2. december på Jyderup Højskole

Region Sjælland

Syng, spis og snak: Om tro

Torsdag d. 2. december 2021 kl. 18-21

Danskernes forhold til tro er både dybfølt, forvirret og tabuiseret på én gang. Derfor inviterer Jyderup Højskole til at tage livtag med vores forhold til tro gennem sang og snak. Dette arrangement er en del af Højskolernes fælles initiativ Syng, spis og snak. 

Program

Kl. 18-19: fællesspisning

Kl. 19-21: sang, samtaler og små inspirationsoplæg om forskellige forhold til det at tro.

Pris og tilmelding

Prisen for deltagelse er50 kr. Læs mere og køb din billet på https://www.jyderuphojskole.dk/arrangementer/ 

Tilmeldingsfrist senest mandag d. 29/11. 

Kontaktoplysninger 

andreas@jyderuphojskole.dk

Syng, spis og snak

Det Danmark, der synger sammen, hører sammen. Syng, spis og snak er de frie skolers fællessangsprojekt.

Læs mere om Syng, spis og snak