Oktoberdagens skiften

Baggrund Året
Oktoberdagens skifte

Jens Rosendals digt har ikke været udgivet før 17. udgave af Højskolesangbogen. Det er egentlig ikke beregnet til at skulle synges, for selv om der er lige mange versfødder i alle vers, er betoningen meget forskellig, og det kan ikke komme frem, når man synger. Rytmen i digtet rammer efterårets stemning, der skifter mellem vemod og glæde. Per Warming har skrevet melodien.

Sangen er udgivet i Højskolesangbogen

Oktoberdagens skiften er ikke med i nogen digtsamling og har ikke været udgivet før i 17. udgave af Højskolesangbogen.

Digtet er ikke tænkt som sang

Digtet er egentlig ikke beregnet til at skulle synges. Når man læser det, fortæller ordrytmen og rimsætningen, at det ikke er fire-, men tolinjet. Selv om der er lige mange versfødder i alle vers, er betoningen meget forskellig, og det kan jo ikke komme frem, når man synger. 

Rytmen rammer efterårets stemning

Rytmen i digtet rammer efterårets stemning, der skifter mellem vemod og glæde. Med enkle ord i mundret ordstilling beskrives i de tre første vers efterårets skiftende vejr, de stærke farver og den modne frugt.

Samtidig foregår der i versenes 2. halvdel en parallelisering mellem naturens cyklus og menneskets livscyklus: blæstens hjerterytme, farvernes penselstrøg som dybe buestrøg i sindet, livets fuldbyrdelse i frugten.

Det ukuelige håb midt i angsten for vinteren

I de to sidste vers er tyngdepunktet flyttet til det menneskelige aspekt, men stadig med paralleller til naturen: det ukuelige håb midt i angsten for vinter og død og visheden om forårslysets komme med nye spirer fra både naturens og menneskets virke.

Oktoberdagens skiften

1. Oktoberdagens skiften
af skyer, sol og regn
slår som en blæstens rytme hårdt
i hjertets egn.

2. Oktoberdagens farver
og bronzeblomsters glød
har samme stærke strøg som dybt
i sindet lød.

3. Oktobers æblegrene
der steg som blomsterflor
skal tynges helt med livet ned
fuldbragt til jord.

4. Oktoberdagens sidste
ukuelige håb
skal kaste sommergløder
midt i angstens råb.

5. Oktobernattens mørke
vil nådig dække alt.
I morgenlyset skal vi se
hvor frøet faldt.

Per Warmings melodi

Versenes forskellige rytme har gjort det til en vanskelig opgave at sætte melodi til digtet. Per Warming har muligvis ladet sig inspirere af vejrligets skiften og digtets hele skiften mellem natur og menneskeliv til en melodi med urolige sekvenser og store spring.

Overordnet er der tale om en lang bue, der begynder med et kvartopspring til grundtonen, en langsom skala til kvinten, en hurtigere ned til subdominanten og langsomt op til grundtonen igen, men uden nogen markering af versets todelthed.

Fakta om Oktoberdagens skiften

Nr. 363 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Jens Rosendal, 1985

Melodi: Per Warming, 1987

Artiklen er skrevet af Kirsten Lund Frandsen. 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere