Tænk, at livet koster livet

Baggrund Liv

Jørgen Gustava Brandts salmer er kendetegnet ved deres intense og sanselige sprog, og digtenes religiøse billeder leder tankerne hen på Kingo. Denne sangs første linje indeholder hele digtets idé: at prisen for livet er livet, for livet bærer døden i sig. Højskolesangbogen medtager to melodier; Ole Schmidts melodi fra 1986, og Bent Fabricius-Bjerres melodi fra 2009.

Jørgen Gustava Brandt tilhører Heretica-generationen

Tænk, at livet koster livet blev første gang offentliggjort i Weekendavisen og året efter optaget i samlingen Giv dagen dit lys. Salmer og sange fra 1986.

Af de mange modernistiske lyrikere fra sidste halvdel af 1900-tallet har kun få skrevet metriske digte, der lader sig omsætte til sange. Og endnu færre har skrevet salmer, det gælder næsten kun digtere af den såkaldte Heretica-generation, der trådte frem med moralsk alvor ved afslutningen af 2. verdenskrig – Ole Sarvig, Ole Wivel og den lidt yngre Jørgen Gustava Brandt. Hans salmer er karakteristiske ved det intense og sanselige sprog og de ligefremme religiøse billeder, der kan lede tanken hen på Thomas Kingo. Såvel i livsholdning som i udtrykkets sproglige kraft er inspirationen mærkbar.

Man betaler med sit liv for at leve

De første linjer af Tænk, at livet koster livet indeholder hele digtets idé: Prisen for livet er livet, for livet bærer døden i sig. Med næsten ordsprogsagtig karakter virker disse linjer som en fanfare, et forundringsråb over det under, som livet er. Ud fra den bevidsthed vælder billeder af glæde i næsten beruselse frem til kulminationen i sidste strofe.

Sangen er en følelsesladet lovsang til livet

Digtet er en salme. Det ses i valget af stilleje, af omtalen af Gud, lovsang, himmel, af hele den religiøse sprogsfære. Hertil kommer de meget intense, næsten komprimerede billeder af jeg’et med dets liv på jorden, men med rod i evigheden.

I vers 6.7-8 kan ”væksten” forstås som livets træ. I nordisk mytologi er det Ask Yggdrasil, i kristendommen står livstræet i paradisets have. På korsets træ betalte Kristus livet med sit liv, og derfor kan livet fortsætte i al evighed.

Salmen er en stærk følelsesladet lovsang til det liv, som er så fuldt af glæde, og en lovsang til den Gud der har givet os det.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 nye sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (Spotify, iTunes og andre online tjenester).  

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Bent Fabricius-Bjerres melodi

Ole Schmidts melodi

Ole Schmidts melodi afspejler både det kåde og sanselige og det alvorlige i digtet. De to første linjer kunne godt høre hjemme i en mere traditionel salmemelodi lige så vel som de lange nodeværdier i slutningen, men tredje linje rykker overraskende op i et højere leje og intensiveres ved brugen af ottendedelsnoder. De store spring opad understreger det grænseoverskridende i teksten.                                                                                                   

Bent Fabricius-Bjerres melodi

I 19. udgave af Højskolesangbogen bringes en melodi af Bent Fabricius-Bjerre. Her møder vi en klassisk salmemelodi, der samtidig rummer de folkelige elementer, som er komponistens varemærke. Den er nem at tilegne sig, da den har sin egen klart indbyggede logik: De første takter udvikler sig fra intervallet E-G til D-G, men modstår fristelsen til at forsætte med C-G, og stiger i stedet fra C til A. Takt fem til otte har to enslydende fraser, først i a-mol og derefter en tone lavere i G-dur.

Slutningen leger igen med en sekvenserende figur (takt 9-10), inden melodien falder til ro på de længere nodeværdier og den dybe grundtone. Melodien er hverken banal eller rebelsk, men har en folkelig kvalitet, der giver den gode muligheder for at udfordre Ole Schmidts ellers indarbejdede melodi.

Fakta om Tænk, at livet koster livet

Nr. 126 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Jørgen Gustava Brandt, 1985

Melodier: Ole Schmidt, 1986 og Bent Fabricius-Bjerre, 2009

Artiklen er skrevet af Niels Holck, melodibeskrivelsen af Erling Lindgren og Niels Holck. 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere