Flyv højt, vor sang, på stærke vinger

Baggrund Historien
Flyv højt vor sang på stærke vinger

Eugène Pottiers kommunistiske slagsang Internationale er oversat til dansk i to versioner af henholdsvis Hans Laursen og så denne af A.C. Meyer. De repræsenterer hver især fraktioner af en splittet arbejderbevægelse, der i begyndelsen af 1900-tallet var uenige om hvorvidt man skulle vælge reformistiske eller revolutionære veje til at nå sine mål.

Det danske socialdemokrati var vært for en socialistisk kongres i 1910

I 1910 var det danske Socialdemokrati vært for næsten 1000 socialister fra det meste af verden. De var samlet til kongres i 2. Internationale, en sammenslutning af arbejdere fra mange lande. Den var blevet stiftet i Paris i 1889 og havde stor betydning for socialismens udbredelse. Foruden personlig kontakt og idéudveksling mellem socialister over landegrænserne betød medlemskabet hjælp til de nationale afdelinger af organisationen i form af bl.a. agitationsmateriale og retshjælp.

Kongressen blev det sidste møde, før bevægelsen splittedes

For mange af deltagerne i kongressen blev det deres sidste møde, fordi markante meningsforskelle i årene herefter delte dem i forskellige fraktioner. Uenighederne drejede sig bl.a. om, hvorvidt man skulle vælge parlamentariske eller revolutionære veje til at nå sine mål. I København mødtes fx socialdemokratiske ledere fra Nord- og Vesteuropa med fremtrædende revolutionære som Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, V.I. Lenin og Lev Trotskij.

Meyers digt blev præsenteret på kongressen

Under kongressen præsenteredes Adolph Frederik Charles Meyers digt Flyv højt, vor sang, på stærke vinger som en del af en kantate. Da man nåede hertil i sangværket, nynnede hele forsamlingen spontant med, idet tonerne i forvejen var kendt overalt som melodien til Eugène Pottiers slagsang Internationale, jf. Højskolesangbogens Rejs jer, fordømte her på jorden.

Teksten står i modsætning til originalen

Arbejderbevægelsen i Danmark havde i begyndelsen af 20. årh. efterhånden fået større folkelig opbakning, og arbejderklassens kår var blevet betydeligt forbedret. A.C. Meyers digt er præget af de ændrede forhold og står på mange måder i modsætning til Pottiers originale tekst: Nu er den røde fane et fredssymbol, og det gamle had til modstanderne er afløst af fremtidshåb og optimisme. Budskabet om nye tanker og fortsat internationalt sammenhold som en mærkesag for arbejderbevægelsen skal spredes til alverdens lande.

Flyv højt, vor sang, på stærke vinger


1. Flyv højt, vor sang, på stærke vinger,
flyv over bondeland og by,
flyv så langt, som livets klokke klinger,
og bring budskab om dagens gry,
meld om håb, hvor forsagte græder,
og slå trygt mellem hjerter bro,
knyt til vor fane held og hæder,
giv dem, som tvivler, klippetro!
//: Over bjerg, over dale
skal du flyve i dag,
thi Internationale
går til kamp for folkets sag. ://

2. Flyv over Danmarks gamle have
med krigerærens rustne hegn,
lad det lyde ved de faldnes grave,
at vor fane er fredens tegn.
Bær dem ud, tidens friske toner
over vaklende vangeled;
hvor verden skælver bag kanoner,
er du et krav om broderfred
Over bjerg, over dale ...

3. Flyv højt, vor sang, og kald til møde
hvert folk, der på sin fremtid tror,
få de unge hjerter til at gløde
ved det mægtige verdenskor;
livets bud skal du os fortælle,
syng det ind i de tusind hjem:
De gamle tanker dør af ælde;
men ny og bedre spirer frem!
Over bjerg, over dale ...

De reformistiske og de revolutionære synger hver deres danske version

Man må formode at Hans Laursens direkte oversættelse fra 1911 af Pottiers digt Rejs jer, fordømte her på jorden var en politisk reaktion mod A.C. Meyers tekst. Den understreger splittelsen i socialistiske kredse: De to danske udgaver har i årenes løb kæmpet en kamp om at være den førende – undertiden med det resultat at de reformistisk indstillede socialdemokrater i en forsamling istemte Meyers tekst, medens de revolutionære sang Hans Laursens. Stadig er der i socialistiske kredse delte meninger om, hvilken tekst der er den ”rigtige”.    

Ordforklaringer

2.2   krigerærens rustne hegn: De nationalistiske, militære mindesmærker har mistet deres værdi

2.6   vangeled: låge i hegn mellem marker, her i betydningen grænseovergange

Sangen synges på Degeyters melodi til Internationale 

Vedr. Pierre Degeyters melodi: Se artiklen om Rejs jer, fordømte her på jorden.

Fakta om Flyv højt, vor sang, på stærke vinger

Nr. 534 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: A.C. Meyer, 1910

Melodi: Pierre Degeyter, 1888

Artiklen er skrevet af Kr. Nikolaj Andersen

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere