Den folkelige sangs pris

Den folkelige sangs pris bliver uddelt hvert år af Folkehøjskolernes Forening i Danmark i forbindelse med foreningens årsmøde. Den gives til en eller flere, der har bidraget til udbredelsen af og kendskabet til den folkelige sang og Højskolesangbogen.

Om prisen

Den folkelige sangs pris blev indstiftet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark i forbindelse med foreningens 100-års jubilæum i 1991 og i forlængelse af udgivelsen af den 17. udgave af Højskolesangbogen. Siden er prisen blevet uddelt hvert år på foreningens årsmøde, der afholdes på skiftende højskoler rundtomkring i landet.  

Prisen er på 25.000 kr. og gives til en eller flere personer, der på den ene eller anden måde har bidraget til udbredelsen af, kendskabet til og dermed fastholdelsen af den enestående kulturarv, den folkelige sang i almindelighed og Højskolesangbogen i særdeleshed er. Den kan gives til en tekstforfatter, komponist, musikudøvende, underviser eller person, der på en prisværdig måde – direkte eller indirekte – har bidraget til fremme af den folkelige fællessang. Der lægges vægt på, at indsatsen har betydet fornyelse, enten ved tekstligt eller musikalsk at gå nye veje, eller ved at kaste lys over traditionen og det allerede kendte.

Udvalget

Prismodtageren bliver udpeget af et udvalg, der i 2022 består af:

  • Simon Martin Nielsen, lærer på Silkeborg Højskole
  • Mette Damiri, forstander på Højskolen Mors
  • Jasper Gramkow Mortensen, forstander på Oure Højskole

Medlemmerne af udvalget udpeges af foreningens bestyrelse og sidder tre år ad gangen med løbende udskiftning.

Prismodtagerne 2021

I 2021 gik prisen til to personer på én gang; nemlig forfatteren Stine Pilgaard og komponisten Katrine Muff Enevoldsen. Prisen er en hyldest til deres kunstneriske samarbejde om den flotte tekst og den smukke melodi – et samarbejde, der er flere eksempler på i 19. udgave af Højskolesangbogen, blandt andet med kærlighedssangen Fortabt er jeg stadig, der stammer fra Stine Pilgaards roman "Meter i Sekundet".  

Læs nyheden Højskolerne giver pris til nyt sangskriver-makkerpar 

 
Katrine Muff Enevoldsen og Stine Pilgaard. Foto: Alexander Banck-Petersen

”Samarbejdet mellem årets to prismodtagere skal hyldes, fordi de formår at drage os med ind i deres fortælling, hvor både melodi og tekst holder os fanget i sangens atmosfære. Sangen vækker en nysgerrighed, skaber en intimitet og rammer en genkendelse af vores egne følelser fortalt legende og poetisk. I sangen har de to prismodtagere skabt et univers, hvor man føler sig privilegeret over at være inviteret med indenfor,” lød det i motivationen.  

"Vi kan låne poesi og toner, når vores egne ord ikke rækker"

Både Stine Pilgaard og Katrine Muff Enevoldsen var beærede over at modtage prisen, der markerer deres bidrag til en fællessangstradition, som de begge har sunget sig ind i, fra de var børn. Katrine Muff Enevoldsen uddyber: ”Fællessang er jo en del af min dna. Jeg er vokset op med fællessang i kirken, siden på efterskolen og senest i højskolesammenhæng. Jeg oplever gang på gang, hvordan den forbinder os og styrker fællesskabet. Vi kan låne poesi og toner, når vores egne ord ikke rækker,” fortæller den nu prisvindende komponist. 

Ifølge Stine Pilgaard bliver vi i fællessangen forbundet af håb: ”Der er noget håbefuldt ved fællessangen, fordi den er det modsatte af krige og uenigheder. Den er en insisteren på, at alle har en stemme, der er velkommen i koret, og en tro på, at vi kan mødes på tværs af generationer og forskellige livserfaringer, et postulat om, at så forskellige er vi mennesker heller ikke, når det kommer til stykket."

Her kan du se et interview med de to prismodtagere: 

Tidligere prismodtagere

Historierne om sangene

Sanghåndbogens tekster er lagt online. Læs anekdoter og analyser af tekst og melodi og sangenes baggrund.

Se sanghåndbogen online