Nu skal Højskolesangbogen fornyes

Publiceret 05-04-2018

Hele Danmarks sangbog, Højskolesangbogen skal revideres. Nye sange skal ind og gamle skal ud. Arbejdet med en ny udgave af Højskolesangbogen er i gang, et redaktionsudvalg er nedsat, men alle kan komme med forslag.

Mange har et nært, ja nærmest lidenskabeligt forhold til Højskolesangbogen, der om noget repræsenterer den danske fællessangskultur. Den nuværende 18. udgave har efterhånden mere end 10 år på bagen, og tiden er nu moden til en ny udgave.

Mens fællessangskulturen ikke blot lever, men direkte oplever en opblomstring i disse år, og Højskolesangbogen med 400.000 solgte eksemplarer af nuværende udgave er blevet hvermandseje, er det vigtigt, at Højskolesangbogen indfanger nutiden, så kommende generationer også kender denne del af vores fælles historie og tradition. Og meget er sket de sidste 10 år. Derfor har udgiveren af sangbogen, Folkehøjskolernes Forening, sat arbejdet med en ny udgave i gang.

Sangene i Højskolesangbogen skal afspejle det liv, der er omkring os, og den historie, vi er en del af. 

Niels Glahn, generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening

”Sangene i Højskolesangbogen skal afspejle det liv, der er omkring os, og den historie, vi er en del af. Den skal til enhver tid være opdateret og afspejle sin tid. Derfor har vi sat arbejdet med en ny udgave af Højskolesangbogen i gang,” siger Niels Glahn, generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Hvorfor en ny Højskolesangbog?

Mange forbinder Højskolesangbogen med kulturarv og tradition. Og det repræsenterer den også. Men den er også et levende dokument, der hele tiden skal være relevant at for alle generationer. Sangene bliver brugt til at sætte lys på det fælles liv, vores fælles historie, og den udfordre os og perspektiverer vores samtid. Det betyder også, at sangbogen for at beholde sin relevans må have et bredt repertoire, som også har nyere sange med.

”Højskolesangbogen skal ikke figurere som et åndeligt frilandsmuseum, der minder os om et stykke betydningsfuld 1800-tals kultur. Den skal og må være udtryk for en lyslevende og vågen kultur.Når man redigerer Højskolesangbogen, er kunststykket at kombinere det gode gamle med det gode nye. Det er vigtigt at dyrke de gode sange – gamle eller nye. Ikke for kulturarvens skyld, men for livets skyld,” siger Jørgen Carlsen, der er valgt til formand for det nedsatte højskolesangbogsudvalg.

Højskolesangbogen skal ikke figurere som et åndeligt frilandsmuseum, der minder os om et stykke betydningsfuld 1800-tals kultur. Den skal og må være udtryk for en lyslevende og vågen kultur.Når man redigerer Højskolesangbogen, er kunststykket at kombinere det gode gamle med det gode nye.

Jørgen Carlsen, formand for sangbogsudvalget

Alle kan foreslå sange

Selv om det er udvalget, der i sidste ende beslutter, hvilke sange der skal med, og hvilke der ikke skal med i en ny udgave, giver Folkehøjskolernes Forening mulighed for, at alle kan komme med forslag. For erfaringen viser, at ganske mange mennesker har dybtfølte holdninger til, hvad der hører hjemme i Højskolesangbogen.

De helt centrale kriterier for udvalget er dog, at sangene kan fungere som fællessang, og at de har kvalitet.

”Højskolesangbogen er ikke et katalog over de til enhver tid mest populære sange i tiden, men et stykke levende kultur, der ligger et sted mellem genuin folkelig kultur og kvalitetsbevidst sangpleje. Vi glæder os meget til at se, hvad der kommer ind af forslag. Alt kommer med i overvejelserne, men kun det bedste kommer med,” siger Jørgen Carlsen.

Den 3. maj bliver der åbnet op for forslag via Højskolesangbogens hjemmeside, og udgivelsen er sat til efteråret 2020.

Fakta om Højskolesangbogen

Den første udgave af Højskolesangbogen udkom i 1894 under titlen Folkehøjskolens Sangbog. Siden er den kommet 18 forskellige udgaver. Den seneste i 2006.

2006-udgaven har solgt i mere end 400.000 eksemplarer og må således kandidere til at være Danmarks mest solgte bog.

Den nye og 19. udgave af Højskolesangbogen er sat til at udkomme i efteråret 2020.

Fra den 3. maj frem til den 7. oktober vil det på her på siden være muligt for alle at foreslå sange til den kommende udgave – nye som gamle.

Et udvalg bestående af tidligere højskoleforstander Jørgen Carlsen (formand), operachef Michael Bojesen, forstander på Ollerup Musikefterskole Mette Sanggaard Schultz, forfatter Dy Plambeck, musiker og komponist Anne Eyermann, højskoleforstander Søren Launbjerg.

Højskolesangbogen bliver udgivet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Mere information på Højskolesangbogens Facebook-side.