De unges sang

Baggrund Frihed og fællesskab
De unges sang

I 2017 fyldte Ry Højskole 125 år, og til jubilæet ønskede højskolen sig en sang om håb. Forfatter Dy Plambeck skrev derfor en tekst, der insisterer på, at vi må holde modet oppe og vores hjerter åbne. Melodien, der er skrevet af Irene Becker, veksler mellem to pulsfornemmelser og understreger dermed tekstens spænd mellem håb og frygt.

De unges sang er skrevet til Ry Højskoles 125-års jubilæum

Alle sange er en slags tidsdokumenter. Vinden rusker over landet med titlen De unges sang 2017 er skrevet i anledningen af Ry Højskoles 125-års jubilæum og blev til i foråret 2017. Titlen og indholdet er en reference til C.C. Hostrups sang fra 1892 Den trænger ud til hvert et sted, skrevet til skolens indvielse. Den har undertitlen De unges sang (se yderligere herom i artiklen om Den trænger ud til hvert et sted).

Højskolen ønskede sig en sang om håb

Ry Højskole havde bedt forfatteren Dy Plambeck skrive en tekst om håb, en sang der ikke blot skulle være til Ry Højskole, men til alle.

Dy Plambeck debuterede i 2005

Dy Plambeck debuterede i 2005 med digtsamlingen Buresøfortællinger og har siden skrevet en række romaner. Hun har erfaring med både sang- og salmetekster og har været medlem af redaktionen af Højskolesangbogens 19. udgave.

Dy Plambeck. Foto: Andreas Houmann

Vigtige politiske begivenheder blev sangens inspiration

De store verdensbegivenheder omkring sangens tilblivelse var dels det amerikanske præsidentvalg i november 2016 og ikke mindst sammenbruddet i Schengen-aftalerne. Tyskland havde under sloganet ”Wir schaffen das” åbnet sine grænser, og op mod en million flygtninge kom til Tyskland, hvorfra de søgte videre til bl.a. Danmark og Norge, men især Sverige. Vores grænser blev lukket, og Sveriges fulgte senere.

De unges sang


1. Vinden rusker over landet.
Vi læner os mod friheden, mærk dit mod!
Holder dine hænder om noget, der er tungt
fold dem ud nu i overflod.

Vi har en åben dør
i vores bryst
der fører ud til en kyst
hvor alle kan være.

2. Havet lyser bagved marken.
Den enes frygt kan være den andens håb.
Øjne, ører, stemmen, der stråler af ren kraft
hører I vores fremtidsråb?

Vi har en åben dør ...

3. Træet slipper sine blade.
Det viser os sin nøgenhed uforsagt.
Grene ligner fingre, der peger væk fra os
langt forbi vores vanes magt.

Vi har en åben dør ...

4. Regnen falder gennem byen.
Vi ser et vindue som lukkes til i frygt.
Stille smugles håbet om bagved et højt hegn
til et sted, der er mere trygt.

Vi har en åben dør ...

5. Vinden, havet, træet, regnen.
Vi tænder lys i huset som står forladt
kalder ud i rummet og hører et klart svar
skaber en evig sommernat.

Vi har en åben dør ...

6. Håbet viser vejen fremad.
Det giver dét tilbage, som vi har tabt.
Håbet i kompasset er nålen, vi har med
følger alt det, som vi har skabt.

Vi har en åben dør
i vores bryst
der fører ud til en kyst
hvor alle kan være.

Plambeck skrev en insisterende tekst om at holde fast i håbet

Frygten, nøgenheden, magtesløsheden, friheden, kraften, fremtidshåbet, håb der smugles om bag høje hegn – Dy Plambecks tekst er fyldt med stærke billeder og insisterer på at holde fast i håbet.

Vi har en åben dør i vores bryst

Omkvædet repeterer, at vi har en åben dør i vores bryst, der fører ud til en kyst, hvor alle kan være. Man kan næsten mærke både døren og håbet, når man skyder brystet frem og derfor ser op, ser så meget op, at man må se enhver i øjnene. Og så bliver det vanskeligt at lukke døren igen.

Sangen er skrevet til de unge, der har modet til forandring

Selv om den enes håb måske er den andens frygt, er håbet en livsbetingelse. Uden det er kun frygten tilbage. Sangen er skrevet til de unge, til dem der har mod til at forandre noget. Det er der i lyset af klimakriser og flygtningestrømme, meget der skal.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 nye sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (Spotify, iTunes og andre online tjenester).  

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Irene Becker har skrevet melodien

Melodien er skrevet af Irene Becker. Hun har arbejdet med en række forfattere, skrevet korværker, komponeret til blæserensembler og spillet med en række danske og udenlandske kunstnere. I 2020 kan hun fejre 40-årsjubilæum som pianist i New Jungle Orchestra, der i en femårig periode var dansk statsensemble.

En jazzvals med dobbelttyddig pulsfornemmelse

Melodien til De unges sang er skrevet i 3/4, men den tredelte fornemmelse afløses i flere passager af en todeling af takten (6/8-fornemmelse) og understreger derved de polyrytmiske muligheder, som materialet tilbyder. Melodibogens klaversats udbygger dette yderligere. Irene Becker er i forvejen præsenteret i Højskolesangbogen med melodien til Morgen, lys af muligheder. Også her leges der med den dobbelttydige pulsfornemmelse. I 6/8-takten kan man opfatte den rytmiske puls på et, tre og fem, hvilket giver en fornemmelse af tredeling eller triolisering. Den fornemmelse opstår især, hvis man samtidig opfatter en todeling, hvor pulsen fornemmes på et- og fireslagene.

Både tekst og melodi veksler mellem forskellige stemninger

Melodien er let og genkendelig. Harmonikken låner traditioner fra pop og jazz. Det er især den polyrytmiske struktur, der gør melodien overraskende. I versenes 3. linje (takt 11 og 12) får teksten en rytme, der sætter et særligt fokus på indholdet, som om der bliver sat streg under. Tekstens balance og svingninger mellem frygt og håb modsvares af melodiens forskellige puls- og tidsfornemmelser.

Fakta om De unges sang

Nr. 224 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Dy Plambeck, 2017 

Melodi: Irene Becker, 2017

Skrevet til Ry Højskoles 125-års jubilæum.

Artiklen er skrevet af Ole Toftdahl

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere