Hold da op! Hvad sker der her

Baggrund Året

Salmen er en opstandelsessalme med tekst af Iben Krogsdal og melodi af Kristian Bisgaard. Der ingen direkte henvisninger til påsken eller påskeberetningen, men salmen besynger følgerne af opstandelsen ved at spørge: Hvad sker der her? Teksten er skrevet i nutid; den handler altså om noget, der sker nu og her, ikke kun om noget, vi håber på. Således er salmen hele tiden i bevægelse.

Salmen besynger følgerne af opstandelsen

Salmen har undertitlen ”Opstandelsessalme”. Men bortset fra påskeliljen i sjette vers er der ingen direkte henvisninger til påsken eller påskeberetningen. Snarere er salmen en forundret besyngelse af følgerne af opstandelsen, af alt det opstandelsen sætter i gang. I den forstand kan undertitlen forstås dobbelttydigt: Opstandelsen skaber ”stor opstandelse”. Salmen er én lang udfoldelse i nutid af spørgsmålet: ”Hvad sker der her?” Og der ”sker” en hel masse.

Hvad sker der, når opstandelsen sættes i gang? 

Der findes påskesalmer, hvor hovedvægten ligger på påskebegivenhederne i sig selv, Kristi korsdød og opstandelse, og der findes påskesalmer, hvor betydningen af påsken for den syngendes nutid er trukket mere tydeligt frem. Et eksempel på det sidste kunne være Grundtvigs Tag det sorte kors fra graven. I Krogsdals opstandelsessalme er vægten entydigt lagt på betydningen: Hvad sker der, hvad sætter opstandelsen i gang?

Hold da op! Hvad sker der her

1. Hold da op! Hvad sker der her? Der blusser sol derude
altertavler springer op og skæbner springer ud
barndomsminder lægger fine lysspor på en pude
dette er for vildt og varmt og nyt og nært og Gud

2. Glasskår fra forpinte liv slår ud i mosaikker
kæmpemosaikker, se de bryder lyset vildt!
Mennesker slår kreds om dem der sørger, savner, ligger
ingen er alene, vejret er madonnamildt

3. Dødsbodagligstuerne får liv og glade dage
slidte hynder spænder op og natten bliver ung
alt hvad nogen tabte kommer lysende tilbage
stærke hænder bærer sorgen selvom den er tung

4. Forårsblege ofre vandrer stille ud af fængsler
ud på alle gaderne, hvor alting går i stå,
dybt i deres øjne vågner verdens bedste længsler
alle folk kan se dem og begynder selv at gå

5. Spæde engle vakler med mirakler i trañkken
småbørn peger på dem. Gamle bliver børn på ny
smilet finder nye veje gennem dødsmimikken
scenen uden ende: Vi er én og samme by

6. Kærligheden stiger mens den får sin sidste vilje
ruder smelter, blikke brænder, lyset bryder frem
ingen af os fylder mindre end en påskelilje
ingen af os er et sted der ikke er et hjem

7. Alt vi havde, alt vi ville, rejser sig fra sandet
tidens store fyldesthånd er høj og lyseblå
Jesus siger: Her er håbet. Se, det går på vandet!
Fra i dag er håbet nyt. Og sådan kan det gå

Nutidsformen gør salmen virkelig

Nutidsformen er markant. Det handler om noget, der sker, ikke noget, vi kun håber på. Det er virkelighed. Liv, der er slået i skår, slår ud i farvestrålende mosaikker (andet vers), og det tabte kommer lysende tilbage (tredje vers). I fjerde vers vandrer ofre ud af fængsler, hvilket både kan betyde, at forbryderne også er ofre, og at det at være offer er ”et fængsel”.

Salmen er et håb og et hjem

Salmen er en vild bevægelse. Selv når ”alting går i stå” (fjerde vers), er det igangsættende. I sjette vers træder nutidsformen særligt frem, hvor der står, ”ingen af os er et sted der ikke er et hjem”. Forandringens kraft er ført til ende, når alle er hjemme eller er et sted, der er et hjem. Alle er jo ikke hjemme, og meget er tabt eller løbet ud i sandet (syvende vers), men salmen er et håb, der virker, ikke et håb, vi blot kan håbe på. Der ”sker” noget alene ved at synge opstandelsessalmen, salmen bliver i sig selv et hjem.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 nye sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (Spotify, iTunes og andre online tjenester).  

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Grundtvig klinger i baggrunden

Når der i sjette vers står, at ”ingen af os fylder mindre end en påskelilje”, klinger Grundtvigs Påskeblomst! hvad vil du her med, hvor påskeblomsten er Kristus, der ikke blev taget imod af sine egne. Altertavlen, der ”springer op” (første vers) kan både referere til forhænget i templet, der flængedes, da Kristus døde (Markusevangeliet 15,38 m.fl.) og til den type af altertavler, der kan åbnes, og som åbnes til påske, hvor et nyt motiv viser sig.

Salmen er trykt første gang i Vild opstandelse (2015) som del af en samling tekster, forfatteren kalder for ”salmedigte”. Se nærmere om forfatteren i kommentaren til Lige før timerne mørkner i juni.

Kristian Bisgaard har komponeret melodien

Melodien er komponeret af Kristian Bisgaard (født 1973), der arbejder som kirkemusiker, korleder og komponist. De tre første af dens fire 2-taktersfraser betjener sig alle af en lang kæde af ottendedele, men adskiller sig melodisk fra hinanden: Den anden frase starter som den første, men i et højere toneleje, mens den tredje frase rummer en helt anderledes opadgående, ’savtakket’ kontur. Starten af den fjerde og sidste frase byder på en forfriskende rytmisk variation, idet en lille kæde af fire sekstendedele kiler sig ind og forlænger den næstsidste takt fra fire til fem fjerdedele.

Fakta om Hold da op! Hvad sker der her

Nr. 304 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Iben Krogsdal, 2015

Melodi: Kristian Bisgaard, 2015

Artiklen er skrevet af Ingrid Ank, melodibeskrivelsen af Per Drud Nielsen. 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere