Mit land

Baggrund Danmark
Mit land

Beatrice Vibe og Per Drud Nielsen har skrevet denne sang, som mange kender ved dens første linje: En stribe grønt. Sangen er et bud på en moderne fællessang, der begynder traditionelt, men gradvist vender sig mod samtiden. Melodien er lys og let og skaber i samspil med teksten en drømmende rejse henover det danske landskab.

Sangen var én af duellanterne i en sangskrivningskonkurrence

I 2004 udskrev KODA (Komponistrettigheder i Danmark) en konkurrence om en årstidssang eller en Danmarkssang. Beatrice Vibe og Per Drud Nielsen deltog med En stribe grønt med titlen Mit land. Sangen vandt ikke, men i 2006 er den blevet udgivet i et hæfte med fem sange med klaverledsagelse. Udover klaverudgaven findes to korversioner, en for lige stemmer og en for blandet kor.

Beatrice Vibe er kendt i det nordjyske

Beatrice Vibe har igennem mange år skrevet digte, viser og prosa, og flere nordjyske komponister har sat hendes digte i musik. Hun var i mange år ansat i Social- og sundhedsforvaltningen i Ålborg, og i 1997 udgav kommunen en sangbog til internt brug, En forvaltning synger, udelukkende med tekster af Vibe.

Striben går igen i hele sangen

En stribe grønt er bygget regelmæssigt op, med fem syv-linjede vers, som alle indledes og afsluttes med et motto: en stribe grønt, en stribe sol, en stribe kyst etc.

Det traditionelle og moderne smelter sammen

Teksten er et moderne bud på en fædrelandssang, som begynder traditionelt, men gradvist vender sig mod samtiden. Forfatteren ser sit land ”fra oven” og beskriver i et rigt og originalt billedsprog Danmark som et maleri, der med bånd af farver forenkler landskabselementerne: fjorden, kornmarken og kyststrækningen.

Danmark er en del af en globaliseret verden

At det netop er en moderne fædrelandssang, afspejles i Beatrice Vibes kærlige skildring af sit eget land, som samtidig er blevet en del af en globaliseret verden: et broget tæppe af blomster, hvor ”trenden er en farvet tråd”.

Per Drud Nielsen har skrevet den lyse, sangbare melodi

Per Drud Nielsens melodi er lys og sangbar med en næsten ”klassisk” melodiføring. Den bevæger sig i en blidt strømmende ottendedelsrytme og følger tekstens naturlige frasering i skiftende taktarter, som føles helt naturlige, og den følger det sanglige åndedræt.

Motivet vendes og drejes

Kompositionen bygger på enkle musikalske virkemidler, hvor motiverne vendes og drejes, og selvom man mener at genkende dem, optræder de næste gang i en ny og let ændret musikalsk udformning. Den enkle, afvekslende melodi er derfor ikke vanskelig at huske.

Tekst og musik skaber en drømmeagtig stemning

Tilsammen skaber melodi og tekst et billede af en drømmeagtig tur henover det danske land.

Fakta om Mit land

Nr. 413 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Beatrice Vibe, 2004

Melodi: Per Drud Nielsen, 2004

Artiklen er skrevet af Lise Helmer Petersen

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere