Nåden er din dagligdag

Baggrund Tro
Nåden er din dagligdag

Johannes Møllehave skrev teksten til denne salme i 1985. Han beskriver forskellige forståelser af, hvad nåden er. Nåden findes i livet selv, i hverdagens relationer og i Guds tilgivelse. Nåden er som en gave - ganske gratis, og noget du ikke behøver at gøre dig fortjent til. Flere komponister har budt ind med melodier til teksten, men det er dirigent og komponist Martin Elmquists melodi, de fleste kender.

Møllehave giver forskellige definitioner af nåden

Sa Salmen Nåden er din dagligdag blev første gang trykt i Johannes Møllehaves antologi, Til glædens Gud. Prædikener og andet, 1985. Den er siden blevet optaget i Den Danske Salmebog (2002). Ned gennem salmen giver Møllehave sin definition af, hvad ordet "nåde" betyder. Nåde hedder på latin, gratia. Og med nåden er det som med en gave; den er gratis.

Livet i sig selv er en gave

Når dagligdagen og alt det nære i første vers kaldes nåde, tænker Møllehave på selve livet som gave. Med til livet hører de mennesker, man deler det med. Som teolog taler Møllehave ud fra skabelsesberetningerne i Det Gamle Testamente, hvor Gud former mennesket og giver det liv, væren.

Nåden skal man ikke gøre sig fortjent til

I andet vers kvalificeres livet, når nåden kaldes "den kærlighed, som blev grundløst givet", dvs. den gratis nåde, som man ikke skal gøre sig fortjent til. Det afgørende eksempel på denne nåde er ifølge kristendommen, at Gud elskede verden så meget, at han sendte sin søn herned for at frelse enhver, som tror på ham (Johannesevangeliet 3,16). Når Gud på den måde har vist sin ubetingede kærlighed til verden, er det godt at være bundet til livet af alle hverdagens opgaver. Kristendommen er undertiden blevet anklaget for at tilbyde en flugt fra hverdagen og alle dens besværligheder; men den tanke ligger meget fjernt for Møllehave. Ordvalget er enkelt; men det bygger på den kristne tradition.

Guds tilgivelse genopretter de brudte bånd

Når nåden i tredje vers er "et ord fra Gud" om at få alt det tabte tilbage, så kan det forstås som Guds tilgivelse. Gud tilgiver mennesker deres synder og genopretter på den måde ganske gratis det brudte forhold. Men man kan også i forlængelse af andet vers få associationer til Jesus, der også bliver kaldt for Ordet (jf. Johannesevangeliet 1,1: "I begyndelsen var Ordet...").

Mødet med andre er altid en gave

I fjerde vers uddybes tanken om nåden i hverdagen. Det kan virke så tilfældigt, hvem man støder på i sit liv; men for Møllehave er det at møde andre altid en gave. De to næste linjer kan tolkes som lidt store ord om, at noget, der så ud til at mislykkes, alligevel endte godt. Det så dødt ud, men overlevede. Det kan dog også tolkes som en henvisning til Jesus, der stod op fra de døde.

Tro, håb og kærlighed

Salmens sidste vers peger på, hvordan selve livet kan være dødt, hvis der hverken er noget at håbe på eller nogen Gud. Over for det døde liv sætter Møllehave ordene: tro, håb og kærlighed som udtryk for nåde. De tre begreber stammer fra Paulus' hyldest til kærligheden i Første Korintherbrev 13,13:

"Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden."

Paulus

Martin Elmquists melodi er mest populær

Flere komponister har budt ind på denne tekst, men både Den Danske Koralbog og Højskolesangbogen har valgt en melodi af violinist, dirigent og komponist Martin Elmquist (f. 1954), der stammer fra samlingen Denne Morgens Mulighed fra 1992.

Martin Elmquist

Melodien kombinerer visetradition og let rock

Melodien flirter som så mange andre nyere salmemelodier med den rytmiske genre, og er stilmæssigt en fusion af visesangen og den lettere rock. Visens indflydelse er melodiens umiddelbare sangbarhed, mens den rytmiske verden bidrager med en lettere synkopering (anden og sjette takt), samt et udvidet harmonisk materiale: stor septimakkord (første, tredje og fjerde takt) og det legendariske harmoniske forløb II-V-I (syvende og ottende takt). Melodien udmærker sig derudover ved sin enkelhed og er formet som én stor klassisk bueform, en naturlig konsekvens af salmens korte vers.

Fakta om Nåden er din dagligdag

Nr. 58 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Johannes Møllehave, 1985 

Melodi: Martin Elmquist, 1992 

Artiklen er skrevet af Kirsten Nielsen, melodibeskrivelse af Erling Lindgren

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere