Denne morgens mulighed

Baggrund Morgen

Sangen er en morgensang, der hylder livet og kærligheden. Johannes Møllehave taler direkte til den enkelte og peger på tilgivelsen og livsfornyelsen. Mogens Helmer Petersens melodi er en moderne og lys salmemelodi, der stiller krav til sangerne, men som alligevel er nem at huske.

Salmer til tiden

I 2001 udkom bogen Trediedagens lyse rum, 12 salmedigtere fra vor tid, en antologi med 144 nye salmer og melodier. Hver forfatter har bidraget med 12 salmer efter eget valg. I forordet skriver udgiverne bl.a.:

”Det er salmer til tiden. Et nyt verdensbillede med nye problemstillinger omkring menneskesyn og etik … tvinger vor tids digtere til at nyformulere, hvad tro, håb og lovsang er”.

Trediedagens lyse rum, 12 salmedigtere fra vor tid,

Bogen indeholder tekster af bl.a. Jørgen Gustava Brandt, Lisbeth Smedegaard Andersen, Jens Rosendal og Johannes Møllehave.

Johannes Møllehave er med til at forny den danske salmetradition

Præsten Johannes Møllehave tilhører en generation af forfattere, som har bidraget til en fornyelse af den danske salmetradition. Hans salmer har ofte korte strofer med omkvæd og utraditionelle rim. Sproget er letforståeligt og tit finurligt.

Salmen er en lovsang til livet og kærligheden 

Denne morgens mulighed har en enkel form med fire femlinjede vers, hvor første og sidste vers med deres tekstgentagelser danner en ramme om digtet.

Salmen er en lovsang til livet og kærligheden. I første vers hyldes livet med kroppen, sanserne og ”de levende og glade unger”, mens andet vers beskriver kærligheden. Møllehave opererer her med både den jordiske og den himmelske kærlighed; den første resulterer i glade unger, den anden er den betingelsesløse nådegave fra Gud.

Om morgenen brydes lys og mørke

I vers 3 spilles på skabelsesberetningen (1. Mos 1,3) ”Gud sagde: ’Der skal være lys!’ Og der blev lys”. Morgenen er det tidspunkt, hvor lys og mørke brydes, hvor lyset adlyder sin skaber, og alle kan leve i fryd og munterhed.

I salmens sidste vers taler Møllehave direkte til den enkelte og peger på tilgivelsen og livsfornyelsen.

Melodien stiller krav til sangerne

Flere komponister har skrevet melodier til Møllehaves salmetekster, blandt andre Niels Viggo Bentzon og Anne Linnet.

Mogens Helmer Petersen skrev sin melodi i 1992, og han giver hermed sit bud på en moderne, lys salmemelodi. Den stiller krav til sangerne rytmisk og melodisk, men med sin enkle, tredelte form med omkvæd er den alligevel nem at huske. 

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (SpotifyiTunes og andre online tjenester) 

Stream akkompagnementerne.

God fornøjelse!

Sangen ændrer karakter

I tredje og fjerde linje (takt 5-8) ændrer sangen karakter og skaber med sin koralagtige, let højtidelige melodilinje og overraskende modulation en spænding, som opløses i sangens afsluttende livlige omkvæd, der svarer til 1. linje i strofen.    

Fakta om Denne morgens mulighed

Nr. 22 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Johannes Møllehave, 1992

Melodi: Mogens Helmer Petersen, 1992

Artiklen er skrevet af Lise Helmer Petersen

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere