Bøger om bogen

Højskolesangbogens popularitet og betydning er blevet skildret i flere forskellige udgivelser af historikere, højskolefolk og ikke mindst foreningen selv. Her kan du gå hen for at blive klogere på den blå bogs historie og betydning.

Højskolesangbogens historie er beskrevet i bogen Højskolesangbogens historie af Karl Bak fra 1977. Per Warmings bog Folkelig sang der swinger: fra Grundtvig til Kim Larsen udkom i 1988, og senest gav Ebbe Preisler i 2011 sit bud på Højskolesangbogens betydning for samtiden med bogen Om lidt er sangen klar: den danske lejlighedssang fra Kingo til rap.

Højskolesangbogens salmer og sange og historien om deres tilblivelse og brug kan man først og fremmest finde i Sanghåndbogen, udgivet af Folkehøjskolernes Forening. Heri findes artikler omhandlende samtlige sange og salmer i Højskolesangbogens 19. udgave.

Andre titler med spændende sanghistorie er Georg Metz Min danske sang (2008) eller Danmarks sang (1994).