Drømte mig en drøm i nat

Baggrund Historien

Drømte mig en drøm i nat blev nedskrevet på manuskriptet til Skånske Lov og er således det ældste eksempel på dansk middelalderlyrik. Erik Bertelsen digtede videre på den nedskrevne verselinje og udgav digtet i 1945. Samme år komponerede Povl Hamburger melodien, der bygger på den melodi, der i slutningen af 1200-tallet blev noteret på det gamle håndskrift.

Et eksempel på dansk middelalderlyrik

I slutningen af 1200-tallet sad en skriver og arbejdede med nedskrivningen af Skånske Lov, en samling af gamle mundtligt overleverede lovbestemmelser. Han må have været stokkonservativ og måske en smule nostalgisk, for han brugte den helt forældede nordiske runeskrift i stedet for det nymodens latinske alfabet. I dag kalder fagfolk håndskriftet Codex Runicus.

Det mærkeligste er dog, at han allerbagest i manuskriptet skrev en lille verslinje med tilhørende melodi i tydelig nodeskrift. Det har intet med jura at gøre, og vi har ingen god forklaring. Men i hvert fald skænkede han os derved den ældste nedskrevne prøve på dansk middelalderlyrik.

Erik Bertelsen gendigtede teksten

Teksten lyder på det gamle middelalderdanske sprog: ”Drømte mik en drøm i nat, um silki ok erlik pel”, som vist nok betyder så meget som: ”Jeg drømte mig en drøm i nat om silke og yndigt stof”. Det blev dette udtryk, som hos digteren Erik Bertelsen udviklede sig til den lille folkeviselignende sang, der indledes med forlæggets originale ord. Den blev udgivet i 1945.

Den klare morgen sætter punktum for drømmen

Digtet handler om bristede illusioner. At det er blevet til i befrielsesåret 1945, som ellers ofte beskrives som én lang lykkerus, kan give stof til eftertanke. Omkvædet ”Nu vågner den klare morgen” har en vigtig funktion. Efter første vers spår det forjættende om lys og lykke. Og endnu i andet og tredje vers fornemmer vi de elskendes intense glæde over nuet. De danser til den lyse morgen. Men i fjerde og sidste vers varsler morgenen den grå virkelighed, som sætter punktum for det, der var og blev en drøm ...

Drømte mig en drøm i nat

1. Drømte mig en drøm i nat
om silke og ærlig pæl,
bar en dragt så let og glat
og solfaldets strålevæld.
Nu vågner den klare morgen.

2. Til de unges flok jeg gik,
jeg droges mod sang og dans.
Trøstig mødte jeg hans blik
og lagde min hånd i hans.
Nu vågner den klare morgen.

3. Alle andre på os så,
de smilede, og de lo.
Snart gik dansen helt i stå;
der dansede kun vi to.
Nu vågner den klare morgen.

4. - Drømte mig en drøm i nat
om silke og ærlig pæl - -
Fjernt han hilste med sin hat,
og grå gik min drøm på hæld.
Nu vågner den klare morgen.

Ordforklaringer 

1.2   ærlig pæl: Udtrykket er gådefuldt for sprogfolk, og hvad Erik Bertelsen har tænkt på, kan man kun gisne om. Men det er tydeligvis noget godt!

1.4   solfaldet: solnedgangen

Povl Hamburger byggede videre på melodien 

Melodien er forudsætning for dette vemodige digt. Det gamle håndskrift har nemlig givet os en af de oftest spillede danske melodier, Danmarks Radios pausesignal, som har været i brug helt fra 1931, og som endnu lejlighedsvis kan høres på P1. Man har tolket den lille linje i middelalderhåndskriftet som et brudstykke af en ellers tabt folkevise. Vi ved det faktisk ikke. Men Erik Bertelsen, som i sin samtid var kendt som forfatter af nærmest socialrealistiske romaner (se artiklen om Blæsten går frisk over Limfjordens vande), er blevet inspireret af den vemodsfulde tone til dette stykke rendyrket lyrik. Komponisten Povl Hamburger har bygget videre på det gamle håndskrifts antydning og beholdt tonen og stemningen.                        

Fakta om Drømte mig en drøm i nat

Nr. 507 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Erik Bertelsen, 1945

Melodi: Folkevise / Poul Hamburger, 1945

Artiklen er skrevet af Frode Bisgaard. 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere