For en fremmed barskt og fattigt

Baggrund Danmark
For en fremmed barskt og fattigt

Andreas Egeberg Jensen har skrevet denne sønderjyske hjemstavnssang. Den er skrevet efter genforeningen i 1920 og er en hyldest til den vestlige, flade og forblæste del af Sønderjylland. Teksten rummer både lyriske beskrivelser af naturen og referencer til historiske minder. Melodien er skrevet af Ernst A. Kiørboe.

Egeberg Jensen har skrevet en hyldest til det vestlige Sønderjylland

Denne sønderjyske hjemstavnssang er et sidestykke til Du skønne land med dal og bakker fagre af Edvard Lembcke (1859). Trods den ringe afstand er der i Sønderjylland stor forskel på øst og vest: I Lembckes sang prises det kuperede, frodige og idylliske østland, mens For en fremmed barskt og fattigt understreger det flade, fattigere og forblæste vestland. Der er desuden også den tydelige forskel på de to sange, at Du skønne land med dal og bakker fagre handler om nationale modsætninger; For en fremmed barskt og fattigt, som er skrevet efter genforeningen, er derimod en rent lyrisk beskrivelse af natur og historiske minder.

Ordforklaringer

1.4   Plovjernet guldhorn finder: citat fra I Danmark er jeg født. I 1639 fandt en kniplerske tilfældigt et guldhorn fra oldtiden ved Gallehus nord for Møgeltønder. I 1734 stødte en husmand omtrent samme sted med sin plov på endnu et horn. I 1802 blev begge horn stjålet og smeltet om, hvilket gav anledning til Oehlenschlägers berømte digt Guldhornene

2.2   Kloster: Lokal benævnelse for Løgumkloster, som har navn efter et cistercienserkloster, der blev anlagt her 1173, og hvis anselige kirke står her endnu

2.4   Hans Schack var af nordtysk adelsslægt, men i dansk tjeneste som feltherre under Karl Gustav-krigene 1657-60. Han byggede slottet Schackenborg, som er gået i arv i elleve generationer frem til 1978. Bedst kendt af disse ejere er amtmanden, greve O.D. Schack, der i 1920 på sønderjydernes vegne aflagde troskabsløfte til Christian 10. på Dybbøl. Daniel Rantzau var hærleder i syvårskrigen (1563-70) og fik, kort før sin død, Trøjborg i Visby sogn som len. Ved hans død overgik den middelalderlige borg til hans broder Peter, som ombyggede den helt. I forrige århundrede blev det gamle renæssanceslot revet delvis ned og står nu som en malerisk ruin

6.4   Rudbøl ligger ude i marsken tæt ved Vadehavet, der har et ualmindelig rigt fugleliv. Landsbyen er i øvrigt mest kendt, fordi den ligger umiddelbart ved grænsen, sådan at grænsestenene går midt gennem gaden

Den iørefaldende melodi er skrevet af Ernst A. Kiørboe

Andreas Egeberg Jensen var ikke sønderjyde, men kom ved genforeningen fra Sorø Akademi som adjunkt til Tønder Statsskole, og melodien til hans sang, som blev sunget første gang ved skolens translokation i 1922, blev skrevet af hans kollega, Ernst A. Kiørboe. Den er iørefaldende og når i trinvis bevægelse naturligt op til sin højeste tone, der især i slutverset fremhæver tekstens udsagn.

Fakta om For en fremmed barskt og fattigt

Nr. 399 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Andreas Egeberg Jensen, 1922

Melodi: Ernst A. Kiørboe, 1922

Skrevet til Tønder Statsskoles translokation.

Artiklen er skrevet af Leif Ingvorsen

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere