Som en morgen, når solen står strålende op

Baggrund Norden
Som en morgen

Hans Lynge overlevede et sygdomsforløb med tuberkulose og kastede sig herefter over et væld af aktiviteter. Han har blandt andet bidraget til udviklingen af den grønlandske teaterscene, og denne sang er da også skrevet til syngespillet Jeg elsker mit land. Digtet er en hyldest til den skønne livgivende sol og den grønlandske natur, men også til den elskede og til kærligheden. Den lette melodi er skrevet af Niels Egede.

Sangen er skrevet til sangspillet nunaga asavdlugo 

Digtet stod oprindeligt i et sangspil nunaga asavdlugo (jeg elsker mit land). Digtet har samme titel som et digt af organisten og digteren Jonathan Petersen (se Vort ældgamle land og Et vældigt klippeland). Jonathan Petersen var Hans Lynges lærer i 15 år og begejstrede og inspirerede ham meget. Jonathan Petersens nunaga asavdlugo udtrykker kærlighed til og længsel efter Grønland. Det samme er tilfældet i Hans Lynges sangspil, som var et udstyrsstykke, en dramatisk kavalkade af storfangere, som sang til havets pris, af fåreholdere med får og hyrdehunde samt kvinder i optog med krav om politisk indflydelse.

Hans Lynge var involveret i både kunst og politik

Hans Lynge blev uddannet som lærer og kateket (hjælpepræst), men måtte opgive sit embede, da han 24 år gammel fik tuberkulose. Efter overstået sygdom kastede han sig over mange forskellige aktiviteter: Han samlede sagn, oversatte bøger, skrev artikler, skuespil og en spændende og velskreven roman, han var politisk aktiv, og han blev uddannet på Kunstakademiet i København. Derefter helligede han sig overvejende malerkunsten.

Ét af de første grønlandske kærlighedsdigte

Som en morgen, når solen står strålende op, som er et kærlighedsdigt, noget nyt i grønlandsk litteratur på denne tid, udkom på tryk i 1967 sammen med hans roman erssíngitsup piumassâ (Den usynliges vilje).

Sangen er populær som fællessang i Grønland

Når grønlændere er samlet, synger de gerne denne sang. Den indeholder de elementer, som grønlænderne elsker: Fugle, som er symboler på frihed og ubundethed. Solen, som varmer og får nyt liv til at spire frem og gør dagligdagen lettere. Forår og sommer, de livgivende årstider. Blomster, som symbol på liv og frodighed. En brise, som giver behagelig luftning og driver myggene væk om sommeren. Mads Lidegaard, som har oversat sangen til dansk i 1985, har valgt ikke at medtage det andet vers: Den lille fugl pudser tilfreds sine vinger, og med sang priser den dagslyset og hæver sig op i den uendelige himmel og ses ikke mere. Fra den livgivende natur glider sangens elementer over i en hyldest til den elskede og bliver en hymne til kærligheden.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til Højskolesangbogen for børn. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (SpotifyiTunes og andre online tjenester) 

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Melodien af Niels Egede er lys og ligetil

Digtet fremstår som femlinjet, men Niels Egede har valgt at opdele melodien i tre + to + tre takter med samme rytme. Første afsnit afsluttes med fermat, andet afsnit karakteriseres af et lille tretoners motiv, som forskydes trinvis nedad. Derefter indledes sidste del med en treklangsbrydning op til grundtonen, melodiens højdepunkt, hvorefter den med tonegentagelser gradvis stiger ned gennem hele skalaen. En glad og ligetil melodi.

Fakta om Som en morgen, når solen står strålende op

Nr. 424 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Hans Lynge, 1935. Oversat af Mads Lidegaard, 1985

Melodi: Niels Egede, 1937

Artiklen er skrevet af Kirsten Jensen, melodibeskrivelse af Karen Bjerre

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere