Den folkelige sangs pris

Den folkelige sangs pris bliver uddelt hvert år af Folkehøjskolernes Forening i Danmark i forbindelse med foreningens årsmøde. Den gives til en eller flere, der har bidraget til udbredelsen af og kendskabet til den folkelige sang og Højskolesangbogen.

Om prisen

Den folkelige sangs pris blev indstiftet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark i forbindelse med foreningens 100-års jubilæum i 1991 og i forlængelse af udgivelsen af den 17. udgave af Højskolesangbogen. Siden er prisen blevet uddelt hvert år på foreningens årsmøde, der afholdes på skiftende højskoler rundtomkring i landet.  

Prisen er på 25.000 kr. og gives til en eller flere personer, der på den ene eller anden måde har bidraget til udbredelsen af, kendskabet til og dermed fastholdelsen af den enestående kulturarv, den folkelige sang i almindelighed og Højskolesangbogen i særdeleshed er. Den kan gives til en tekstforfatter, komponist, musikudøvende, underviser eller person, der på en prisværdig måde – direkte eller indirekte – har bidraget til fremme af den folkelige fællessang. Der lægges vægt på, at indsatsen har betydet fornyelse, enten ved tekstligt eller musikalsk at gå nye veje, eller ved at kaste lys over traditionen og det allerede kendte.

Udvalget

Prismodtageren bliver udpeget af et udvalg, der i 2023 består af:

  • Mette Damiri, forstander på Højskolen Mors
  • Jasper Gramkow Mortensen, forstander på Oure Højskole
  • Morten Grimstrup, lærer på Roskilde Festival Højskole

Medlemmerne af udvalget udpeges af foreningens bestyrelse og sidder tre år ad gangen med løbende udskiftning.

Prismodtageren 2022

I 2022 gik prisen til Carl Emil Petersen. Udvalget lagde blandt andet vægt på, at den danske sanger og sangskriver synger sine sange med en indlevelse og en tekstlig dybde, der har mange lag. Det er blandt andet tilfældet i sangen "Frit Land" fra 2015, som Carl Emil Petersen har lavet tekst og melodi til, og som blev optaget i den 19. og seneste udgave af Højskolesangbogen.

Læs nyheden Højskole-pris går til ung og fremadbrusende sangskriver

Foto: Søren Solkær

”Den folkelige sangs pris 2022 går til en musiker, der gør sig særligt bemærket med sine tekster på dansk. Han har en dybde i sin lyrik, som gør stort indtryk på udvalget," lød det blandt andet i motivationen fra udvalget bag kåringen.

"Det fineste man kan opnå som sangskriver"

Det var en berørt Carl Emil Petersen, der modtog prisen. I sin takketale fortalte han blandt andet om betydningen af at have fået en sang optaget i Højskolesangbogen.

”Det at modtage Den folkelige sangs pris betyder noget særligt for mig. At ens sange lever videre og bliver sunget, er det fineste, man kan opnå som sangskriver,” sagde han blandt andet.

Her kan du se et interview med Carl Emil Petersen herunder:

Tidligere prismodtagere

Historierne om sangene

Sanghåndbogens tekster er lagt online. Læs anekdoter og analyser af tekst og melodi og sangenes baggrund.

Se sanghåndbogen online