Guds nåde er en vintergæk

Baggrund Året

Simon Grotrian er helt unik blandt salmedigterne med et særpræget og eksplosivt nyskabende sprog. Hans salmer rummer mange fortættede erfaringer, tanker og følelser. Denne salme kommer omkring flere forskellige motiver: nåde, fastetid, bøn, Guds rige, håb, Guds åsyn og dåben. Med Grotrians poesi åbnes rummet snarere end at det lukkes i faste svar.

Salmen er udgivet da Simon Grotrian sprang ud som salmedigter 

Salmen stammer oprindeligt fra udgivelsen Jordens salt og verdens lys fra 2006, hvormed den allerede anerkendte lyriker Simon Grotrian sprang ud som salmedigter. 

Grotrians sprogbrug er bevidst uudgrundelig

Grotrian er helt unik blandt salmedigterne med et særpræget og eksplosivt nyskabende sprog, der for nogle vil gøre salmerne vanskeligt tilgængelige. Hvor de gamle salmer imidlertid kan være svære at forstå på grund af århundreders sproglig afstand, så er Grotrians salmer bevidst uudgrundelige, ”fordi vi aldrig kan komme omkring Gud med vores sprog”, som Grotrian selv har udtrykt det. ”Det ikke at ville udgrunde alting er en måde at være barn på,” har han sagt et andet sted, og derved kommer hans sprogbrug til i sig selv at rumme en væsentlig, teologisk og poetisk pointe.

Simon Grotrian Foto: Jørgen Ploug
Simon Grotrian - Foto: Jørgen Ploug

Den enkeltes ensomhed udvides i hvert vers

Nærværende salme er i overvejende grad henvendt til det syngende ”du”, men den enkeltes ensomhed udvides i hvert vers: ”ene er vi flere” (vers et), ”flere end du selv” [har grædt] (vers to), englene ler med (vers tre), og med stafetten bliver man en i en række af mange (vers fire).

Grotrian maler billeder med ord der holder salmen i en fast struktur

Med forskellige billeder holdes salmen sammen i en fast struktur af hver vers’ gentagne indledning: ”Guds nåde/rige/øje/kærlighed er…”. Grotrians tekst kommer omkring mange forskellige motiver: nåde, fastetid, bøn, Guds rige, håb, Guds åsyn og dåben. Hans salmer rummer i øvrigt sjældent egentligt kronologisk eller fortællende forløb, og de kan derfor læses som enkeltvers, som enkelte linjer eller som enkelte ord. Der males billeder med ord, ofte helt nyopfundne, sammensatte ord, og Grotrians salmer rummer mange fortættede erfaringer, tanker og følelser. Man bliver aldrig helt færdig med hans ord. 

Guds nåde er en vintergæk

1. Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
blir Jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.

2. Guds rige er en ammesø
der spejler himlens fugle
Guds rige er en englekø
om denne skøre kugle
og flere end du selv
har grædt i dette skælv
så sluk din nattesorg
i hytte og i borg
lad håbene massere.

3. Guds øje er en tordensol
der skinner for at gavne
Guds øje er en samlepol
for døbefontens navne
med smertens briller ser
du englene, der ler
så tænd dit morgensmil
og glem den skarpe pil
der mangler noget mere.

4. Guds kærlighed er skænket dig
på begge hemisfærer
den ryddede en alfarvej
barn Jesus er din lærer
og dér, hvor foden gled
blir kærligheden ved
så bær stafetten hen
imod en fremmed ven
lad hænderne passere.

Med fælles uvidenhed som udganspunkt kan vi søge svar

At Guds nåde i vers et er en fostergave, må med henvisning til Salmernes Bog 139,16 betyde, at den er os givet fra allerførste begyndelse som et menneskevilkår. I vers to er Guds rige en ammesø i landskabet, hvor den kan spejle himlens fugle. I vers tre er Guds øje en tordensol. Jeg har prøvet flere gange at tale med mine konfirmander om denne metafor. Jeg spørger dem indledningsvis, hvad de tror, en tordensol er. Der bliver som regel helt stille, indtil jeg aftvinger én et svar, der som regel lyder: ”Det ved jeg ikke”. Til dette kan jeg så sige: ”Det gør jeg heller ikke!”. Og med denne fælles uvidenhed som udgangspunkt – stillet under den samme poetiske himmel - kan vi så søge at komme et svar nærmere. Sådan kan stor poesi åbne rummet snarere end at lukke det i faste svar. Vers fire runder af med Guds altomfattende kærlighed og referencer til Jesus som ”vejen” og som 12-årig i templet, og det hele toner ud i efterfølgelse og mission, når vi giver det hele videre.  

Jesper Gottliebs todelte melodi følger tekstens metrik

Melodien af lektor og koncertproducent Jesper Gottlieb stammer fra samlingen Salmeregn fra 2007. Den er tydeligt opdelt i to rytmisk forskellige halvdele: Hvor første halvdel (takt 1-8) bevæger sig skiftevis i ottende- og fjerdedele i et regelmæssigt mønster, består sidste halvdel (takt 9-14) udelukkende af ottendedele. Det svarer til tekstens metrik, der fortættes i korte og knappe linjer i sidste halvdel. Et andet særpræg ved melodien er de ofte forekommende harmonifremmede toner på betonet pulsslag, der opløses opad efterfølgende, fx på et-slaget i takt 1, 2, 4, 5, 6 og 8. Endelig bemærker man den forløsende variation i harmoniseringen i sjette takt, hvor anden takts g-mol akkord erstattes af Es-dur.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 nye sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (Spotify, iTunes og andre online tjenester).  

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Fakta om Guds nåde er en vintergæk

Nr. 276 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Simon Grotrian, 2006

Melodi: Jesper Gottlieb, 2007

Artiklen er skrevet af Morten Skovsted, melodibeskrivelsen af Erling Lindgren.

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere