Cykelsangen

Baggrund Danmark

Cykelsangen stammer fra Poul Henningsens Danmarksfilm fra 1935, der havde til formål at repræsentere Danmark i udlandet. PH var optaget af, at filmen skulle afspejle et "cyklende demokratiske Danmark", og scenerne med byboere, der cykler omkring i de københavnske gader blev ét af filmens gennemgående temaer. Filmen mødte stor kritik fra det danske publikum og blev i sidste ende trukket tilbage og destrueret. Først i 1960erne blev filmen rekonstrueret og opnåede stor succes.

Sangen stammer fra PH's Danmarksfilm

Sangen indgår i Poul Henningsens (PH’s) Danmarksfilm fra 1935. Den har i filmen en tvillingesang på samme melodi med titlen I en båd på åen, også på to vers. Sejlturen foregår i landlige omgivelser, mens cykelturen foregår i storbytrafikkens "bølgehav".

Filmen skulle præsentere Danmark i udlandet

Poul Henningsen havde sammen med den anerkendte filmfotograf Poul Eibye fået til opgave at skabe en film, der skulle præsentere Danmark i udlandet. Initiativet udgik fra Udenrigsministeriet, og hensigten var at fremme danske eksportinteresser og dansk turisme. Der var travlhed ved klippebordet lige til det sidste. Lydsiden bestod både af reallyde, underlægningsmusik og løbende kommentarer i både en dansk og en fransk udgave. Filmen skulle nemlig præsenteres på verdensudstillingen i Bruxelles. Senere kom der også en tysk- og en engelsksproget version.

Det danske publikum var meget utilfredse

Sidst i april 1935 havde filmen premiere i henholdsvis København og Bruxelles. Påfaldende var det, at filmen blev betydeligt bedre modtaget af personer fra udlandet end af danskerne selv. I Bruxelles vakte den skuffelse blandt de tilstedeværende danskere, mens den fik stort bifald hos det udenlandske publikum. Filmen blev også vist i USA, hvor den blev hadet af dansk-amerikanerne, men vakte begejstring blandt de amerikanske studenter. I København vakte den forargelse og voldsom protest. Mange mente, at PH vandaliserede forestillingen om Danmark som det lille, idylliske eventyrland – kort sagt: postkortdanmark. Resultatet var, at filmen blev trukket tilbage og destrueret.

PH Poul Henningsen

I 1960erne blev filmen rekonstrueret

I 1962 påbegyndte filminstruktøren Børge Høst en rekonstruktion af filmen på baggrund af et større eftersøgningsarbejde. Ved repremieren i 1964 blev filmen mødt med overvældende begejstring: Alle kunne pludselig se, at den rummede et ømt og forelsket portræt af Danmark og den danske befolkning.

PH blev anerkendt som mere end en sarkastisk samfundsrevser

Med tiden fik man øjnene op for, at den gængse opfattelse af PH som en sarkastisk samfundsrevser måtte vige for billedet af en følsom kunstnersjæl, der var lidenskabeligt engageret i en demokratisk kultur, der omfattede hele befolkningen. Kultur skulle ikke bare forstås som finkultur med udgangspunkt i det bedre borgerskabs normer og dannelse. "Vi har begyndende demokrati i Danmark," lyder en typisk PH-formulering.

Filmen afspejler en poetisk fascination af det moderne liv

En stor del af filmen viser den jævne befolkning i hverdagsdanmark travlt beskæftiget med landbrug, fiskeri og transport. Man oplever industriens rygende skorstene og besøger en cementfabrik, et slagteri og et bryggeri. Og gennem hele filmen strømmer scener med cyklende københavnere med cykelsangen som underlægningsmusik. PH har selv udtalt, at filmen skulle udtrykke "det cyklende demokratiske Danmark." Hele filmen er båret af en poetisk fascination af det moderne liv, som det udfolder sig mellem mennesker i både arbejde og fritid.

Cykelsangen

1. Færdsel er en fin balancekunst
ikke stritte mod dens rytme glid bare med!
Snorlige cykelstier skinnende nikkelstyr.
Cikelstier. Cykelstyr! Søde sko på pedaler.
Følge med trafikkens bølgehav
ta det som et solbad midt i ungdom og fart
se det hele som rytme alle ting går i gear
selv de gamle gyldne kirkespir!

2. Kupler svinger ganske langsomt rundt
som en jord i himmelrummet vi glider med.
Alting er flydende lev livet glidende.
Cykelpir sikke pir byen er som et svinghjul.
Du er selv det glidne kamera.
Cyklen er dit centrum i et helt univers.
Hvilen ligger i rytmen, det er lisom man sti’er
svimmelt mellem snoede kirkespir!

Bernhard Christensen var inspireret af jazzmusikken

Danmarksfilmen er en tonefilm, og det udnytter PH til fulde. Som noget helt særligt havde han reserveret 40% af filmens budget til underlægningsmusikken. Her allierede han sig med komponisten Bernhard Christensen, der som en af de første danske komponister lod sig inspirere af den nye musikform jazzen. Netop jazzen som underlægningsmusik var en anstødssten for mange: ”Hvad har banjomusik med danske bøgeskove at gøre?”, lød kritikken.

Fakta om Cykelsangen

Nr. 401 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Poul Henningsen, 1935

Melodi: Bernhard Christensen, 1935

Artiklen er skrevet af Jørgen Carlsen

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere