Vidunderligt tænkt

Baggrund Liv

Arne Andreasen har skrevet teksten til denne salme, der hylder skaberværket, men som giver plads til modtagerens eget billede af det guddommelige. Sangen er en moderne salme, der betoner, at vi alle har vores egen plads og berettigelse i universet. Bo Gunge har skrevet melodien, der spejler tekstens grandiose karakter.

Udogmatisk hyldest til skaberværket

Vidunderligt tænkt er en hyldest til skaberværket, omend vi kun møder skaberen som tekstens indirekte “du”. Dermed levner teksten på udogmatisk vis plads til modtagerens eget billede af det guddommelige.

Fra sandskorn til stjernestorm

Skaberværkets altomfattende karakter understreges i bevægelsen fra sandskorn til stjernestorm, og fra den konkrete tid i “dette smukke nu” til det glimt af evighed, der viser sig i et stjerneskud på himlen. Samme spænd går i det hele taget igen i hele teksten, der er formmæssigt stramt bygget op med tre led i hvert vers, sluttende med en gentagelse, der virker som en form for omkvæd. Her findes tekstens utvetydige budskab om universets gennemtænkte og guddommeligt villede orden.

Teksten formidler tingenes orden i skaberværket

Igennem versenes to første led opremses heroverfor en række eksempler, som præsenteres i “absolutter” med den gentagende brug af “ikke et/en”, “intet”, “alt” og “aldrig”. Teksten formidler med sikker overbevisning tingenes orden - dog med det glimt af ydmyg forundring, der er indeholdt i det vidunderlige: Det, som er så fantastisk, at der må være et under, noget guddommeligt, bag.

Underet sker hele tiden

Forundringen møder vi ligeledes i det gentagende “har vi set før”, som fortæller os, at uanset, hvad vi måtte møde, så er der tale om en evig serie af unikke genstande og hændelser - noget vi ikke har set før. Gentagelserne skaber en formmæssig kontrast til den vægt, der på indholdssiden tillægges det unikke, hvilket indprenter os, at underet er noget, der sker hele tiden.

Vidunderligt tænkt

1. Ikke et sandskorn, ikke ét
ligner et andet på en prik
ikke en sky på himlens blå
har vi set før

Ikke en dråbe vand til havs
ikke en stilhed der gør tavs
intet af dette smukke nu
har vi set før

Alt har sin plads
og alt sin form
i denne store stjernestorm
Vidunderligt skabt
vidunderligt tænkt
Vævet af lys fra din himmel

2. Ikke et menneske er her
uden guddomligt menskeværd
intet så fint af støv og ånd
har vi set før

Ikke et liv er tænkt for småt
elsket og helligt, ubetrådt
alt er unikt og ingen her
har vi set før

Alt har sin plads ...

3. Ikke en stjerne falder ned
uden et glimt af evighed
ikke et lys som det vi ser
har vi set før

Ikke en højsang uden ord
som da du blæste liv på jord
aldrig et større øjeblik
har vi hørt før

Alt har sin plads ...

Om at have sin plads og berettigelse i universet

Sangen kan ses som en moderne salme med et klart budskab til os i en tid, hvor vi dyrker det unikke i en sådan grad, at det enkelte menneske risikerer at føle sig alt for ordinær og utilstrækkelig. Her er der trøst og inspiration at hente i Andreasens univers, hvor vi møder det unikke i en noget anden forståelse end som noget spektakulært, man skal kæmpe for og stræbe efter. Her møder vi det som noget singulært med sin egen plads og berettigelse i universet - og som noget, man kan hvile i. I tryg forvisning om den guddommelige bagtanke.

Er der tale om intelligent design?

Man kan spørge, om teksten kan ses som repræsentant for den kontroversielle teori om “Intelligent design”, når den påpeger, at der er et gennemtænkt skaberværk bag verden. ID-teorien påstår, at naturen er så fuldkommen, at den ikke kan være opstået ved et tilfælde, og at der således må være et design - og dermed også en intelligent designer bag. I Andreasens tekst finder vi godt nok påstanden om det vidunderligt tænkte design, men til gengæld udebliver argumentationen fuldstændigt, og således kan man næppe tillade sig at betragte Andreasens tekst som et argument imod naturvidenskabens forklaringsmodeller.

Arne Andreasen er højskolelærer

Arne Andreasen (f. 1958) er højskolelærer og kirkemusiker. Han har skrevet både tekster og melodier til en lang række sange og salmer.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 nye sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (Spotify, iTunes og andre online tjenester).  

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Melodien spejler tekstens grandiose karakter

Bo Gunge har komponeret en melodi, der spejler tekstens altomfavnende og grandiose karakter. Melodien er tro mod tekstens spil på gentagelserne med dens tilbagevendende tematiseringer, som ikke mindst finder sted i anvendelsen af de rytmiske figurer. Den har et traditionelt, hymnisk forløb, der bygger op til “omkvædet”, hvor universet sættes på plads i et ligeledes konstaterende og jazzet tonesprog med fyldige harmonier.

Bo Gunge (f. 1964) er en anerkendt dansk komponist. Han har tidligere været højskolelærer på Testrup Højskole og har også skrevet melodi til Vær lidt varsom denne ene morgen.

Fakta om Vidunderligt tænkt

Nr. 158 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Arne Andreasen, 2017

Melodi: Bo Gunge, 2017

Artiklen er skrevet af Mette Sanggaard Schultz. 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere