Abraham sad i Mamre-lund

Baggrund Bibelhistorie
Abraham sad i mamre-lund

Grundtvigs salme er en gendigtning af fortællingen om Abraham, Sara og Isak fra Første Mosebog. Gud ønsker, at Abrahams slægt skal besidde Israel til evig tid, men Abraham og Sara er barnløse og højt oppe i årene. Det kræver altså et mirakel, hvis de skal videreføre slægten. Grundtvig fortæller bibelhistorien på levende vis, så børn kan huske historien. Ludvig Mathias Lindeman har skrevet den enkle melodi.

Salmen genfortæller historien om Abraham

Sangen blev trykt første gang i Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom, samlet og udgivet af teologen L.C. Hagen i 1832. Af bogens 68 salmer var enkelte af Kingo, Brorson og Ingemann, mens hovedparten var af Grundtvig – dels bearbejdelser af ældre salmer, dels Grundtvigs egne, originale som denne om bibelhistoriens Abraham. Salmen gendigter fortællingen fra Første Mosebogs kapitel 17-18 om israelitternes stamfader Abraham og hans kone Sara, som Gud gjorde til ophav til sit udvalgte folk, israelitterne.                                                                                                        

Abraham sad i Mamre-lund

1. Abraham sad i Mamre-lund,
han var en hyrdekonning,
salvet af Gud med egen mund,
og Sara hed hans dronning.

2. Rig på kameler, køer og får,
Det var den drot med ære,
gammel derhos, snart hundred år:
og hvis skal det så være?

3. Gud havde sagt: "Jeg sandelig
vil i din æt velsigne
menneskens køn på jorderig!"
og løgn kan ham ej ligne!

4. Abraham sukked dog i løn:
"Til graven brat vi stunder,
føder mig Sara nu en søn,
det er et stort vidunder!"

5. Dagen var hed, men Herrens ven
sad svalt i egeskygge;
hisset da kom tre vandringsmænd
at ønske ham til lykke!

6. Gæstmild er og den hyrdedrot,
vil rejsen dem forsøde,
byder dem til sit grønne slot,
at hvile sig af møde!

7. Herren det var med engle to,
de lod sig det behage
hyrden at gæste, som var tro,
og jordens brød at smage.

8. Herren da siger til sin ven,
alt som han bryder brødet:
"Når om et år vi ses igen,
har Sara søn på skødet!"

9. Sara hun stod bag dør og lo,
så faldt det hende fremmed;
Abraham tog det ord med tro,
hans håb ham ej beskæmmed'!

10. Ordet udgik af kongens mund,
som haver alt at råde,
Abraham sad i Mamre-lund,
med sønnen af Guds nåde!

Mamrelund ligger nær Hebron i Israel

Mamrelund er det sted nær ved Hebron i Israel, hvor Abraham ifølge Første Mosebog 13,18 bosatte sig efter på Guds bud at være udvandret fra Ur i Kaldæa for at vandre til Kanaans land (Mamrelund er i den danske bibeloversættelse fra 1992 blevet til Mamres Ege med en sproglig nuance, der hos Grundtvig er kommet med i vers 5.2: ”i egeskygge”).

Guds pagt krævede et mirakel

Her blev han ”salvet”, udvalgt, af Gud gennem den pagt, der lovede ham og hans efterkommere landet Israel til evig besiddelse. Men Abraham var dengang allerede 99 år, og Sara var 90 år og barnløs, så hvis de skulle have efterkommere, måtte det være ”et stort vidunder” (vers fire).

Sara bliver mor til Isak

Men Gud gentager sit løfte under et besøg hos Abraham sammen med to engle (vers syv). Her lover Gud, at Sara inden et år vil føde en søn. Sara, som overhører samtalen mellem Gud og Abraham, må le ved tanken om at føde et barn i sin høje alder (vers ni). Men året efter føder hun ”sønnen af Guds nåde” (vers 10), som fik navnet Isak, og som senere blev fader til Jakob – også kaldet Israel. 

Ordforklaringer

1.2   konning: konge

2.2   drot: konge

2.3   derhos: dertil, endvidere

3.2   æt: slægt

3.3   køn: slægt

4.1   i løn: skjult

4.2   stunde: nærme sig

6.4   møde: træthed

9.4   beskæmmed’: skuffede

Lindemans iørefaldende melodi passer godt til teksten

Den lette, iørefaldende melodi passer fint til Grundtvigs mundtligt prægede fortælling. Komponisten L.M. Lindeman levede det meste af sit liv i Oslo som kendt organist, komponist og underviser. Han indsamlede med stor flid folkesange rundt omkring i Norge. Han har sat sig varigt spor i dansk sangtradition, især med melodierne til de to vægtige Grundtvigsalmer Kirken den er et gammelt hus og O kristelighed.

Fakta om Abraham sad i Mamre-lund

Nr. 560 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: N.F.S. Grundtvig, 1832

Melodi: L.M. Lindeman, 1865

Artiklen er skrevet af Ole Vind, melodibeskrivelsen af Lars Davidsen

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere