Hallelujah

Baggrund Kærlighed

Sangen er Leonard Cohens mest markante bidrag til musikhistorien. Den er blevet kaldt for en åben meditation over kærlighed og tro, men hvor teksten beretter om tabet af mening og udfordret åndelig duelighed, udtrykker melodien en stræben, der rent faktisk bliver forløst i versets klimaks; Hallelujah. Leonard Cohen skrev angiveligt 80 vers, men Højskolesangbogen medtager de fem vers, der blev udødeliggjort i John Cales version af sangen.

Leonard Cohens mest markante bidrag til musikhistorien

Hallelujah er skrevet af Leonard Cohen (1934-2016) og kunne første gang høres på hans album Various Positions (1984), efter at sangen havde været undervejs i årevis.

Formodentlig er Hallelujah Cohens mest markante bidrag til musikhistorien. Der findes ikke mindre end 300 kendte indspilninger af den, og i en dansk sammenhæng blev den oversat af Steffen Brandt til albummet På danske læber (2005) med en række dansksprogede fortolkninger af Cohens sange.

John Cale og Jeff Buckley gjorde sangen kendt

Hallelujah blev især kendt, efter at John Cale i 1991 indspillede den. Versionens balladearrangement med det brudte akkordakkompagnement – der ligger langt fra originalindspilningen – skulle siden komme til at danne standard for mange af de efterfølgende coverversioner. Tre år senere skaffede Jeff Buckleys version af sangen den et massivt, ungt publikum. Karakteristisk nok var hans version en efterligning af Cales version, ikke af originalen. 

Leonard Cohen. Foto: Roland Godefroy

Cohen var fortrolig med det bibelske sprog

Generelt benytter teksten til Hallelujah sig af et bibelsk billedsprog, der er karakteristisk for den jødiske Cohen. Som han sagde i forbindelse med udgivelsen af sit sidste album, You Want It Darker (2016):

”Bibelens sprog er nu engang det ordforråd, jeg er vokset op med. Jeg er meget fortrolig med det bibelske landskab, og det er helt naturligt at bruge det landskab som reference."

Sangen refererer direkte til musikteniske termer

Men sangen rummer også noget så usædvanligt som direkte referencer til musiktekniske termer. Det sker i første vers, hvor "the fourth, the fifth / The minor fall and the major lift" nævnes som betegnelser for forløbet i den salme, som kong David skriver i teksten. Og faktisk passer ordene til det harmoniske forløb i Hallelujah, idet akkorden til "the fourth" falder på fjerde trin i sangens toneart og akkorden til "the fifth" på femte trin, mens "the minor fall" er den efterfølgende molakkord (mol hedder "minor" på engelsk), og "the major lift" er den modgående durakkord (dur hedder "major" på engelsk).

Tekst og melodi er en åben meditation over kærlighed og tro

Sangen er blevet kaldt en åben meditation over kærlighed og tro. Men hvor teksten beretter om tabet af mening og udfordret åndelig duelighed, beskriver melodien til gengæld en række trinvist stigende fraser, der ikke blot giver associationer til en bevidst åndelig stræben, men også til en stræben, der rent faktisk bliver forløst.

Melodien når et triumferende klimaks på Hallelujah

Det er understreget af versenes tilbagevendende melodiske, triumferende klimaks, som indtræffer i hvert vers, dér hvor ordet "Hallelujah" synges første gang. Denne dobbelthed understreger det faktum, at sangen er båret af indbyrdes og undertiden gådefulde modstillinger, som fx det at sætte kong Davids kejtede forsøg på at skrive en af sine salmer (i første vers) op mod en vemodig erindring om kærlighed i et nu afblomstret forhold (i fjerde vers).

Sangen findes i forskellige versioner

Efter sigende skulle Cohen have skrevet ikke færre end 80 vers til sangen. I sin egen version sang han dog kun de fire, som regnes for de officielle vers. I Cales version var kun sangens to første oprindelige vers medtaget, efterfulgt af tre på det tidspunkt ukendte vers, hvilket også var tilfældet i Buckleys og Rufus Wrainwrights versioner. Dermed er syv af sangens vers kendte.

Hør Jeff Buckleys version af Hallelujah

I Højskolesangbogen står sangen gengivet med de fem vers, som Cales version benytter, da denne er mere udbredt end Cohens egen version.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 nye sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (Spotify, iTunes og andre online tjenester).  

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Fakta om Hallelujah

Nr. 479 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst og Melodi: Leonard Cohen, 1984

Artiklen er skrevet af Henrik Marstal. 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere