Nu takker alle Gud

Baggrund Tro
Nu takker alle Gud

Den tyske præst og digter Martin Rinckart skrev oprindeligt denne salme som bordvers. Salmen blev dog hurtigt meget udbredt, og oversat til flere andre sprog. I Danmark synger vi takkesalmen i forbindelse med konfirmationer, bryllupper og begravelser. Melodien af Crüger klinger roligt og værdigt.

Rinchart var stor beundrer af Martin Luther

Den sachsiske præst, Martin Rinckart, er kun repræsenteret med denne ene salme i både Højskolesangbogen og i Den danske Salmebog. Rinckart var en stor beundrer af Luther og skrev flere dramatiske værker om reformatoren, mange teologiske skrifter og op mod 600 salmer.

Salmen var oprindeligt tænkt som bordvers

Salmen, der er blevet til under 30-årskrigen, er blevet kaldt det lutherske Te Deum (Te Deum = ”Lovsangen til den treenige Guds ære”, som stammer tilbage fra 300-tallet). Oprindelig var Rinckarts salme tænkt som bordvers til brug efter måltidet, men den fik hurtigt stor udbredelse. Den er blevet sunget under krig og ved både takke- og sørgegudstjenester efter slag og fredsslutninger, ligesom den blev sunget på de vestindiske øer i 1834 ved slavernes frigivelse.

I Danmark bruger vi en ukendt oversætters version

Salmen blev tidligt oversat til andre sprog, første gang til dansk i 1717, men den nuværende ordlyd er resultat af en ukendt oversætters arbejde fra 1740. I Danmark er salmen nok den mest brugte takkesalme ved festgudstjenester, høstgudstjenester, konfirmationer, bryllupper og begravelser.

Nu takker alle Gud


1. Nu takker alle Gud
med hjerte, mund og hænder,
som overflødigt godt
os uforskyldt tilsender,
som os fra moders liv
og første barndomsstund
i alt vort levneds tid
velsigned mangelund!

2. Den evig rige Gud,
han os fremdeles give
fred og frimodighed,
mens vi er her i live,
så vi i nåde stå
hos ham og på vor bøn
få hjælp i nød og død,
til sidst hans nådeløn!

3. Gud Fader med Guds Søn
og Helligånd tillige
ske tak og lov og pris
i høje Himmerige!
Treenig Gud, som var
og er og bliver, dig
vort takke-offer frem
vi bær' ydmygelig.

Teksten bygger på Siraks visdom

Salmen tager udgangspunkt i en tekst fra det apokryfe skrift, Siraks visdom, 50,29ff.:

Lovpris verdensaltets Gud, som alle vegne øver stordåd, som leder vor opvækst fra moders liv og handler med os efter sin barmhjertighed! Måtte Han give glæde i vore hjerter og lade fred råde i Israel i vore dage.

Siraks visdom

Salmen er et takkeoffer

Rinckart udfolder teksten, men tilføjer så i tredje vers en lovprisning til i lighed med den, man kender fra gudstjenestens lovprisning efter prædiken til den treenige Gud, som ”var, er og bliver højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed”. Ordene stammer fra Johannes Åbenbaring 4,8, og salmen slutter med, at de syngende bærer deres takkeoffer frem – et takkeoffer der er nærmere bestemt i Hebræerbrevet. Det er nemlig ”frugten af læber, som bekender hans navn” (Hebr 13,15) – salmen er altså i sig selv dette takkeoffer.

Ordforklaringer

2.2   give: ønskemåde                                             
3.8   ydmygelig: ydmygt

Crügers melodi har ro og værdighed

Johann Crügers melodi er fra 1647. Den spænder over kun seks toner og bevæger sig stort set trinvis i fjerdedele, hvilket giver stor ro og værdighed.

Fakta om Nu takker alle Gud

Nr. 35 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Martin Rinckart, 1636

Melodi: Johann Crüger, 1647

Artiklen er skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere