Danmark for folket

Baggrund Historien
Danmark for folket

Socialdemokratiets nye partiprogram, Danmark for Folket, inspirerede i 1934 arbejderdigteren Oskar Hansen til at skrive sangen, der handler om fællesskab og kampen for et solidarisk samfund. Både tekst og melodi havde stor gennemslagskraft i arbejderbevægelsen, og den er stadig en af Socialdemokratiets foretrukne sange.

Socialdemokratiet fik nyt partiprogram

I 1934 fik Socialdemokratiet et nyt partiprogram med titlen Danmark for Folket, som udtrykte, at Socialdemokratiet ikke længere opfattede sig som et klasseparti, men derimod som et folkeparti.

Oskar Hansen digtede om kampen for et solidarisk samfund 

Programmet inspirerede arbejderdigteren Oskar Hansen til et digt med samme titel. Her udtrykker han den nye fordring. Der skal være plads for alle, der vil være med i fællesskabet og kampen for et solidarisk samfund - et krav fremsat på en dyster baggrund: Nazisterne var kommet til magten i Tyskland året før, og i Danmark var der en knugende arbejdsløshed, da omkring et par hundrede tusinde var uden arbejde.

Danmark for folket er det nye slogan

Danmark for Folket – denne tanke skal nu spredes ud over Danmark med en styrke, som kan sammenlignes med vårvindens kraft (2.4). Oskar Hansen indleder og afslutter hvert vers med det nye slogan – en effekt, som understreger indholdet og giver digtet karakter af slagsang.

Danmark for folket

1. Danmark for folket -
det klinger og gror,
det er de stærke,
de sejrende ord.
Hver den, der virker med evne og ånd,
og hver og en, der skaber med den barkede hånd,
hver den, der ærligt i arbejdets flid
vil bygge op den nye dag, den nye folkets tid.
Plads for dem alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.

2. Danmark for folket -
fra hytte til hus
stærkt skal det stige
som vårvindens sus,
nynne sin sang, hvor maskinerne slår,
og nynne ud, hvor muldens mænd langs agrene går,
synge ved disk og ved pult på kontor,
og storme ud til havets mænd langs skibes kølvandsspor.
Plads for dem alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.

3. Danmark for folket -
det klinger fra Nord,
plads for os alle
ved samfundets bord.
Kamp imod dem, der vil storme og slå
de friheds lyse skanser, som vort folk bygger på.
Plads for hver tanke, der levende gror,
det er vor stærke tone i det store verdenskor.
Plads for dem alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.

Sangen havde stor gennemslagskraft

Tekst og melodi i forening havde stor gennemslagskraft og appel. Sangen blev snart sunget ved alle sammenkomster i arbejderbevægelsen og hurtigt oversat til både norsk og svensk. Det er ikke underligt, at mange i partiet efter valgsejren ved folketingsvalget i oktober 1935 tillagde netop denne sang en del af æren for det flotte stemmetal (over 46%), selv om statsminister Thorvald Staunings status som landsfader og valgplakaternes markante tekst ”Stauning eller Kaos” nok var den væsentligste årsag til Socialdemokratiets bedste valgresultat nogensinde.

Sangen bruges også af andre politiske bevægelser

Sangen er fortsat en af Socialdemokratiets foretrukne sange, og den benyttes nu også af andre politiske bevægelser. Det var og er smerteligt for mange socialdemokrater at høre deres sang blive sunget af politiske modstandere. Fremskridtspartiet sang den på landsmøderne, og i Nytårstalen 2007 citerede Anders Fogh Rasmussen sætningen ”plads for os alle ved samfundets bord” for at vise, at ikke kun Socialdemokratiet, men også Venstre efter hans opfattelse, er en garant for velfærdssamfundet.

Oskar Hansen

Se yderligere om Oskar Hansen i artiklen om Når jeg ser et rødt flag smælde.

Oskar Gyldmark melodi er afgørende for populariteten

Afgørende for sangens popularitet var melodien. Der blev udskrevet en konkurrence om en melodi til Oskar Hansens digt, og den blev vundet af organisten Oskar Gyldmark. Hans komposition bærer teksten frem i kraft af den gennemgående rytmiske figur. 

Plads til alle der vil!

Omkvædets melodi kan have sin del af ansvaret for, at Fremskridtspartiet og Mogens Glistrup var så glade for sangen. For hvor teksten fokuserer på det solidariske, at der skal være plads for ”alle, der vil Danmark for folket”, så deler melodien teksten op således, at der skal være plads for ”alle, der vil”(!). Adskilt herfra synges ”Danmark for folket”. Det stemte med Glistrups politik om, at der ikke var plads til dem, der ikke ville og kunne: papirnusserne, skrankepaverne, skattevæsenet og muhammedanerne.

Fakta om Danmark for folket

Nr. 539 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Oskar Hansen, 1934

Melodi: Oskar Gyldmark, 1934

Første del af artiklen er skrevet Kr. Nikolaj Andersen og melodibeskrivelsen af Jesper Moesbøl.

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere