Her har hjertet hjemme

Baggrund Danmark
Her har hjertet hjemme

Otto Gelsted var kommunist og kulturradikal, men skrev alligevel dette ærlige og følsomme fædrelandsdigt i tiden lige efter, at Tyskland havde besat Danmark. Gennem versene drages konklusionen: Hvis man har hjemme i dette land, er man ikke forladt. Svend Erik Tarp skrev melodien, der er hans eneste bidrag i Højskolesangbogen.

Digtet er skrevet kort efter, at Danmark var blevet besat

Den 9. april 1940 skrev Otto Gelsted digtet De mørke fugle fløj og ganske kort derefter dette digt, som blev trykt i Ekstrabladet 14. september. Det følgende år indgik digtet som versene 6, 5 og 4 i digtet I Tibirke Bakker, der blev medtaget i digtsamlingen Solemærker.

Otto Gelsted var kulturradikal

Otto Gelsted tog sit navn fra landsbyen Gelsted på Fyn. Han var kulturradikal og venstreorienteret og hørte til kredsen omkring Hans Kirk og Poul Henningsen. Fra begyndelsen af 1920'erne og frem til sin død var han medlem af Danmarks Kommunistiske Parti. Fra 1945 var han tilknyttet dagbladet Land og Folk; men ofte havde han en kritisk indstilling til sit parti og sit blads kulturpolitik. I tidsrummet 1943-45 opholdt han sig i Sverige i landflygtighed.

Fædrelandsdigtet er ærligt og følsomt

Uafhængigt af sit politiske ståsted skrev Otto Gelsted sit ærlige og følsomme fædrelandsdigt, der fortæller om hans følelser for sit fødeland. Blandt nyere fædrelandsdigte hævder det sig umådelig stærkt både på grund af sin form og sit indhold.

Otto Gelsted

Hvis man har hjemme her, er man ikke forladt

Digtet er fyldt af poetiske ord og billeder, f.eks. bliver der i vers et brugt ordene vinge og kilde som billeder på det danske sprog. Vers to beskriver, hvad landet gennem vores indsats har givet os, og hvordan landet modsat har dannet os. Vers tre er endnu en poetisk lovprisning af landet. Her er Danmark besjælet. Trods mangfoldigheden i landet er der dog tale om det samme rige, som strækker sig imod en stjerne, en magt, en tilstand uden for vores rækkevidde, – ja måske noget guddommeligt? – Gennem hele digtet gives svaret på det spørgsmål, som vers et slutter med: Nej, hvis man har hjemme i dette land, er man ikke forladt.

Ordforklaringer

1.5   klinge: lyde

2.1   avet: tugtet, her dyrket

2.2   karrig: fattig og ufrugtbar

2.6   sandet: måttet opfatte som sandhed

3.1   formælet: forenet

Tarps melodi passer godt til tekstens form og indhold

Komponisten Svend Erik Tarp, der har haft stor betydning i det 20. århundredes danske musikliv, er kun repræsenteret med denne ene melodi i Højskolesangbogen. Den er skrevet i 1940, samme år som digtet. Melodien passer fint til både digtets form og indhold, men kræver nogen indøvelse.   

Fakta om Her har hjertet hjemme

Nr. 403 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Otto Gelsted, 1940

Melodi: Sven Erik Tarp, 1940

Artiklen er skrevet af Jørgen Graabæk

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere