Du bakkebløde bondeland

Baggrund Året
Du bakkebløde bondeland

Henning Toft Bro, der tidligere har skrevet sange til bandet Tørfisk, har skrevet teksten til denne sang, der er en hyldest til det bløde, bakkede og frugtbare landbrugsland. Melodien af Henrik Thorngaard er let at lære og har et fortællende præg.

Forfatteren har rødder i både teologi og Tørfisk

I 2010 blev teologen Henning Toft Bro valgt til biskop i Ålborg Stift. Men da han skrev sangen Du bakkebløde bondeland, var han sangskriver og musiker i den populære folkemusikgruppe Tørfisk, der havde rødder i hans hjemby Thyborøn, samtidig med at han var sognepræst i stationsbyen Hjerm syd for Struer. 15. maj 1991 blev en skulptur i byen afsløret, og den daværende præst havde i stedet for en tale skrevet en sangtekst, som til lejligheden blev afsunget på melodien til Det lysner over agres felt.

Henning Toft Bro


Tørfisks sange hylder den rå natur yderst mod vest

Til Tørfisk havde han skrevet sange, der tog udgangspunkt i naturen yderst mod vest, fx Fuglene letter mod vinden om Vesterhavet og vestenvinden som symbol og hittet VLTJ om at rejse med jernbanen fra Lemvig til Thyborøn.

Teksten til denne sang handler om det bløde bondeland

Denne sangtekst er anderledes: Den handler om at bo inde i det ”bakkebløde” landskab, der blev skabt i istiden, og som nu er ”bondeland” præget af frugtbar muldjord og intensiv dyrkning. Teksten er skrevet ind i traditionen for at skildre naturens kredsløb, årstiderne og den symbolik, som vi kender ikke mindst fra Grundtvigs sangtekster – som her i 5. vers:

Vi lever bedst af brød og ånd,
af det naturen skaber,
af det der af en kunstners hånd,
er skaberåndens gaver.


Landbrug og natur - modsætning eller lighed?

I dag vil teksten nok virke lidt abstrakt, fordi den uproblematisk sætter lighedstegn mellem landbrugsjorden og naturen, mellem den produktion, der foregår i det moderne landbrug, og ”det naturen skaber”. En nutidig klimaaktivist ville måske kunne bruge tekstens 6. vers netop som en kritisk problematisering af forholdet mellem det industrialiserede landbrugs krav og den oprindelige naturs krav:

Det menneske bli’r aldrig klog,
som ej forstår at tyde
naturens krav og tavse sprog
og livets mange lyde.

Henrik Thorngaard har skrevet melodien

Komponisten Henrik Thorngaard er leder af Folkekirkens Hus i Aalborg. Men da han skrev melodien til Du bakkebløde bondeland, var han redaktør på Danmarks Radio i Holstebro. Han og Henning Toft Bro udgav i 1991 albummet Livet Leger Lærkespring med salmer og sange - heriblandt denne.

De mange ottendedele giver sangen et fortællende præg

Melodien består næsten udelukkende af ottendedele, hvilket giver den et fortællende præg. I forhold til den traditionelle naturbeskrivende fællessang består den af flere terts- og kvartspring og færre trinvise bevægelser. Akkorderne er heller ikke de traditionelle, men præget af sangens rod i 1980/90-erne: højtopbyggede klange med brug af sus4, store og små septimer, et orgelpunkt på Eb i de første tre takter og herefter flere trinvise basgange. Den er iørefaldende og let at lære.   

Fakta om Du bakkebløde bondeland

Nr. 360 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Henning Toft Bro, 1991

Melodi: Henrik Thorngaard, 1991 

Artiklen er skrevet af Jørgen Aabenhus, melodibeskrivelse af Jesper Moesbøl

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere