen levetid en af hans mest populære. Den har da også stået i adskillige udgaver af Højskolesangbogen, men gled ud i udgaven fra 1989 og synges ikke meget længere.

Sys Bjerre. Foto: Petra Kleis

Melodien er stærkt inspireret af Carl Nielsens

Melodisk trækker Bjerre på Nielsens melodi ved ligeledes at åbne på den gængse melodiske vending fra kvint op på grundtonen, dog med en tonegentagelse i begyndelsen, som Nielsen ikke anvender. Hun gentager også Nielsens sekvensering af åbningsfrasen i takt 8-9, ligesom hun også når melodiens toptone på præcis første slag i takt 11. Dog svinger hendes melodi sig op på toptonen ved hjælp af et større toneinterval end Nielsens (en lille sekst i stedt for forlæggets kvart), hvilket gør den dramatiske virkning af toptonen langt større. Endelig kopierer Bjerre stort set Nielsens afrunding af melodien i de sidste to takter.

Dét at synge bliver et gennemgående tema

Drachmanns fokus på det nationale og mandekønnet bliver hos Bjerre transformeret til en sang med titlen Fædrelandet, hvis titel i øvrigt er identisk med Drachmanns oprindelige titel. Hun fastholder forlæggets tiltale i anden person, som hun dog ikke som Drachmann begrænser til første vers, men gennemfører i alle vers. Endvidere følger hun forlægget ved i andet vers at fokusere på det at synge.

Fædrelandet

1. Min danske far kig op og se
på Dannebrog der vajer.
Jeg ved du ik’ er stolt af det,
du ser ned som du plejer.
Men kære far i nye sko,
se dine lange fødder
har sat et aftryk eller to,
har dybe danske rødder.

2. Min danske far du sang en sang,
om at ta’ ud i verden.
Du syn’s at vint’ren var for lang,
i Danmark og det er den.
Du drømte om at slå dig ned,
et sted hvor folk er glader’,
men min mor vandt din kærlighed,
nu er du vinterbader.

3. Men lille far du skammer dig,
på hele Danmarks vegne.
Hver gang en landsmand dummer sig,
bli’r du og mor forlegne.
Og selv kan jeg ik’ sig’ mig fri
for tit at krumme tæer,
men nu og da så glemmer vi,
vi også kan la’ være.

4. For måske er vort fædreland
forkælet og lidt bange.
Men kære far du ved at man
kan skrive nye sange.
Måske vi skulle synge mer’
om lange lyse dage.
Og tilgi’ alting nu og her
og ta’ det flag tilbage.

Teksten bringes med kunstnerens tilladelse.

Sangen giver begrebet fædrelandssang en ny betydning

Teksten til Fædrelandet tematiserer danskheden i det tidlige 21. århundrede gennem et portræt af Bjerres egen far i egenskab af dansker. Dermed bliver ordet "fædreland" pludseligt langt mere håndgribelig en størrelse – en omstændighed, som hun benytter til at give en karakteristik af det ubehag ved det danske flag og danskheden generelt, som ifølge sociologiske undersøgelser er vundet frem i 2010'erne. Det fremgår også af afslutningslinjens ord om at ville "tage det danske flag tilbage", hvor flagets symbolik hos Drachmann bliver taget ukritisk for pålydende.

En opsang til alle, der skammer sig over at være danske

Ifølge Bjerre selv er teksten en kærlig opsang til ikke blot hendes far, men også til hende selv, fordi de begge – som så mange andre – ofte har følt grund til at skamme sig over at være danskere på grund af den negative omtale, landet af og til har fået i verdenspressen.

Vi må se fremad mod nye fællesskaber

I stedet opfordrer hun til, at man flytter fokus over på alt det, man kan være stolt af og taknemmelig for her i Danmark. Ifølge Bjerre gælder det blandt andet friheden til at kunne sige, hvad man vil, og muligheden for at se fremad mod nye fællesskaber danskerne imellem. Konklusionen er derfor:

Måske vi skulle synge mer' om lange, lyse dage. Og tilgi' alting nu og her og ta' det flag tilbage.

Vers 4

Fakta om Fædrelandet

Nr. 414 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Sys Bjerre, 2015

Melodi: Sys Bjerre, 2015

Sangen udkommer for første gang på skrift i Højskolesangbogen

Fædrelandet har været fremført ved både koncerter og i tv-udsendelser, men med 19. udgave af Højskolesangbogen præsenteres den for første gang i nedfældet form.

Artiklen er skrevet af Henrik Marstal

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere