Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage

Baggrund Liv

Digtets førstelinje er navnet på den bog, Naja Maie Aidt udgav efter sin søns død i 2015, men egentlig er digtet skrevet allerede i 2008. Det handler om døden; om sorgen, kærligheden og betydningen af at give tilbage af det, man fik fra den afdøde. Janne Mark har komponeret melodien, der - ligesom teksten - har noget meditativt og insisterende over sig.

Naja Marie Aidt digter om mennesker og sociale relationer

Naja Marie Aidt debuterede i 1991 med digtsamlingen Så længe jeg er ung og har siden skrevet digte, noveller, dramatik, sange, børnebøger m.m. I sin digtning undersøger hun ofte menneskers spændingsfelter mellem følelsesliv og sociale relationer, og hvordan mennesker presses ud i situationer, hvor de ikke længere kan kende sig selv eller bevare kontrollen.

Digtet er skrevet i 2008

Naja Marie Aidt skrev i digtsamlingen Poesibog (2008) to digte om døden. Det ene er med enkelte ændringer teksten til sangen i Højskolesangbogen.

Forfatterens voldsomme møde med døden

I 2015 mistede hun sin næstældste søn, Carl Emil. Han havde sammen med en ven taget hallucinerende svampe for at opnå en mild rus, men effekten var så voldsom, at han fik en stofudløst psykose og sprang ud ad vinduet fra fjerde sal. To dage senere døde han af sine kvæstelser.

Efter dødsfaldet kunne Naja Marie Aidt først hverken læse eller skrive, men efter ni måneder fandt hun langsomt ind til sproget igen, og to år efter dødsfaldet udgav hun en bog om Carl. Bogens titel blev første linje af digtet fra 2008: Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage.

Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage

Har døden taget noget fra dig
så giv det tilbage
giv det tilbage
som du fik af den døde
da den døde var levende
da den døde var dit hjerte
giv det tilbage til en rose,
giv det tilbage til et kontinent,
giv det tilbage til en rose,
giv det tilbage til en vinterdag,
til en dreng der ser dig an fra hættens mørke

Synges to gange

Sorgen er kærlighedens nye udtryksform

Hun opdagede i sin sorgproces betydningen af de små dagligdags handlinger, det at gøre enkle ting hver dag, lære at leve hver dag, nyde en blomst, lave mad, tage imod fremstrakte hænder. Det afspejles i digtet. Har døden taget noget fra dig, så giv tilbage af det, du fik fra den afdøde - den kærlighed, der også findes i sorgen. Sorg er den måde, kærlighed nu kan udtrykkes på over for den døde, og de døde er hos os, der elskede dem, så længe vi lever.

Kærligheden skal gives videre

At give videre af kærligheden, man modtog, er en måde at bevare den på, at give den tilbage på, også til de levende – og måske til drengen, der kigger tilbage fra dødsriget inde fra dødens mørke hætte eller en ukendt, der måske lige skal se en an, som en dreng med hætten trukket godt op om ørene.

Bogen rækker ud til andre mennesker

Naja Marie Aidt havde i tiden efter Carls død læst al den litteratur om sorg, hun kunne få fat på. 

Det er det, litteraturen kan. Hvis man har kærestesorg, så kan man læse om kærestesorg, og så er der ikke andet, der giver mening.

Bogen om Carl var ikke et terapeutisk projekt for Naja Marie Aidt selv, men tænkt som en bog, der rækker ud til andre mennesker. Som det kommer til udtryk i titlen, ville hun give noget tilbage, selvom døden har taget noget fra hende.

Janne Mark har været med til at forny dansk kirkemusik

Komponisten Janne Mark er tilknyttet Brorsons Kirke på Nørrebro i København, og har som sanger og musiker været med til at udvikle denne kirkes kreative musikalske miljø, der har fået stor betydning for fornyelsen af dansk kirkemusik.

Sangen er meditativ og insisterende

Både tekst og melodi har noget meditativt, insisterende over sig. Et ønske om at dele og hele - dele sorgfulde erfaringer og opleve det helende ved at udtrykke sorgens sprog i fællesskab eller lytte til det som solosang.

Intervallerne i melodien bliver gradvist større, efterhånden som der synges og spilles. Som et hjerte, et sind eller en verden, der gradvist åbner sig og bliver større og større. Men det sker stille og roligt, næsten messende. Melodien går dybt ned og finder hvile i de betydningsbærende ord i slutningen af hver linje.

Ved at gentage nogle tekstlinjer bliver der en form for omkvæd fra ”Giv det tilbage til en rose...”, og ved at synge kun et enkelt vers flere gange kan sangen næsten få en meditativ, cyklisk karakter, som underbygges af melodiens lidt sfæriske udtryk.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 nye sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (Spotify, iTunes og andre online tjenester).  

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Fakta om Har døden taget noget fra dig

Nr. 163 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Naja Marie Aidt, 2008. Bearbejdet 2018

Melodi: Janne Mark, 2018

Artiklen er skrevet af Helle Krogh Madsen. 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere