Du kom til vor runde jord

Baggrund Tro

Du kom til vor runde jord blev oprindeligt skrevet til FDF, men gled hurtigt ind i både salmebogen og Højskolesangbogen. Uden selvhøjtidelighed og kirkelige krukkerier henvender den sig direkte til Jesus, der er sangens "du". Hans Dammeyers smukke og enkle melodi understøtter Sten Kaaløs dristige og kåde lyrik.

Sangen blev skrevet til FDF

Oprindelig blev salmen skrevet til FDF’s indvielse af det nye hovedkontor. Derfra gled den ind i FDF’s sangbog March og Lejr, der udkommer i ny udgave hvert år og derfor hurtigt kan optage nye sange og salmer. Nu er den med i både salmebogen og Højskolesangbogen.

Sten Kaalø er en kåd lyriker

Sten Kaalø er en dristig og kåd lyriker. Det viser sig i en række overraskende udtryk og metaforer. I flæng kan nævnes ”himlens frakkeskøder”, ”du sprang kådt i dåben ud”, ”dagligt håb du tømred os”. Sproget er uden selvhøjtidelighed og kirkeligt krukkeri. Sangen er ikke skrevet til gudstjenestebrug, men nu bruges den der, fordi den er med i salmebogen; og menigheden må værsgo sidde og synge: ”Hver gang at jeg syns jeg ku’ helt la’ vær’ at være”. Det kunne næsten være skrevet af Poul Henningsen.

Sangens "du" inddrager de syngende

Du kom til vor runde jord er en henvendelse til Jesus, som er sangens ”du”. Hvert vers slutter med linjen ”Jesus, du min Herre”. Dermed inddrages de syngende i henvendelsen, som rummer deres oplevelse af, hvad Jesus betyder for dem. En bekendelse som det kendes fra mange af de gamle salmer.

Vi følger Jesus fra fødslen

Vi følger Jesus fra fødslen over drengetiden i Nazaret og læretiden som tømrer. I vers to synges der om dåben i Jordanfloden, hvor himlen åbnede sig, og Johannes Døberen så en due dale ned over sig, mens Guds røst velsignede ham. Sådan begyndte hans gerning, som bestod i at overvinde ondskaben og den djævelske ødelæggelse blandt mennesker. Hans våben var kærligheden. I vers tre er korsfæstelsen omtalt uden hændervridende fortvivlelse, men med en selvfølgelig munterhed. Hans korsfæstelse har opbygget vores håb, ligesom det var tilfældet med røveren på korset, der uden besvær blev båret med til Paradis.

Det kåde budskab gælder alle

Munterheden og letheden fortsættes i det afsluttende vers om opstandelsen. Døden kunne ikke binde Jesus; og derfor kan han i dag fordrive min livsangst og give mig mod til at leve. Sangen er skrevet til de kække FDF’ere; men det kåde budskab gælder alle, der vil synge med på dens slagfærdige omkvæd: ”Jesus, du min Herre”.

Hans Dammeyers melodi modsvarer Kaaløs friskhed 

Hans Dammeyers melodi er smuk og enkel og modsvarer fint friskheden i Kaaløs tekst. Melodisk bevæger den sig uden store spring op til sit højdepunkt i takt 12, hvorefter den lægger sig til ro i løbet af sidste afsnit.

Rytmisk er melodien næsten skematisk opbygget med fire ens firetakters fraser med samme mønster bortset fra sidste frase, hvor én lille ændring (en fjerdedel i stedet for punkteret fjerdedel i sidste takt) skaber den logiske afrunding.

Fakta om Du kom til vor runde jord

Nr. 64 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Sten Kaalø, 1990

Melodi: Hans Dammeyer, 1990

Artiklen er skrevet af Arne Ørtved, melodibeskrivelsen af Peter Søvad.

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere