Når det spirer som i dag

Baggrund Morgen
Når det spirer som idag

Vagn Lundbyes forfatterskab er gennemsyret af troen på naturen som noget fundamentalt og afgørende for menneskelivet. I denne sang beskriver han i lette, mundrette linjer, hvordan årstiderne skifter. Det spirer, vrimler, regner og fryser, men hele tiden bevares samklangen mellem natur og menneske. Højskolesangbogen bringer to meget forskellige melodier af henholdsvis den klassiske komponist Ib Nørholm, og den mere eksperimenterende sangskriver Jens Lysdal.

Vagn Lundbyes værker hylder en tilbagevenden til naturen

"Al energi på jorden er i alt væsentligt bestemt af det totale, sammenhængende forløb, som vi kalder naturen." Sådan udtaler Vagn Lundbye sig i et interview med Erik Skyum Nielsen (Modsprogets proces 1982). I overensstemmelse med dette grundsyn har han rejst blandt nordamerikanske indianere og studeret deres livssyn og myter, som han har gendigtet i romanen Her ligger min yucca frugt (1972).

Interessen for naturen overføres til en dansk sammenhæng

Vagn Lundbyes debuterede med Signalement (1966), en moderne eksperimenterende roman, og hans bog om sangerinden Nico (1969) var ligeledes kunstnerisk fornyende med sin collageform. Med Anholttrilogien, Tilbage til Anholt (1978), Hvalfisken (1980) og Den store by (1982), blev han kendt blandt et bredere publikum. Her overfører han sin interesse for naturfolk til en dansk sammenhæng. I fortællingen om Jonas, der er på jagt efter sine rødder og sin fortid i den danske provins, hylder han en tilbagevenden til naturen. Han udtaler selv en kraftig kritik af et Danmark, der få år forinden havde stemt sig ind i det europæiske fællesmarked, og han tilbageviser, at hans natursyn, som kritikere har hævdet, skulle være en romantisk flugt.

Vi skal ikke tilbage til noget som ikke mere er, vi skal frem til noget, vi hele tiden har haft – og vi har jo naturen.

 

I sangens fire vers møder vi de fire årstider

Når det spirer føjer sig ind i denne holdning til naturen. I fire vers gennemløbes de fire årstider i besjælede naturbilleder, det spirer, vrimler, regner og fryser, og i alle tilstande viser naturen sin livgivende kraft, sin fest og sit overskud. I det gentagne udsagn i alle fire vers ”Så ved jeg med mit hjerteslag” fastslås det, at naturens gang bekræfter samklangen mellem natur og menneske, og jeg’et kan fortrøstningsfuldt se fremad i tro på liv, fællesskab, kærlighed. ”Al natur er ærligheden” er digterens erkendelse og budskab. Heri anes – på baggrund af forfatterskabet i øvrigt – kritikken af et samfund, der har mistet sin autenticitet.

Digtet er let, mundret og elegant opbygget

Stilistisk er digtet bygget elegant op med en metrisk struktur som leder tanken hen på rokokoen, fx Ambrosius Stubs digte, og de varierede gentagelser viser også, at Lundbye læner sig op ad traditionen i den danske naturdigtning. Samtidig er ordvalget moderne, ”markukrudt”, ”rundesang”, ”drukkenbolt”, og digtet udmærker sig i det hele taget ved at være let og mundret.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 nye sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (Spotify, iTunes og andre online tjenester).  

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Ib Nørholms klassiske melodi understøtter tekstens mellemkvæd

Den klassiske komponist Ib Nørholms (1931-2019) melodi er forventeligt ganske klassisk i udtrykket med god fornemmelse for tekstens skandering og med en harmonisk rigdom, der er forankret i en overlegen beherskelse af den klassiske koralharmonisering. Derudover demonstreres god fornemmelse for det tekstlige udtryk: Hvert vers indeholder linjen ”Så ved jeg med mit hjerteslag” som en slags mellemkvæd – og netop her bremses op på ordet ”Så” på en fjerdedelsnode på melodiens højdetone. Endvidere understreges tekstens cykliske forløb ved melodiens svævende slutning – man går umiddelbart videre til næste vers uden ophold. Men især sidste halvdel af melodien kan være svær at tilegne sig, og det har muligvis været medvirkende til sangens begrænsede udbredelse.

Lysdals melodi er mere fabulerende og skrevet på guitar

Meget anderledes er sangeren og guitaristen Jens Lysdals (f. 1960) melodi, som typisk er udsprunget af en komponist og hans guitar. Melodien er fabulerende, i flere passager holder den pause, mens guitaren fortsætter forløbet med nye akkorder, som er en væsentlig del af flowet. Interessant er det at iagttage de to melodiers forhold til ovennævnte linje ”Så ved jeg med mit hjerteslag”: hvor Nørholm betoner ”Så”, vælger Lysdal at betone ”ved” – to forskellige måder at fortolke den samme tekst.

Hvis man vælger Lysdals melodi, er det vigtigt at respektere den angivne alla breve-takt, hvorimod Nørholms mange ottendedele og hyppige akkordskift kræver stor ro.

Fakta om Når det spirer som i dag

Nr. 29 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Vagn Lundbye, 1999

Melodi: Ib Nørholm, 2004 og Jens Lysdal, 2019

Artiklen er skrevet af Karin Esmann Knudsen, melodibeskrivelser af Erling Lindgren 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere