25. september på Jyderup Højskole

Region Sjælland

Syng, spis og snak: Sving leen – og syng, spis og snak med Jyderup Højskole 

Lørdag d. 25. september kl. 13-21 

Siden maj har Jyderup Højskole gjort en del af højskolens areal "vildt med vilje" i samarbejde med Holbæk Kommune. Og til september vil græsset stå så højt, at der vil rumme en mangfoldighed af dyreliv og planteliv. Lørdag d. 25. september inviterer til en dag i den vilde naturs tegn, hvor der vil være god anledning til at møde den vilde natur og snakke og synge om naturen, og hvad biodiversitet egentlig er.  

Program

Kl. 13-15: Vi får besøg af en biolog, der kan hjælpe alle naturnysgerrige med at artsbestemme og opgøre antallet af arter på skolens arealer.  

Kl. 15-17: Vi laver høslet, hvor alle kan være med til at svinge leen og give liv til sjældne arter og blomster. 

Kl. 17.30 og frem: Vi afslutter dagen med fælles middag under overskriften "Syng, Spis og Snak", hvor vi alle kan få lejlighed til at ønske vores yndlingssange om det danske landskab og natur. 

Pris og tilmelding

Prisen for deltagelse er 50 kr. Tilmelding sker på https://www.jyderuphojskole.dk/arrangementer/ 

Tilmeldingsfrist senest mandag d. 20/9. 

Kontaktoplysninger 

andreas@jyderuphojskole.dk 

Syng, spis og snak

Det Danmark, der synger sammen, hører sammen. Syng, spis og snak er de frie skolers fællessangsprojekt.

Læs mere om Syng, spis og snak