Solhverv

Baggrund Liv
Solhverv

Søskendeparret Jacob og Margrethe Vestager står bag denne sang, der både er en årstidssang og en kærlighedssang. Den blev skrevet til fejringen af deres forældres bryllupsdag og rummer erfaringen af, at nøglen til et langt og levende parforhold ligger i at turde spørge og turde lytte til svaret. På den måde vil relationen næres og lives op som lyset, der kommer igen ved solhverv.

En årstidssang og en kærlighedssang

Solhverv er en årstidssang, men tidløs i sit udtryk. Den handler om kærligheden mellem to mennesker og om de vendepunkter, ”solhvervstider”, et langt samliv bærer med sig som erfaring.

Jacob og Margrethe Vestager skrev sangen til deres forældre

Hos familien Vestager bliver der sunget ved alle fester og markeringer - ofte sange skabt til lejligheden. Solhverv er skrevet til en fejring af forældrenes bryllupsdag. ”Vi er en meget ordrig familie, så det kan være godt at blive tvunget til at formulere sig kortfattet i en sang”, fortæller komponist, højskolelærer og foredragsholder Jacob Vestager Tybjerg. For EU-kommissær Margrethe Vestager er det naturligt at synge eller digte til sange fra Højskolesangbogen.

”Det er den bog, jeg har brugt mest tid sammen med i mit liv. Den er også med mig på mit kontor i Bruxelles!”

Margrethe Vestager

Margrethe Vestager. Foto: Stine Heilmann

Melodien skal helst gå rent ind

Solhverv begyndte med, at Margrethe Vestager sendte et tekstudkast til sin bror, Jacob, som så ofte før. ”Jeg kan gå og pusle med sådan en tekst i hovedet. Det er en god kreativ beskæftigelse, der ikke kræver en keramikovn”. Jacob Vestager står for melodien stort set uden hendes indblanding, men hun holder af en melodi, der går rent ind; ”Man skal helst fange den, efter at man har sunget den to gange”, siger hun. 

En dag som tusind andre, men alligevel speciel

”Det er en dag som de tusind andre” leder tankerne hen på befrielses- og frihedshymnen En lærke letted og tusind fulgte, som Margrethe Vestager har lagt sig op ad metrisk. I den gamle populære sang er natur og følelse knyttet elegant sammen i billedet af én lærkes jubel, der forstærkes, når luften fyldes af flere lærker, der følger efter. Der er en overensstemmelse i tematikken for de to sange, da en bryllupsdag blot er en dag som tusind andre, men alligevel noget helt særligt.

Solhverv

1. Nu truer mørket, det kommer stille.
Bliver det solhverv igen en gang?
Og blæsten rusker snart nøgne grene –
de visne blade, den sidste sang.
Naturen hviler med tågeslør –
så spørger livet om du mon tør?
Om du mon tør?

2. Det er en dag som de tusind andre,
og tør du spørge igen en gang:
Om vi skal følges igennem mørket,
igennem lyset, i sorg og sang?
Og svaret lyser som solen varm:
Ja, vi skal følges i livets larm,
i livets larm!

3. Det er den dristigste dåd af alle
at turde spørge med udstrakt hånd –
for livet er jo som året broget,
selv korte dage kan veje ton.
Men tør du spørge med åbent sind,
da svinder sorger og mørke ind,
og mørke ind.

4. For svaret bærer et solhverv i sig,
det ja som lægger en hånd i din.
Så kommer lyset igen med varmen,
da spirer atter den gamle vin.
Det bliver forår igen, igen –
fortræng nu mørket og solen tænd!
Og solen tænd!

"Et ægteskab er ikke et bofællesskab"

Når man har et langt liv sammen, kan man komme til at leve parallelle liv. Det kræver mod at stoppe op og genbekræfte den oprindelige jubel. ”Et ægteskab er jo ikke et bofællesskab. Man må turde stille sig åben, tøvende og spørgende”, siger Margrethe Vestager. 

Kærlighedspotentialet ligger i at turde spørge - og lytte

Modet til at tage en ny tur omkring solen med sin partner ligger i spørgsmålet ”Om du mon tør?” Det gentagne spørgsmål viser, at spørgsmål i sig selv kan skabe åbenhed i en relation. Kærlighedspotentialet ligger i at turde spørge og turde lytte til svaret. Og heri ligger nøglen til, at parforholdet aldrig bliver ensformigt, men lives op som lyset, der kommer igen ved solhverv.

”Det larmer at leve og være en del af livet, og det kræver, at vi hele tiden bevæger os”

Jacob Vestager Tybjerg

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 nye sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (Spotify, iTunes og andre online tjenester).  

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Jacob Vestager Tybjergs melodi giver plads til eftertænksomhed

Melodien fanger tekstens gentagelsestematik og hverdagens trummerum i form af den lille figur af ottendedels noder, som går igen i første halvdel af melodien. Derefter gengiver den i sidste halvdel det lange seje træk i parforholdet uden de store udsving melodisk. Den går ned i et forholdsvis dybt leje til sidst, ligesom basgangen går nedad, hvilket bakker op om sangtekstens tese, at hvis man går det lange stræk og udvikler sig sammen, er der mulighed for, at man også oplever større samhørighed og dybde i relationen. På spørgsmålets gentagelse i slutningen af hvert vers bremser melodien overraskende op og giver plads til opmærksomhed og eftertænksomhed. 

Fakta om Solhverv

Nr. 170 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Margrethe Vestager, 2015

Melodi: Jacob Vestager Tybjerg, 2015

Artiklen er skrevet af Helle Solvang

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere