Vi, der valgte regnen

Baggrund Liv

Sangen er skrevet af en ung Frank Jæger, der i verdenskrigens skygger varslede nye toner med sin umiddelbare livsglæde. Senere åbenbarede forfatterskabet, at der var tale om en livsglæde på trods. Digtet er, som flere andre af Frank Jægers digte, sat i musik af vennen Tony Vejslev.

En ung Frank Jæger

Frank Jæger var kun 21 år, da hans første digte blev trykt 1947 i tidsskriftet Vild Hvede. Et af disse digte var Haandslag til Tony, det første digt i debutbogen året efter, Dydige digte. Titlens Tony er Frank Jægers ven fra gymnasiet, visesangeren og -komponisten Tony Vejslev, der har sat flere af hans digte i musik.

Nye toner i den danske poesi

Da Frank Jæger sendte sine første digte til Wivels Forlag, vejrede man straks ”morgenluft i nattemørket”, som forlæggeren og digteren Ole Wivel har skrevet. Man ”anede nye toner i den danske poesi; noget som gik paa tværs af de eskatologiske grundstemninger vi andre digtede paa”. Det var på baggrund af verdenskrigens erfaringer og den etiske tyngde i litteraturen, der fulgte, at Frank Jægers første digte blev mødt ”med venlighed, fordi det er så sjældent at møde lidt umiddelbar livsglæde hos de unge poeter”, som Marie-Louise Paludan skrev i sin anmeldelse af Dydige digte i Sorø Amtstidende.

En livsglæde på trods

At livsglæden var på trods blev tydeligere gennem forfatterskabet. Men dobbeltheden ligger allerede her i hans første digt og giver Haandslag til Tony karakter af en slags programerklæring: ”Vi, der valgte …”

Livet er et valg, der foretages hele tiden

Med gentagelsens mønster fra vers til vers er det et stramt komponeret digt. De tre første vers billedliggør nogle livsværdier, som er valgt, det viser datidsformen. I fjerde vers sammenfattes de tre aspekter til ét valg: ”livet”. Dette vers er i nutid og viser dermed, at det er et valg, som foretages nu - altså hele tiden.

Eksistentialismen 

Således illustrerer Frank Jæger uden nogen form for teori den eksistentialistiske tankegang, som prægede kredsen omkring det nye tidsskrift Heretica (Ole Wivel, Th. Bjørnvig, Gustava Brandt, m.fl.). Valget indbefatter ”regnen, natten, landet” – og bevidstheden om forfaldet og livets afslutning.

Vesterbrodrengen lægger storbyen bag sig

Konkret betød det at ”vælge livet” for den unge vesterbrodreng at lægge storbyen bag sig til fordel for ”det lille liv” på landet. I digtet her vælger digtets ”vi” at lade sig fylde af sanseindtryk, fantasi og tanker her og nu, alt det som bliver ”trykket ind mod vore hjerter, / mens vi går.” (vers 4).

Vi, der valgte regnen

1. Vi, der valgte regnen,
vi har lange, valne fingre
og et stort og frodigt hår.
Vi får markens grønne grøde
kastet ned i vore lunger,
mens vi går.

2. Vi, der valgte natten,
vi får uglerunde øjne
sået til med sære syn.
Vore fødder træder varsomt,
og en tanke trykker sårt på
vore bryn.

3. Vi, der valgte landet,
har lidt evig jord i lommen
og på vore ellesko.
Vore tænder knuser kerner,
tag en enkelt, tag en håndfuld
eller to.

4. Vi, der vælger livet,
går en dag på tværs af vejen,
ender i et efterår.
Vi får regnen, natten, landet
trykket ind mod vore hjerter,
mens vi går.

Ordforklaringer

1.2   valne: følelsesløse af kulde

2.5   sårt: så det gør ondt

3.3   ellesko: elverfolkets dansesko

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til Højskolesangbogen for børn. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (SpotifyiTunes og andre online tjenester) 

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Melodien er fra Tony Vejslevs 19 Jægerviser

Melodien blev trykt i Tony Vejslevs 19 Jægerviser, 1953. Den gør ikke noget stort nummer ud af sig: Rytmisk består den (næsten) udelukkende af ottendedele, der er kun få (men velanbragte) spring, resten er trinvis bevægelse; og endelig er melodiens omfang af en beskeden størrelse. Det forærer sangen en ro, som er med til at sætte teksten i fokus – en tekst, der jo netop fokuserer på det beskedne liv.

De seks tekstlinjer væves sammen til to fraser, der begge begynder med ”vi” eller ”vores”. Der er blot en enkelt vejrtrækning i starten og midtvejs i forløbet. Det er tekstens episke karakter omsat i toner: Fortællingen bliver ikke idelig afbrudt af pauser og vejrtrækninger, men får lov til at udfolde sig frit.

Fakta om Vi, der valgte regnen

Nr. 108 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Frank Jæger, 1948

Melodi: Tony Vejslev, 1953

Første del af artiklen er skrevet af Jørgen Aabenhus og melodibeskrivelsen af Erling Lindgren

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere