Det første lys er Ordet, talt af Gud

Baggrund Året
Det første lys er ordet talt af Gud

Johannes Johansens adventssalme er inspireret af adventskransens fire lys. Igennem de fire vers bevæger vi os fra Skabelsens morgen og henover kirkeårets tre store højtider: jul, påske og pinse. Højskolesanbogen bringer Bjarne Haahrs smukke visemelodi, der trods sin lidt dystre toneart har en naturlig fremdrift og lethed.

Johannes Johansen var både præst og digter

Johannes Johansen (1925-2012) var en dansk præst og digter. Han var gennem mange år præst på Thurø ved Svendborg, hvor de første af hans digte og salmer blev udgivet. I 1975 blev han domprovst i Helsingør, inden han fra 1980 til 1995 blev biskop samme sted.

Johansen fandt modet til at skrive en ny adventssalme

Der skal mod til at skrive en salme, som både lader sig inspirere af og udfordrer en så vel indsunget salme som Grundtvigs Vær velkommen! Herrens år. Måske er det derfor, at der kom til at gå 11 år, fra den blev trykt i lidt anderledes skikkelse i Thurø Sogns Kirkeblad i december 1963, til den blev udgivet i den første af flere bøger fra Johannes Johansens hånd, Thurø-Rim – og noget, der ikke rimer.

Teksten er inspireret af adventskransens fire lys

Det er adventskransens fire lys, som inspirerer Johannes Johansen til en fortælling om lyset i kristen forstand. Det er en fortælling, som rækker fra Skabelsens morgen, hvor det lød: ”Der blive lys!” henover kirkeårets tre store højtider: jul, påske og pinse.

Det lys, som tændtes ved skabelsen, fik forstærket sit lys ved Betlehemsstjernen, som sås af folk på lang afstand. Det kunne ses. Det kunne det lys, som tændtes påskemorgen ikke. Det skal tros. Og det er dét, som sammen med det synlige lys kan gøre, at pinsen kan blive tændsatsen til, at vi kan tænde lyset for andre – også selvom det kun bliver en lille kerte.

Salmen er opbygget ud fra trosbekendelsens tre artikler. Gud som verdens skaber. Jesu fødsel og opstandelsen påskemorgen og endelig Helligånden, som gør det fortidige nutidigt.

Salmen beskriver de ubegribelige i et forståeligt sprog

Salmen er blevet optaget i utrolig mange sang- og salmesamlinger og er blevet indsunget i mange sammenhænge. Den knytter på bedste vis adventskransens folkelige og kirkelige betydning sammen og taler i et jævnt og forståeligt sprog om det, som kan være så svært at forstå. I denne sammenhæng skal det nævnes, at Johannes Johansen desværre på et tidspunkt gav efter, så det oprindelige uventede, men meget letforståelige udtryk ”Guds dreng” ændredes til ”Guds Søn” i andet vers.

Er de fortsat brug for nye salmer?

Ved flere lejligheder udtalte Johannes Johansen sig om, at der jo ikke var nogen grund til at digte nye salmer i Kingos, Brorsons og Grundtvigs fædreland. Han mente ikke, der var nogen chance for at få et ben til jorden i forhold til dem. Eftertiden har vist, at der også var plads til både Johannes Johansen og flere andre.

Højskolerne har valgt visemelodien

Salmebogen og Højskolesangbogen bringer to meget forskellige melodier til denne tekst, begge komponeret i 1978: hhv. en lys dur-melodi af Peter Møller (1947-1999) og denne mol-melodi af Bjarne Haahr (1937-2015). Men selv om Haahr har valgt den lidt dystre toneart C-mol, har han alligevel formået at skabe en iørefaldende og særdeles sangbar melodi, der med sit visepræg er domineret af en lethed og naturlig fremdrift, der lige så fint kunne akkompagneres af en guitar som af klaver/orgel. Man kan sige, at kirken har valgt en salme, mens højskolen har valgt en vise. Mol-stemningen bliver opvejet af, at melodien bevæger sig lige så meget i paralleltonearten Es-dur. 

Fakta om Det første lys er Ordet, talt af Gud

Nr. 229 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Johannes Johansen, 1974

Melodi: Bjarne Haahr, 1978

Artiklen er skrevet af Jens Elkjær Petersen, melodibeskrivelse af Erling Lindgren

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere