Glade jul

Baggrund Året

Ingemanns danske version af denne julesang er en fri gendigtning af den tyske salme Stille Nacht. Teksten formidler originalens begivenhed, men Ingemann giver den et andet forløb og et andet budskab. Selvom sangen oprindeligt var tænkt som en engangsforestilling, er den blevet verdens formentlig mest sunget julesalme, og i Højskolesangbogen findes teksten til både den danske, tyske og engelske version.

Sangen er en fri gendigtning af Stille Nacht

B.S. Ingemanns Glade jul er en fri gendigtning af Stille Nacht, skrevet af den østrigske kapellan Joseph Mohr og første gang sunget ved en julegudstjeneste i Oberndorf nord for Salzburg 1818. Da kirkens orgel var i uorden, havde Mohr bedt en lokal lærer og organist, Franz Xaver Gruber, sætte musik til teksten, som så blev sunget til guitarakkompagnement.

Andagtsstemningen understreges i gentagelsen af første linje

Oprindelig bestod salmen af seks vers, hvoraf 1., 6. og 2. vers nu bruges – som i Stille Nacht og i de fleste af de mange oversættelser, fx den engelske version Silent Night. Både den tyske og engelske version bringes i Højskolesangbogen. I hvert vers gentages den første linje, ”Stille Nacht, heilige Nacht!”, og på den måde understreges andagtsstemningen – den himmelske ro, stilheden omkring kvinden der skal føde.

Sådan er det også i den anonyme oversættelse til engelsk, hvor der endnu tydeligere end i den tyske original fokuseres på, at strålerne fra Jesusbarnets ansigt åbner for en frelsende nåde (”the dawn of redeeming grace”, 3.4); at barnet er ”selvlysende”, har ikke sin rod i juleevangeliet, men i middelalderlige visioner, fx hos Den hellige Birgitta af Vadstena.

Glade jul, dejlige jul

1. Glade jul, dejlige jul,
engle dale ned i skjul!
Hid de flyve med Paradis-grønt,
hvor de se, hvad for Gud er kønt,
//: lønlig iblandt os de gå. ://

2. Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er englene, hyrderne så,
dengang Herren i krybben lå,
//: evig er englenes sang. ://

3. Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunge om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt,
//: salig er englenes sang. ://

4. Salig fred, himmelsk fred
toner julenat herned!
Engle bringe til store og små
bud om ham, som i krybben lå,
//: fryd dig, hver sjæl, han har frelst! ://

Stille Nacht, heilige Nacht

1. Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft , einsam wacht
nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
||: schlaf in himmlischer Ruh :||

2. Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht;
durch der Engel Halleluja
tönt es laut von fern und nah:
||: Christ, der Retter, ist da :||

3. Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb’ aus deinem göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund’,
||: Christ in deiner Geburt! :||

Silent Night, Holy Night

1. Silent night, holy night,
All is calm, all is bright,
Round yon virgin mother and child
Holy infant so tender and mild,
||: Sleep in heavenly peace. :||

2. Silent night, holy night,
Shepherds quake at the sight,
Glories stream from heaven afar.
Heavenly hosts sing alleluia;
||: Christ, the Saviour, is born. :||

3. Silent night, holy night,
Son of God, love’s pure light
Radiant beams from Th y holy face.
With the dawn of redeeming grace.
||: Jesus, Lord, at Thy birth. :||

Ingemann skrev sin egen version

I stedet for at oversætte den tyske tekst valgte B.S. Ingemann i 1850 at skrive sin helt egen version på fire vers, der nok formidler originalens begivenhed, men som giver den et andet forløb og et budskab, der understreger, at ”Jesusbarnet blandt os bor!” (3.2): Selve fødslen nævnes i datid, men englene er her og nu, dvs. evige – fx ”Det er englene, hyrderne så” (2.3).

Ingemann gør englene til hovedpersoner

I den tyske tekst nævnes englenes halleluja, i den engelske oversættelse nævnes slet ingen engle. Derimod gør B.S. Ingemann nærmest englene til hovedpersoner, fordi det er dem, der formidler underet i Betlehem til os, der fejrer begivenheden hvert eneste år.

Melodien bevæger sig næsten udelukkende i treklange

Den bredt udformede, iørefaldende melodi bevæger sig næsten udelukkende i treklange. Hertil passer guitaren fint som det instrument, der både giver takten og bærer akkorderne.

Den mest sungne julesalme

Ved julegudstjenesten 1818 blev sangen opført i udsættelse for tenor- og basstemme akkompagneret af kor og guitar. Skønt sangen var tænkt som en engangsforestilling og kun har overlevet i kraft af, at der nogle år efter blev fundet en kopi af tekst og noder nedskrevet og signeret af Joseph Mohr, er det blevet verdens formentlig mest sungne julesalme.

Sangen blev sunget under første verdenskrig

Efter sigende blev den under første verdenskrig sunget sammen af soldaterne på begge sider af frontlinjen og på hvert deres sprog. Det fortæller med al tydelighed om dens udbredelse og popularitet.

Fakta om Glade jul/Stille Nacht/Silent Night

Nr. 249, 250, 251 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Joseph Mohr, 1818. “Stille Nacht”. B.S. Ingemann, 1850 og 1852. Engelsk oversættelse af John Freeman Young, 1859. 

Melodi: Franz Gruber, 1818

Første del af artiklen er skrevet af Jørgen Aabenhus og melodibeskrivelsen af Lars Davidsen

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere