Der sad en fisker så tankefuld

Baggrund Bibelhistorie
Der sad en fisker så tankefuld

I denne sang af Grundtvig hører vi historien om Simon og de andre fiskere, der på Jesus' opfordringer tager ud at fiske og oplever et under - nemlig en fangst så stor, at der er nok til dem allesammen. Simon bliver så begejstret, at han vælger at følge Jesus og på den måde starte den kristne mission. Melodien af Carl Nielsen hører uløseligt sammen med teksten, og tilfører sangen et viseagtigt præg.

Grundtvigs fiskervise udkom første gang i 1838

Grundtvigs Aandelig Fiskervise (Efter Lukas 5) blev første gang trykt i Nordisk Kirke-Tidende 1838 med elleve vers. Ved optagelsen i Sangværk II fik den overskriften Simon Peders Kald, og her udelod Grundtvig selv det oprindelige vers ni.

Sangen har været trykt i forskellige længder og formater

Sangen blev flittigt brugt i grundtvigske kredse, og dens billedsprog medførte, at den fik plads i Harboøresangbogen (en forgænger for Hjemlandstoner), og det endda med samtlige vers. I 1953 kom den endelig med i Den danske Salmebog, nu med ni vers, der er fremkommet ved en sammenskrivning af versene fem og seks. Til trods for, at 18. udgave af Højskolesangbogen ellers er bragt i overensstemmelse med salmebogen, så de to sangbøger kan anvendes sammen, er der i dette tilfælde gjort en undtagelse, så Fiskervisen bringes i den indsungne form med syv strofer.

Nikolai Frederik Severin Grundtvig

Bibelteksterne genfortælles, så børnene kan huske dem

Grundtvigs bibelhistoriske sange er karakteristiske fortællende gengivelser af bibeltekster med indslag af direkte tale, ofte djærvt og humoristisk udformet. Tydeligvis skabt for at fange børns opmærksomhed, så de kunne huske beretningerne.

Der sad en fisker så tankefuld


1. Der sad en fisker så tankefuld
og hørte på Herrens tale,
så klang i øret ej sølv og guld,
ej sangen i havfru-sale;
på fiskerkvasen vor Herre sad,
og folk i mængde som blomst og blad
de lytted i land til ordet.

2. Nu, Simon! sagde Gud Faders Ord,
da prædiken hans var ude,
læg alle årer nu fluks om bord,
dem lystrer jo vel din skude,
far ud på dybet og drag en dræt!
det er på tiden, om jeg ser ret,
mig lyster med dig at følge!

3. Ja, læremester! han svared brat,
det kunne vi godt behøve,
vi sled forgæves den hele nat,
dit ord er og værd en prøve!
For tvivl var Simon slet ikke fri,
men spejl, du tvivler, dig smukt deri:
han gjorde, som Herren sagde.

4. Sin dont han passed, og vod han trak,
men fandt, det var over magten,
hans skude nikked, og voddet sprak,
så overhånds stor var dragten.
Da vinked Simon ad venner tro,
og fiskeladning fik skuder to,
så færdig de var at synke.

5. Der Simon Fisker det jærtegn så,
da Jesus han faldt til fode
og sagde: Herre! du fra mig gå!
jeg er ikke af de gode.
O, lå jeg rolig kun under muld!
Gud bedre mig! jeg er syndefuld,
nu falder det mig på hjerte

6. Vor Herre så' til den synder mildt
og sagde: vær kun ej bange!
jeg vil dig lære herefter snildt
lyslevende folk at fange.
Hvad vil du, Herre! det er et ord,
så råbte Simon og sprang fra bord,
fra alt, hvad end sit han kaldte.

7. Så fulgte Simon vor Herres kald,
hos Ordet gik han i skole,
og folk han fanged i tusindtal,
de skinne nu klart som sole,
og end er ikke på jord forbi
det store menneskefiskeri,
som Herren og Simon grunded.

Fiskerne får endelig en stor fangst

Her opfordrer Jesus fiskerne til at tage ud at fiske, og skønt fiskeskipper Simon ikke har meget tiltro til, at fangsten vil lykkes, adlyder han alligevel. Og underet sker: Selvom de har fisket forgæves hele natten, får de nu så stor en fangst at ”voddet sprak”, og der er fisk nok til hele to synkefærdige skuder.

Underet får Simon til at slå følge med Jesus

Underet gør så stort indtryk på Simon, at det går op for ham, at han er et syndigt menneske. "Gå bort fra mig, bare jeg var død", siger han. Men vor Herre går ikke fra ham. Han kalder ham til at være menneskefisker og grundlægger dermed den kristne mission. Den dybt nedbøjede Simon bliver så glad, at han straks tager Jesus på ordet, springer fra borde og forlader alt, hvad han tidligere har levet på. Denne livlige scene, som i den grad appellerer til børns fantasi, er udeladt i salmebogens version, som til gengæld slutter:

hvo kun al verden, ej mer, attrår,
han ej et ord af vor mund forstår,
ham griber da ej vor tale.

Ikke mindst sådanne linjer har gjort, at sangen blev meget yndet i kredse inden for Indre Mission, der netop har motivet fra Peters fiskedræt som logo.

Ordforklaringer

1.5   sangen i havfru-sale: den fristende tone som findes i eventyr og hos havfruerne

1.6   fiskerkvasen: stor båd til fragt af fisk

4.1   dont: gerning

4.4   dragten: fangsten

5.1   jærtegn: under

7.1   Ordet: Jesus Kristus, jf. Joh 1,14

7.4   skinner nu klart som sole: jf. Jesus’ ord i Matt 13,43: ”De retfærdige skal skinne som sole i deres faders rige”, (sammenlign med I al sin glans nu stråler solen, vers syv: ”Som sole vi går op og ned i din enbårnes herlighed”)

Melodien hører uløseligt sammen med teksten

Carl Nielsens melodi hører uløseligt sammen med teksten. Den er skrevet i 1919 og understøtter sangens karakter af folkelig vise med sin aab-form, 6/8-takt og sit store toneomfang.                                                                          

Fakta om Der sad en fisker så tankefuld

Nr. 564 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: N.F.S. Grundtvig, 1838 

Melodi: Carl Nielsen, 1920

Artiklen er skrevet af Frede Møller

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere