Mindeord skrevet af Jesper Moesbøl, redaktør af anden udgave af Sanghåndbogen

Sanghåndbogens første redaktør er død

Publiceret 20-03-2024

Vil man introducere en sang fra Højskolesangbogen, kan man finde oplysninger om sangen i Sanghåndbogen eller i dens elektroniske udgave på hojskolesangbogen.dk. Det havde ikke været muligt uden Karen Bjerre.

Karen Bjerre er død, 88 år gammel

Karen Bjerre blev født ind i højskolen. Hendes forældre, Siliam og Ingeborg Bjerre, var i hendes første år forstanderpar for Høng Husmandsskole og fra 1949 for Vestbirk Højskole. Fra de første år deltog hun i fællessang fra Højskolesangbogen, og sang blev vigtig for Karen Bjerre. Hun var således i 1962-66 dirigent for DRs Pigekor, og i 1973 blev hun lærer på Haderslev Seminarium med fagene musik og kristendomskundskab. Her gav hendes højskolebaggrund hende en fri tilgang til undervisningen og eleverne.  

Sammen med sin kollega, Lisbeth Kiil, begyndte Karen Bjerre det store arbejde med at få beskrevet sangene i Højskolesangbogen. De henvendte sig til gode folk med viden og interesse for sangene og fik dem overtalt til at skrive. Det var redaktørernes opgave at sikre en ensartethed over de mange artikler, og at indholdet var korrekt og relevant. I første omgang resulterede det i en sanghåndbog fra 1999, som indeholdt artikler om 250 af sangene. Men hvad så med resten?

Karen Bjerre var gået på pension i 2000, og hun påtog sig at være eneredaktør af en ny udgave af Sanghåndbogen med præsentationer af alle de 572 sange i den kommende 18. udgave af Højskolesangbogen i 2006. Hun vidste om nogen, at det ville blive et stort arbejde, og næppe mange kan sætte sig ind i omfanget, som både krævede logisk sans, musikalitet, faglig viden, et stort netværk og evne til at skære til, når nogle af de 85 bidragsydere blev for vidtløftige.         

I 2007 modtog Karen Bjerre Den folkelige sangs pris for sit omfattende pionerarbejde. Prisen uddeles af Folkehøjskolernes Forening.

Sammen med 19. udgave af Højskolesangbogen i 2020 blev Sanghåndbogen præsenteret i en ny udgave, som byggede på erfaringerne fra Karen Bjerres arbejde. Siden er alle bogens artikler lagt på nettet med link og klingende udgaver af sangene, så det er dem, man straks støder på, hvis man interesserer sig for en sang. Karen Bjerres arbejde er derfor grundlaget for det største folkeoplysende arbejde, der er gennemført om Højskolesangbogen. 

Æret være Karen Bjerres minde.

Skrevet af Jesper Moesbøl, redaktør af anden udgave af Sanghåndbogen.