Åbent landskab

Baggrund Liv
Åbent landskab

Den svenske sangskriver Ulf Lundell står bag denne sang, der bringes i dansk oversættelse i Højskolesangbogen. Sangen afspejler det moderne menneskes ønske om at kunne tage kontrol over sit eget liv, vende ryggen til hverdagens forpligtelser og søge ud i det fri. Tekstens mange naturbilleder giver fornemmelsen af, at naturens fysiske åbne vidder kan skabe plads i sindet til refleksion og ro.

Ulf Lundell bringer rock ind i den svenske sangskrivertradition

Åbent landskab er skrevet af den svenske sanger, sangskriver og forfatter Ulf Lundell. I modsætning til to svenske ikoner Mikael Wiehe og Björn Afzelius skiller han sig ud ved ofte at være mere rocket og maskulin i sit udtryk. Han er præget af amerikanske navne som Bruce Springsteen og især Bob Dylan, men har selv fortalt, at den svenske visesanger Evert Taube er hans allerstørste forbillede.

Højskolesangbogen bringer en dansk oversættelse

Åbent landskab kunne første gang høres på Lundells succesrige album Kär og galen fra 1982 under originaltitlen Öppna landskap. I Højskolesangbogen er den gengivet i kollegaen Jan Toftlunds danske oversættelse.

Åbent landskab

1. Jeg ka’ bedst med åbne vidder.
Nær ved havet vil jeg bo
et par måneder om året,
for at sjælen kan få ro.
Jeg er skabt til åbent landskab,
hvor vindene får fart.
Hvor lærken hænger himmelhøjt
og synger smukt og klart.
Der brænder jeg min brændevin
og sanker selv min krydderurt.
Og drikker det med velbehag
til sild og hjemmebag.
Jeg er skabt til åbne vidder.
Nær ved havet vil jeg bo.

2. Jeg ka’ bedst med fred og frihed
for både krop og sjæl.
Hvis du kommer fuld af stridslyst,
så ser jeg helst din hæl.
Jeg er skabt til skumringstimer
og aftenbrisens sus.
Med hanegal på afstand og
med langt til næste hus. 
Men trods alt ikke læng’re end,
at det kan ske engang, 
at jeg sidder under stjernerne
og hører fest og sang.
Jeg ka’ bedst med fred og frihed
for både krop og sjæl.

3. La’ mig høre bølgen bruse
og mågens morgenskrig.
Og lytte til konkylier
med havets sange i.
Med det klare og det enkle
er jeg på sikker grund.
Når et ja er ja, og nej er nej,
og tvivlen holder mund.
Så lægger jeg en krans af løv
et sted, hvor runestene står
som vidner om en tanke, der
har holdt i tusind år.
La’ mig høre bølgen bruse
og mågens morgenskrig.
Jeg ka’ bedst med åbne vidder.
Nær ved havet vil jeg bo.

Den danske version

Lundells vise er blevet en alternativ svensk nationalsang

Med tiden er Åbent landskab blevet umådelig udbredt og afholdt i Sverige. Den er uden sammenligning Lundells mest populære sang i et ellers meget omfattende sangværk, og den har endda været foreslået som en alternativ nationalsang. Sangen trækker da også på en ældre svensk visetradition, og dens åbning er melodisk identisk med Lars August Lundhs forårsvise Hör hur västanvinden susar.

Teksten indfanger drømmen om at tage ud i naturen

Teksten til Åbent landskab kredser om noget, som mange moderne mennesker så ofte drømmer om: Ønsket om i kortere eller længere tid at kunne tage kontrol over sit eget liv, vende ryggen til hverdagslivets forpligtelser og tage ud i naturen, hvor de fysiske åbne vidder kan skabe tilsvarende åbne vidder i sindet. Sangens naturromantik står centralt og er, har Lundell endvidere fortalt, stærkt inspireret af Evert Taubes naturtekster.

Det individualistiske perspektiv spiller hovedrollen

Der er et udpræget individualistisk perspektiv til stede her, idet teksten kredser om selvvalgt isolation. Den omstændighed gør, at der nærmest kan være noget selvmodsigende i at afsynge den som fællessang, selvom den sangbare melodi og den mundrette tekst lægger op til det. At isolation i teksten bliver forstået som noget positivt, ændrer ikke på det.

Jeg'et længes efter klarhed og frihed i hverdagen

Ikke desto mindre sætter teksten på en ligefrem måde ord på den længsel efter alt det, man gerne vil gøre, når man endelig har fri. Kort sagt: De klare linjer, som kan være så svære at se for sig i dagligdagen med alle dens almindeligheder, gentagelser, hvide løgne og tilbagevendende anfald af dårlig samvittighed. Som det hedder i tredje vers:

Med det klare og det enkle
er jeg på sikker grund
når et ja er ja og nej er nej
og tvivlen holder mund.


Teksten afspejler det svenske ophav

Både første og tredje vers slutter med ordene:

"Nær ved havet vil jeg bo."

 

Hvis man med "havet" ellers forstår "åbent hav", passer teksten godt på danske forhold med vores mere end 8.500 kilometers kyststrækning. Til gengæld har vi ikke nogen særlig stærk tradition for hjemmebrænderiets glæder, der som en gængs, men ulovlig foreteelse i Sverige, bliver et symbol på den personlige frihed i sangen.

Lyt til Ulf Lundells originale, svenske indspilning nedenfor:

Melodiens fremadrettede karakter passer godt til teksten

Melodien til Åbent landskab har karakter af at være udadvendt og fremadrettet, hvilket bakker ganske effektivt op om tekstens selvbevidste, handlingsorienterede tematik. De to sidste linjer af hvert vers har en omkvædslignende status, og den pludselige indførelse af lange nodeværdier på ordene "(nærved) havet vil jeg bo" er som en musikalsk understregning af udsagnets tyngde.

Fakta om Åbent landskab

Nr. 141 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Ulf Lundell, 1982

Melodi: Ulf Lundell, 1982

Artiklen er skrevet af Henrik Marstal

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere