Go' nu nat

Baggrund Aften
Go' nu nat

Benny Andersen og Povl Dissing skrev i 1981 denne aftensang, der er blevet en sand klassiker. Sangen er en oplagt afrunding på en festlig aften, og den rummer et kærligt budskab om betydningen af venskab. Melodien har en let sentimental tone, og sangen afsluttes med en nynnen.

Go' nu nat er en moderne klassiker

Med Se, hvilken morgenstund skabte Benny Andersen i 1972 en helt ny type morgensang, som uden tvivl er en af de allermest udbredte fællessange. Ni år senere udgav han Oven visse vande. Heri står visen Go’ nu nat, som med Povl Dissings melodi og præget af den måde, han har sunget teksten på, har fået status som en moderne klassiker – en aftensang der er god at slutte en fest af med.

undefined Benny Andersen

Benny Andersen leger med sproget og åbner for nye forståelser

Lige fra debutbogen Den musikalske ål (1960) har det været et kendetegn for Benny Andersens digte, at han vender og drejer ordene og vendingerne i vores sprog, sådan at nye og som regel pudsige betydninger bliver hørbare. Et eksempel er den formulering, der indleder de tre første vers i denne sang, og som gentages i hvert vers’ omkvæd: ”Go’ nu nat / og gå nu lige hjem.” Han spiller på den næsten identiske udtale af ”Go’” og ”gå”, kombineret med det lille ”nu”, et fyldord, der ikke har nogen selvstændig betydning, men markerer et fællesskab, eventuelt den talendes ønske.

Bag ved klichéerne ligger følelserne

I den sammenhæng bliver den gængse afskedshilsen efter en fugtig fest, ”gå nu lige hjem”, hævet op over klichéen, der i begyndelsen af vers fem modstilles den formulering, der bryder gentagelsen: ”… men gå nu ikke bort”. Ved at fremhæve omgangssprogets klichéer på denne måde peger Benny Andersen på, at der er følelser bag de klichéer, der udveksles mellem mennesker, som kender hinanden og holder af hinanden. Strengt taget handler teksten ikke om et gilde, men om et ”jeg” og et ”du”, der tager afsked; afvisningen af ”halvhjertetheden” i vers tre kunne tyde på, at der er tale om et nært venskab – eller ligefrem et kæresteforhold (jf. også 5.4).

Kærlighed og venskab er meningen med livet

Den tekst, der ved første øjekast ser ud til at være og ofte anvendes som en på én gang humoristisk og sentimental afskedssang, har et perspektiv, der minder om, at kærlighed og venskab er meningen med det korte liv (5.3). Her er ingen vemodig dødssymbolik, som ellers findes i mange af vores aftensange. I Go’ nu nat retter forventningen sig mod dagen i morgen – og dermed mod resten af livet.

Dissings melodi bidrager til den let sentimentale stemning

Tekstens let sentimentale strøg understøttes af Povl Dissings melodi, der markerer de gentagne første- og sidstelinjer i hvert vers med henholdsvis en stigende begyndelse og en faldende afslutning. At sangen ikke oprindelig er tænkt som en fællessang, ses af at vers fire, der bryder tekstens faste mønster, får sin egen udformning af melodien, og af at der før og efter omkvædet er indlagt to ordløse linjer, som blot nynnes.                   

Fakta om Go' nu nat

Nr. 592 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Benny Andersen, 1981

Melodi: Poul Dissing, 1981 

Artiklen er skrevet af Jørgen Aabenhus

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere