Grøn salme

Baggrund Tro
Grøn salme

Hans Anker Jørgensen har skrevet denne grønne salme til det tværkirkelige arrangement Grønne kirkedage. Teksten er både en bøn og en slagsang - et opråb om, at vi tager ansvar for klodens udvikling, og en bøn om at Gud vil hjælpe os dermed. Jørgensen bruger ofte sine tekster til at kritisere kapitalisme og overforbrug og giver samtidig udtryk for sin dybe respekt for naturen. Melodien er skrevet af organist og komponist Caroline Borello Lerche.

Hans Anker Jørgensens salme er både en slagsang og en bøn

Hans Anker Jørgensens bud på en grøn salme er skrevet i 2012 til Danske Kirkers Råds tværkirkelige arrangement Grønne kirkedage. Salmen er på en gang en slagsang mod et moderne, kapitalistisk samfund i ustyrlig acceleration og en bøn om, at vi i stedet besinder os på evangeliernes lære og tager bedre vare på skaberværket og på hinanden. Kun sådan kan vi forvandle kloden fra et skrøbeligt drivhus til en Noahs ark for alle, som det hedder i sidste vers.

Kritik af magtmisbrug og overforbrug er ofte temaer i Jørgensens værker

Jørgensen var fra 1976 til 2005 præst ved forskellige kirker i københavnsområdet, blandt andet en lang årrække ved Tingbjerg Kirke og efterfølgende fra 1991-2005 studenterpræst ved Københavns Universitet. Parallelt med sit virke som præst har han skrevet over 200 salmer, hvoraf seks er optaget i Den Danske Salmebog. Ofte udtrykker hans salmer dels en skarp kritik af magtmisbrug, kapitalisme og overforbrug, dels en dyb respekt og beundring over naturen som skabt af Gud. Således også salmen her.

Grøn salme

1. Som et drivhus i en frostnat
kredser Jorden himmelblå
rundt om polerne og solen
med en masse byer på.
Der er have, skove, bjerge,
motorlarm og fuglesang.
Jeg har udsigt til en færge
og endnu en solopgang.

2. Jeg har udsigt til en verden,
der er skøn og grøn og grum.
Jeg har indsigt i en hjerne,
der kan være meget dum.
Og dog husker jeg, jeg lærte
af min mor og vores præst:
Vi blev ikke sat i verden
for at råbe: Jeg er bedst!

3. Vi blev ikke sat i verden
for at spinde magt og guld.
Vi fik givet denne perle
med dens luft og vand og muld
til at mætte sultne maver
og at folde evner ud.
Alle Jordens gode gaver
fik vi ansvar for af Gud.

4. Der er tegn i stress og klima
og i sædens kvalitet
på, at vi har levet dumt på
den betroede planet.
Skybrud, skilsmisser og brande
er kun lidt af tidens nød.
Folk på stepper og ved strande
går mod sult og druknedød.

5. Som et drivhusskib med kulfyr
under tropesolens glød!
– er det sådan kloden sejler
imod krig og varmedød?
“Kul på kedlen!” Børsens bud er:
“Gang i vækst og skiftehold!”
Fri os, Gud, for falske guder!
Fri os ud af vækstens vold!

6. “Gud har ingen gang på jorden!”
mumler bankens chefstrateg.
Du som gik her, og som ånder
overalt – i mus og eg:
Ånd på markedets eksperter,
giv dem aktier i dit værk!
Giv os kloge studieværter!
Gør samvittigheden stærk!

7. Du, al godheds rod og kilde,
skænk hver stamme, gren og kvist
saft og ro, så vi kan bære
blomst og frugt til liv og fest!
Stands den kamp om magt og ære,
som forpester tid og rum.
Rens foragtens atmosfære
med dit evangelium!

8. Som en Noas Ark for alle
kredser Jorden grøn og blå.
Hjælp os, Gud, at tage vare
på den livmor og de små.
Og når solen går i bjerge 
her for mig for sidste gang,
vug mig roligt på din færge
ind til himmelsk morgensang!

Verden er i ubalance

Overalt er der tegn i tiden på, at verden er i ubalance: Stress, krig, fake news og sågar dårlig sædkvalitet, mens klimaet hastigt forandrer sig, og havene stiger. I dumhed udpiner mennesket den jord, vi skulle passe på. Alt sammen fordi vi er fanget i en vækstspiral. Hurtigere og hurtigere danser alle om guldkalven, og ingen kan eller tør stoppe op.

Hans Anker Jørgensen

Du har en pligt over for din næste

Kristendommen taler for Jørgensen, der i 1975 var medstifter af den befrielsesteologiske bevægelse ”Kristne for socialisme”, altid magten midt imod. Gud er altid på de svages side, og gennem Jesu lære lyder en klar etisk formaning til det enkelte menneske: Du har en pligt over for næsten og for Guds skaberværk.

Det skrøbelige drivhus forvandles til en rummelig ark

Vi kan ikke tjene både Gud og mammon, som det hedder i Bjergprædikenen. Derfor anråbes Gud i salmen:

Stands den kamp om magt og ære
som forpester tid og rum.
Rens foragtens atmosfære
med dit evangelium!
(syvende vers)

Med håbet om Guds nåde og hjælp forvandles det skrøbelige drivhus, der kvæler sine beboere i varme og CO2, til en beskyttende og rummelig ark. Kloden svæver stadig alene og sårbar rundt i himmelrummet, men som Noahs ark i syndfloden holdes vi oppe af Guds hånd.

Salmen er skrevet i et klart og tilgængeligt hverdagssprog

Det ses også i Som et drivhus i en frostnat. I første vers sendes en hilsen til digteren Søren Ulrik Thomsen, hvis linje ”Som et drivhus i en islandsk nat” er at finde i digtsamlingen Hjemfalden, og til Halfdan Rasmussens digt Noget om billigrejser, hvor det lyder: ”Jorden drejer om sin akse / med en masse byer på”. De mange skæve ordpar – motorlarm og fuglesang, en færge og en solopgang, skybrud og skilsmisser – sætter en uhøjtidelig, åben tone, som var billederne registreret af et barn. Samtidig spares der ikke på konkrete forestillinger om den klimaapokalypse, der venter, hvis ikke forbruget tøjles: Vi går mod brand, sult, krig, druknedød og varmedød. Jørgensens salmer har særligt været populære i børne- og ungdomsorganisationer, hvilket nok blandt andet skyldes deres ofte enkle og klare billedsprog, som også salmen her er præget af.

Caroline Borello Lerche har skrevet den håbefulde melodi

Salmen er sat i melodi af Caroline Borello Lerche, der er organist ved Vallensbæk kirke. Hun har samarbejdet med Hans Anker Jørgensen om adskillige salmer, hvoraf en del er samlet i den fælles udgivelse Du siger det med blomster (2013). Melodien er let at lære og at synge i fællesskab, da den er uden synkoper og andre rytmiske spidsfindigheder. Hver stavelse har en ottendedelsnode, som understreger rytmen og gør den nem at synge. Den glade og lette tone understøtter sangens overordnede håbefulde udsigelse.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 nye sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (Spotify, iTunes og andre online tjenester).  

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Fakta om Grøn salme

Nr. 70 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Hans Anker Jørgensen, 2012

Melodi: Caroline Borello Lerche, 2012

Artiklen er skrevet af Rasmus Bro Henriksen

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere