Lige før timerne mørkner i juni

Baggrund Året

Iben Krogsdal har skrevet adskillige salmer, herunder denne smukke sommersalme. Inspirationen til digtet er hentet fra forfatterens mange aftengåture i den tidlige sommer på Djursland. I de lyse aftener føltes alting forbundet, og ud af gåturene, aftenstilheden og sommerglæden kom idéen til junisangen. Erik sommer har skrevet melodien, der giver mindelser til Weyse og Ingemanns aftensange.

Iben Krogsdal har udgivet adskillige salmer

Iben Krogsdal (f. 1967) er uddannet billedkunstner og cand.phil. og ph.d. i religionsvidenskab. Hun debuterede som forfatter i 2000 og har siden som salmedigter udgivet flere større salmesamlinger. Den første Vi som er søgende. Salmer til moderne mennesker er fra 2010, siden har hun bl.a. udgivet nydigtninger af Luthersalmer, Vor Gud, du mærker vores sorg. Luther nydigtet (2016) og gendigtninger af udvalgte Davidssalmer, Fra dybet. Nye salmer over gamle salmer (2019).

Sangen er inspireret af gåture i den lyse sommeraften

Om Lige før timerne mørkner i juni fortæller Iben Krogsdal:

"Sangen er meget inspireret af mine aftengåture på landet i den tidlige sommer, og en række af billederne er konkrete sansninger fra disse gåture ud over markerne og engene ved Hjortshøj på Djursland. I de lyse aftner føltes alt så smukt og levende forbundet - fortid, nutid, fremtid, jord og himmel, lys og mørke, natur og ånd. Jeg oplevede på disse gåture en stærk hjemhørenhed i en verden under en ufattelig himmel. Jeg mærkede et årstidigt fællesskab med alt levende og alt døende under himlen. Jeg så og åndede og lyttede - og når jeg gik langs markerne, kom køerne nysgerrigt og hilste og brølede på en særlig juniglad måde. Og ud af gåturene og aftenstilheden og sommerglæden kom junisangen."

Lige før timerne mørkner i juni

1. Lige før timerne mørkner i juni
lige før duerne sover
lige før duften er dugget på græsset
lige før dagen går over
lige før bålene bliver til aske
lige før blomsterne lukker
lige før skibene svinder på fjorden
i kredsløb om jorden
fornemmer vi midsomren sukker

2. Sukker igennem den lysvilde aften
nynner i børnenes munde
driver i valmuers duvende viljer
vokser af ukendte grunde
ånder af slægternes nærvær i natten
blåner mod byen der falmer
knejser af gravhøjes svimlende alder
der lokker og kalder
og lyder som midsommersalmer

3. Åh, at gå ud med sin højsommerglæde
vandre langs solnedgangsbænke
ligge på jorden og indånde himlen
håbe så højt man kan tænke
drikke af himlen så længe den varer
elske sig aftenberuset!
blive forenet med træernes toppe
som svævende kroppe
det lyder af genkomst i suset

4. Fuglenes reder er varsomt forladte
køernes livsbrøl er vilde
alferne hvisker: I nat skal vi ñndes
fuldmånen soler sig stille
juni er himlen bag himlen bag himlen
lyset du aldrig kan miste
tar du min hånd? Går vi natten i møde?
endnu er der grøde
og juni er lys til det sidste

Midsommerens vemodige stemning

Den 21. juni er det sommersolhverv, hvor solen står på sit højeste, og et par dage efter kommer sankthans, hvor man tænder bål. Det er endnu lyst om aftenen, men mørket begynder at tage til. Det er netop "lige før timerne mørkner". I første vers fornemmer man, hvordan Krogsdal sanser det, der kommer. Snart vil duerne sove og dermed ikke længere kurre. Sommerduftene vil blive fortættede, så de sætter sig som dug på græsset. Sankthansbålene vil brænde ud, og når man ser skibene ude på fjorden forsvinde ned under horisonten, følger tankerne dem på langfart. Der lyder et vemodigt suk fra midsommeren.

Tankerne går videre til slægterne, der gik forud

I andet vers går tankerne videre til slægterne, der gik forud, men bliver nærværende ved synet af gravhøjene. Sindet stemmes til andagt, når man fra gravhøjene hører noget, der lyder "som midsommersalmer". I tredje vers bliver forbindelsen til noget større endnu tydeligere. Krogsdal indånder himlen, hun drikker af den og elsker "sig aftenberuset". 

Afskeden med sommeren nærmer sig

I fjerde vers mærker man, at afskeden med sommeren nærmer sig. Fuglerederne er forladte, men endnu er det juni med masser af livsfylde: køer, der brøler af livsglæde, alfer, der åbner for en større verden, og fuldmånen, der "soler sig", for "juni er himlen bag himlen bag himlen". Men snart begynder den vemodige afsked med den lyse sommer. Sangens sidste linjer handler dog ikke kun om sommerens afslutning - men er også et billede på døden. Iben Krogsdal fortæller, at sangens slutbillede kom af, at hun engang så to gamle mennesker tage hinandens hånd på en gåtur og forsvinde ind i en skov en sen juniaften.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 nye sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (Spotify, iTunes og andre online tjenester).  

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Erik Sommers melodi giver mindelser til Weyse og Ingemann

Melodien er komponeret af Erik Sommer (f. 1948), som har komponeret melodier til adskillige sange og salmer. Hans melodi til Iben Krogsdals stemningsfulde sommeraftendigt giver – med dens 6/8-taktart og dens roligt vuggende rytmer – mindelser om nogle af Weyses og Ingemanns aftensange. Tekstens metrik har begrundet, at melodiens fjerde firetakters-periode (takt 13-16) ikke er sammensat af to totakters-fraser, men i stedet forløber som én ubrudt firetakters-frase. Molsubdominanten ved slutningen af denne lange frase (Abm6) harmonerer fint med det vemod, som Iben Krogsdals tekst rummer.

Fakta om Lige før timerne mørkner i juni

Nr. 334 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Iben Krogsdal, 2014

Melodi: Erik Sommer, 2014

Artiklen er skrevet af Kirsten Nielsen, melodibeskrivelsen af Per Drud Nielsen. 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere