Alt, hvad som fuglevinger fik

Baggrund Tro

Grundtvig skrev sangen, mens han var præst i Vartov. Salmen handler om fuglene og sangen som det, der forbinder os med det guddommelige. Den opfordrer således alt levende til at lovsynge Gud for hans godhed, for i lovsangen kan vi møde Guds nåde. Grundtvig foreslog selv flere melodier, men i dag synger vi den på Thomas Laubs melodi.

Grundtvig opfordrer til at lovsynge Gud

Salmen er fra Grundtvigs tid som præst i Vartov. Med overskriften Lovsang, blev den trykt 7. september 1851 i Dansk Kirketidende. I samlingen N.F.S. Grundtvigs Salmer og Aandelige Sange fra 1883 står den under afsnittet Herrens Dag, dvs. som søndagssalme.

I lovsangene lover man Gud hengivenhed og løfter sit sind til Herren. Alt, hvad som fulgevinger fik er en opfordring til alt hvad Gud har skabt - med og uden vinger – om at lovsynge ham for hans godhed og hjælp til at leve livet.

Sangfuglene hæver sig over livet på jorden

Som digter og leder af menigheden, altså en art forsanger, skrev Grundtvig ofte om sangfuglene som de væsener, der hæver sig over livet på jorden og synger, så vi synes, det er af livsglæde, selv om den biologiske forklaring måske er en anden. Tilsvarende beskrives engle i ældre religiøs digtning, i malerkunsten og i kirkemusikken som smukke og smukt syngende væsener.

Sangen forløser menneskets natur

I salmen drager Grundtvig en parallel mellem åndedrættet og sangen.

Fuglene og andre vingede væsener drager ånde med sanglyd, og han opfordrer alle vingede væsener til at anvende sangen til at lovprise Gud.

Menneskets ”vinger” er evnen til tanke og tale. Når disse evner anvendes til sang, har vi de frieste og bedste muligheder for at forløse det dybeste i menneskets natur

Mennesket kan møde Gud i lovsangen

Den almene og særlige menneskelige trang til at ville finde mening i tilværelsen forløses ifølge Grundtvig i mødet med Guds nåde. Den Gud som gennem Helligånden øser sin kærlighed over os.

Derfor skal vi vågne op og lovsynge Gud. For lovsangen er menneskets måde at møde Gud på og gengælde hans kærlighed.

Salmen slutter med en opfordring til at fortælle alle fugle og engle, at du i taknemmelighed for ånde, røst og vinger vil kappes med dem om til evig tid at prise Gud.

Alt, hvad som fuglevinger fik

1. Alt, hvad som fuglevinger fik,
alt, hvad som efter fugleskik
med sanglyd drager ånde,
lovsynge Gud, for han er god,
han i sin nåde råder bod
på støvets ve og vånde.

2. Min sjæl, du har af alt på jord
i tanken og din tunges ord
de allerbedste vinger,
og friest er dit åndefang,
når dybt du drager det i sang,
så højt i sky det klinger.

3. Hvad er vel og på jorderig,
der sammenlignes kan med dig
i trangen til Guds nåde?
Og det var dig, den ledte om,
da med vor Herre hid den kom
på underligste måde.

4. Så vågn da op, min sjæl, bryd ud
med lovsangs røst, og pris din Gud,
din skaber og genløser,
som så til dig i nåde ned
og over os sin kærlighed
med Trøsteren udøser!

5. Og sig det til hver fugl på jord,
og sig til alle englekor,
hvis sang livsaligst klinger,
at du med dem i væddestrid
vil prise Gud til evig tid
for ånde, røst og vinger!

Ordforklaringer

1.1   Alt: alle skabninger

1.4   lovsynge: (bydeform) I skal synge lovsange

1.5   råder bod: gør godt igen, genopretter

1.6   støvets vé og vånde: menneskets smerte og ulykke fordi det skal forgå, blive til støv

2.4   åndefang: Grundtvigs eget ord for kombinationen af åndedrag og vingefang

3.2   dig: sjælen (se vers 2)

3.4   ledte om: søgte efter

3.5   hid: herned til menneskelivet

3.6   underligste: vidunderligste/forunderligste

4.3   genløser: den der har befriet mennesket fra dødsriget

4.5   os: alle i menigheden, evt. alle kristne

4.6   Trøsteren: Helligånden

5.4   væddestrid: kamp om at synge bedst muligt                                                                                

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (SpotifyiTunes og andre online tjenester) 

Stream akkompagnementerne.

God fornøjelse!

Sangen synges på Laubs melodi

Grundtvigs egne melodiforslag i håndskrifterne er i det første udkast Lær mig, o skov, at visne glad og senere i de trykte udgaver Som forårssolen morgenrød.

I dag synger vi salmen på Thomas Laubs melodi fra 1915. Den er lyrisk, vuggende og umiddelbar og i sit musikalske åndedrag helt i overensstemmelse med tekstindholdet.

Fakta om Alt, hvad som fuglevinger fik

Nr. 50 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: N.F.S. Grundtvig, 1851

Melodi: Thomas Laub, 1915

Artiklen er skrevet af Jesper Moesbøl og Egon Rasmussen.

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere